Oturumlar

Tarih

Saat

Konu

Konuşmacılar

23 Kasım 2017

14:00 – 17:00

İslâm fıkhında devlet, hilafet, saltanat, yönetim esas ve prensiplerine ışık tutan hükümler

1) İslam kültürü ve demokrasi kültürü birbirini tamamlıyor mu? / Prof Dr İbrahim ÖZDEMİR

14:00 – 17:00

Peygamber efendimiz ve dört halife döneminde İslam devletinin yönetim esas ve prensipleri

A.    Peygamber efendimiz dönemi

B.    Hülafa-i raşidin dönemi

 

14:00 – 17:00

Tarihte kurulmuş cihan şümul İslam devletlerinin yönetim esas ve prensipleri:

A.    Emeviler

B.    Abbasiler

C.    Osmanlılar

 

14:00 – 17:00

Tarihte kurulmuş imparatorlukların yönetim esas ve prensipleri

A.    Roma imparatorluğu

B.    İngiliz imparatorluğu

 

24 Kasım 2017

09:30 – 10:30

Günümüzde devlet yönetim şekilleri

A.    Merkezi yönetim esasları

B.    Âdemi merkezi yönetim esasları

 

10:30 – 13:30

Günümüzde çok uluslu devlet, birlik ve teşkilatlar

A.    BM teşkilatı

B.    AB teşkilatı

C.    ABD yönetim sistemi

D.    Rusya bağımsız devletler topluluğu yönetim sistemi

E.     Güney Afrika cumhuriyeti

F.     Afrika birliği teşkilatı

G.    Körfez işbirliği teşkilatı

H.    İslam işbirliği teşkilatı

 

13:30 – 17:00

BM teşkilatı tarafından tanınmış mevcut Müslüman devletlerin yönetim şekilleri ve yönetimlerindeki ortak özellikleri

 

13:30 – 17:00

Müslüman devletler birliği yönetim esasları ve organları

A.    İslam birliği yönetim organları

B.    Bölgesel İslam birlikleri yönetim organları

 

 

 

 

Breadcrumbs