Receive our latest news
ASSAM Islamic Union Congress AnnouncementThe aim of International Islamic Union Congress of ASSAM is to make determinations on an academic and political ground with regard to current problems in world politics particularly in Islamic world geography and to offer solutions to decision makers.
ASSAM İslam Birliği Kongre DuyurusuASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır.