İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu

  

 

ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 01-02 Kasım 2018 tarihlerinde “İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi”ni, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı ile icra etmiştir.

ASSAM Kongresi sonucunda ekte bulunan “İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Deklarasyon 18 Kasım 2018 tarihinde STK Fuarında düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile duyurulmuştur.

 

Last modified on 06 Feb 2019