ASSAM Congresses - 3nd Congress
3nd Congress

3nd Congress (6)

Oturumlar

19 Aralık 2019 Perşembe

09:00-10:00

KAYIT

10:00-12:00

Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

Abdul Malik

PAKİSTAN

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN, Merve TUNCAY

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

Ali Coşar

TÜRKİYE

CBRN Threat and Securıty in Our Geography

Prof. Dr. Levent Kenar,

 

TÜRKİYE

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayii’nin İmalat Sanayiindeki Yeri Uluslararası Standartlar

Doç.Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

 

Importance of Developing an Integrated Energy Security Model among the Muslim Countries

 

Oğuzhan Akyener,

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TÜRKİYE

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zeka Destekli Sistem Yöneticisi

Burak Bozkurtlar

TÜRKİYE

 

15:00-15:10

Ara / Çay-Kahve Arası

 

İkinci Oturum

15.10-16:10

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

Emre DORUK

 

TÜRKİYE

A Virtual Enterprise Collaboration Model  for Engineering and Professional Services to Create Talent Pool of Inter-Islamic Countries

 

Erdal YILMAZ, Atilla DOĞAN

 

TÜRKİYE

 

 

İslam Ülkeleri Arasında Savunma ve Güvenlik İşbirliği

 

Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Establishment of a Common Modeling and Simulation Infrastructure

Hamid Alper Oral

TÜRKİYE

Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar ve Silahlar

 

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI,

 

TÜRKİYE

The Sıtuatıon of Defense Industry and The Assocıated Productıon Possıbılıty and Capabılıty of Defense Products at The Department of Cıvıl Engıneerıng in Istanbul Technıcal Unıversıty

Ziya Abdulaliyev,

Osman Bulut

TÜRKİYE

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

Yakup BULUT

Soner AKIN,

 

Hatay, TÜRKİYE

Hızlandırıcı Sistemleri ve Süper iletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

Hatice DURAN YILDIZ,

TÜRKİYE

 

16:10-16:20

 

Ara / Çay-Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.20-17.20

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Havacılık_ve_Uzay_Teknolojileri_Sektöründe_Mesleki_Standarlar

 

 

Emre YILMAZ,

 

Ankara-TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

İslam Ülkelerinin Savunma Harcamaları ve Savunma Sanayi Kapasiteleri

 

Mehmet ZELKA, Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Principles and Procedures to estahblish the joint military standarts center for Islamic Countries

Dr. Shahid HASHMAT

 

PAKİSTAN

 

The potential of the defense industry of the Republic of Kazakhstan and its role in the Islamic world

 

 

Osman DOSSOV, Gulnara DOSSOVA

 

KAZAKİSTAN

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Sanayi Stratejisinin Oluşturulması

Ersan ERGÜR

 

İstanbul-TÜRKİYE

The Role of the Waqf and Charitable Organizations in the Development of Defense Industries in the Islamic World

Wisam Mahdı SALEH,

 

IRAK

 

Studies on Defense Industry at Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

 

Ali Sarı

 

TÜRKİYE

İslam dünyasında askeri üsler ve güç dengesi

Sahar ZAKİ,

 

MISIR

17:20-17:30

Ara / Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

17.30-18.30

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kuramsal Alt Yapının Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

 

Savunma_Sanayi-Eğitim_İşbirliği_Modeli

Serhat GÜL,

 

Ankara-TÜRKİYE

Özel Askeri Şirketlerin İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet ZELKA,                Abdulkadir ERTAŞ

TÜRKİYE

 

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Emre YILMAZ, Berat Emre İLERİ, Şener KARABULUT, Mehmet Arif ADLI

 

TÜRKİYE

 

İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti

 

 

Dr. Şakir SÜLOĞLU

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

21.YY’da Uluslararası İlişkilerde Realist Teori Bağlamında İslam Ülkeleri Arasında Ortak Savunma Sanayii Politikalarının Önemi

Mehmet ZELKA, Onur ÖZER

TÜRKİYE

 

 

 

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul ve Esasları

 

 

Hulusi GÜLEN

 

TÜRKİYE

20 ARALIK 2019 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

 

İSLÂM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖZEL ŞİRKETLERİN ROLÜ

 

İSLAM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ ENGELLER

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

 

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

TÜRKİYE

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği

Vehbi KARA,

 

TÜRKİYE

الدفاعية  الصناعات  في  التعاون   ومبادئ  أساليب   تحديات

الوحدة الإسلامية جل  أ من

COMPAOARE BOUKARY

 

BURKİNA FASO

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası için Önemi

Yaroslav SAMOYLOV,

 

Ankara, TÜRKİYE

 

Capabılıtıes And Possıbılıtıes Of Islamıc Countrıes In Relatıon To The Electronıc Warfare And Radar Systems

Sheila Ainon Yussof,

 

MALEZYA

China's Rising Arms Trade with Islamic World

Murat Kara

 

TÜRKİYE

10:00-10:10

Ara / Çay-Kahve Arası

İkinci Oturum

10:10-11:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

  İSLÂM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KENAR

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi ve Yükselen Güçler

Umur Tugay Yücel,

 

TÜRKİYE

Common Defense Industry Production

MANSOUR ELH AMANI MAHAMAN LAOUALI,

 

TÜRKİYE

Aralık Devriminden Sonra Savunma sanayi faaliyetlerinin Sudan ekonomisine etkileri

Mohamed Ahmed Dowina AHMED,

 

İstanbul, TÜRKİYE

Ateşli Silahlarda Değişik Tip ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

Haşim Pıhtılı, Ramazan Yıldırım

TÜRKİYE

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

Suat GÜN,

 

TÜRKİYE

 

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

Musa BİLGİN, Sener Karabulut

TÜRKİYE

11:00-11:10

Ara / Çay-Kahve Arası

Değerlendirme

Oturumu

11:10-12:10

 

 

12:30-14:00

 

14:00 -

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

 

SALON MEKKE

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

Kongre Yöneticileri,

Oturum Yöneticileri,

Tebliğ Sunan Akademisyenler

 

Cuma Namazı ve Dinlenme

Öğle Yemeği ve Gezi Programı

Asrika Joint Defense Industry Production Congress Abstracts

S.No.

Yazarın Adı

Bildirinin Adı

1

Abdul MALİK

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

2

Ali COŞAR

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

3

Ali Rıza GÜL

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

4

Ali SARI

Studies On Defense Industry At Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

5

Asım ÖZTÜRK

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kuramsal Alt Yapının Gerekliliği

6

Asım ÖZTÜRK1

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

7

Burak BOZKURTLAR

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zeka Destekli Sistem Yöneticisi

8

Cengiz TORAMAN 
Merve TUNCAY

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

9

COMPAOARE BOUKARY

 

10

Dr. Shahid HASHMAT

Principles And Procedures To Estahblish The Joint Military Standarts Center For Islamic Countries

11

Dr. Şakir SÜLOĞLU

İslâm Birliği İçin Savunma Sanayi İşbirliği Usul Ve Esaslarının Tespiti (3. Uluslararası İslâm Birliği Kongresi)

12

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI 
CEM KÜÇÜKAKYÜZ

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

13

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI 
CEM KÜÇÜKAKYÜZ

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

14

Emre DORUK
Serhat GÜL
Osman Emre ÇELEK
Berat Emre İLERİ
Emin YENİ
Emre YILMAZ
Mehmet Arif ADLI

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study
Savunma Sanayi Eğitim İşbirliği Modeli

15

Emre YILMAZ
Berat Emre İLERİ
Şener KARABULUT
Mehmet Arif ADLI

Identıfıcatıon Of Natıonal Occupatıonal Standards And Vocatıonal Qualıfıcatıons İn Aerospace Technologıes Sector: Case Of Turkısh Aerospace
Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Sektöründe Mesleki Standarlar

16

Ensar NİŞANCI

Yeni Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler Ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar Ve Silahlar

17

Erdal YILMAZ 
Atilla DOĞAN

A Virtual Enterprise Collaboration Model  
For Engineering And Professional Services 
To Create Talent Pool Of Inter-Islamic Countries

18

Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Ve Güvenlik İşbirliği

19

Hamid Alper ORAL

Establishment Of A Common Modeling And Simulation Infrastructure

20

Haşim PIHTILI
Ramazan YILDIRIM

Ateşli Silahlarda Değişik Tip Ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

21

Hatice DURAN YILDIZ

Hızlandırıcı Sistemleri Ve Süper İletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii Ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

22

Hulusi GÜLEN

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul Ve Esasları

23

KALİLLA MAJANOV

İslam Ülkelerinde Askeri Okulların Eğitim Durumu Ve Ortak Bir Standart Plan Oluşturmayı Amaçlamak

24

Levent Coşkun Erkekoğlu

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

25

MANSOUR ELH AMANI MAHAMAN LAOUALI

Common Defense Industry Production

26

Mohamed Ahmed Dowina AHMED

Aralık Devriminden Sonra Savunma Sanayi Faaliyetlerinin Sudan Ekonomisine Etkileri.

27

Murat KARA

China's Rising Arms Trade With Islamic World

28

Musa BİLGİN
Şener KARABULUT

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

29

Oğuzhan AKYENER

Importance Of Developing An Integrated Energy Security Model Among The Muslim Countries

30

Osman DOSSOV
Gulnara DOSSOVA

The Potential Of The Defense İndustry Of The Republic Of Kazakhstan And İts Role İn The Islamic World

31

Prof.Dr. Levent KENAR

CBRN Threat And Securıty İn Our Geography

32

Rashid Bashir DAR

Effectively Communicating Pan-Muslim Defense Cooperation İn Global Fora

33

Sahar Zaki KABEL

İslam Dünyasında Askeri Üsler Ve Güç Dengesi

34

Sheila Ainon YUSSOF (Ph.D)

Capabılıtıes And Possıbılıtıes Of Islamıc Countrıes In Relatıon To The Electronıc Warfare And Radar Systems.

35

Suat GÜN

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

36

Umur Tugay YÜCEL

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi Ve Yükselen Güçler

37

Wisam Mahdi SALEH

The Role Of The Waqf And Charitable Organizations İn The Development Of Defense Industries İn The Islamic World

38

Yakup BULUT

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

39

Yaroslav SAMOYLOV

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası İçin Önemi

40

Ziya ABDULALIYEV
Osman BULUT (İTÜ)

The Sıtuatıon Of Defense Industry And The Assocıated Productıon Possıbılıty And Capabılıty Of Defense Products At The Department Of Cıvıl Engıneerıng İn Istanbul Technıcal Unıversıty

 

Science Committee '19

 

NO

İSİM

1

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

2

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN

3

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

4

Prof. Dr. Ali Osman KURT

5

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

6

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

7

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

8

Prof. Dr. İsmail AVCIBAŞ

9

Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ

10

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

11

Prof. Dr. Murat ASLAN

12

Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

13

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu GÜNEY

14

Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

15

Prof. Dr. Seyit SERTÇELİK

16

Prof. Dr. Selim ŞEKER

17

Prof. Dr. Yakup BULUT

18

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

19

Prof. Dr. Niyazi BEKİ

20

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

21

Doç. Dr. Cengiz DİNÇ

22

Doç. Dr. Mehmet Naci Efe

23

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

24

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

25

Dr. İsmail SAFİ

26

Hakkı İlnur ÇEVİK

27

Mustafa ÇIRAK

Congress Main Topics

Topics related to the principles and procedures of the Defense Industry Cooperation for the Islamic Union will be examined under the title of “ASRICA Common Defense Industry Production”.

The notifications presented by academicians, who will participate in the Third International ASSAM Islamic Union Congress, will be included under the following headings

 

 • Principles and procedures to establish the Joint Military Standards Center for Islamic Countries,  
 • Classification the industry and manufacturing industry, the position of defense industry in manufacturing industry and its international standards,
 • Determination the defense industry strategy and framework to establish the cooperation between Islamic countries,
 • The scientific basis of the defense industry, the position of the defense industry in Vocational colleges and universities, and the need for training in the defense industry oriented for production,,
 • Forming the enumeration of main combat vehicles used in the armed forces of Islamic countries,
 • Evaluation of the defense industry structure of Islamic countries, production (tank, aircraft, ship, missile, ballistic missile, air defense system), import, export, manpower capacities (for each country separately),
 • Creating the database related to quality, quantity and standards of the defense industry products which are produced and used by Islamic countries, and determining the principles and procedures to establish system to be used Jointly,
 • Cooperation in the field of defense industries, in addition to the capabilities and possibilities in manufacturing the joint defense industrial products and establishing model of the joint production system,
 • The capabilities and possibilities of manufacturing industrial defense products for the global powers, technological levels, and their common productive and inspection systems with research & development capacities,
 • Transition status to CYBER security and Quantum System that global powers have reached,
 • Determining the methods of forming cyber security systems and joint research and development capacities with cyber security capabilities and possibilities of Islamic countries,
 • Determining the methods of forming cyber security systems and joint research and development capacities with cyber security capabilities and possibilities of Islamic countries,
 • Capabilities and possibilities of Islamic countries in relation to the electronic warfare and radar systems,
 • Discussing the possibility of developing models and production systems by establishing a common database for Islamic geography,
 • Determining the legislation provided by the control systems applied in the national and international fields regarding to the circulation and production of defense industrial products

Third International ASSAM Islamic Union Congress Calendar

IMPORTANT DATES

 

 • Summaries submission deadline :20 September 2019
 • Announcement of accepted summaries : 15 October2019
 • Deadline for submission of full texts : 1 November 2019
 • CONGRESS DATE : 19-20-21 Dec. 2019

 

 

Establishment of Defense Industry Cooperation Procedures and Principles for Islamic Union

Declaration Of The Third International Congress Of The Islamic Union Of ASSAM

GENERAL

The aim of the International ASSAM Islamic Union Congress is to make determinations on the academic and political grounds related to current problems in Global politics especially in the geography of Islamic Countries and to provide means to the decision makers about institutions required to gather Islamic countries under a common will and the necessary legislation for these institutions.

The first of the International ASSAM Islamic Union Congresses was held with representatives of NGOs from 27 Islamic Countries and it was decided to ensure continuity as a result of consultation.

The main topics of the series of "International ASSAM Islamic Union Congresses", which were first implemented in 2017, and second implemented in 2018 by taking the main fields of activity of the states into consideration, and planned to be carried out every year, are as follows;

 • Establishment of the Legislation of the Administrative Structure and Organs for the Islamic Union (2017- Done)
 • Establishment of Economic Cooperation Procedures and Principles for the Islamic Union (2018- Done)
 • Establishment of Defense Industry Cooperation Procedures and Principles for Islamic Union (2019)
 • Establishment of Common Defense System Procedures and Principles for the Islamic Union (2020)
 • Establishment of Common Foreign Policy Procedures and Principles for the Islamic Union (2021)
 • Establishment of the Principles and Procedures of the Common Judicial System for the Islamic Union (2022)
 • Establishment of Common Public Order and Security Procedures and Principles for the Islamic Union (2023)

Topics above were selected to offer the required institutions and their legislations of these institutions which serve Islamic countries gathering under a common will and finding a common model finally.

The First Congress was held in Istanbul, the center of ASSAM, in cooperation with Üsküdar University, The Association of Justice Defenders (ASDER) and the Islamic World NGOs Association (IDSB) on November 23-24, 2017.

The First International ASSAM Islamic Union Congress was attended by representatives of NGOs organizations and academicians from 27 Islamic Countries. At the Congress, summaries and notifications presented by 31 academicians from 11 countries were published on the ASSAM website.[i]

 As a result of the Congress, it was concluded that “the Parliament of Islamic Countries” should be established and each Islamic country should create the “Ministry of Islamic Union” through their Council of Ministers, the “Declaration of the Confederation of Islamic Countries” was approved by ASSAM's Board of Directors and was also approved by 109 NGO officers from 29 countries, 70 of which was from Turkey, and was announced to the world public opinion through the press.[ii]

Furthermore, a model constitution was drafted for the Confederation of Islamic Countries, taking into account the provisions highlighted in the declaration.[iii]

The Second Congress was held in Istanbul, the center of ASSAM, in cooperation with Üsküdar University, The Association of Justice Defenders (ASDER), the Islamic World NGO Association (IDSB) and the International Union of Muslim Scholars (IUMS) on November 01-02,2018.

The Second International ASSAM Islamic Union Congress was attended by representatives of NGOs organizations from 29 Islamic Countries and academicians, and 58 notifications presented by 66 academicians from 15 countries were published. Also all notifications were published electronically in ASSAM International Refereed Journal (ASSAM-UHAD) and in ASSAM'swebsite.

According to notifications presented in second Congress and results reports of the Congress, the Declaration, which includes the First Conference Declaration, was prepared and presented to decision makers, all invited guests and participants from all over the Muslim world and to the World Public Opinion. Also it was published on ASSAM's website.[iv]

THE THIRD CONGRESS;

ASSAM third congress will be held in Istanbul on December 19-20-21, 2019 with the participation of Üsküdar University (ÜÜ) and Association of Justice Defenders (ASDER) under the title of “Establishment of Defense Industry Cooperation Procedures and Principles for Islamic Union”.

The following congresses are planned to be held in different countries in cooperation with NGOs of Islamic Countries under the auspices and coordination of ASSAM.

The language of the congress will be in Turkish, English and Arabic. There will be a simultaneous translation in the presentation of the notifications. Summaries and notificationswill be converted into books and published on ASSAM web site, and the summaries will also be published in ASSAM International Refereed Journal (ASSAM-UHAD) electronically. The final reports of the congress, which will be prepared for execution, will be sent to decision making mechanisms and to all guests and participants from all over the Islamic world, and will be published on the ASSAM website.

GEOPOLITICAL VALUE OF ISLAMIC GEOGRAPHY:

The Islamic geography of 60 countries, having 60 of 193 member states of the United Nations Organization (31% of the member states), 1.6 billion of the world's population of 7,145 billion (22.5% of the world's population), 19 million km2 of the world’s land of 150 million km2 (12.8% of the world's land) has the following with the block they formed when the borders between them are ignored:

 1. Located in the center of Asia, Europe and Africa, known as the World Island;
 2. Controls the Strait of Gibraltar which is considered as the entrance gates of the Mediterranean, the biggest inland sea of the World, Red Sea and Black Sea as well as Bab-El-Mandeb, Canakkale and Istanbul Straits and the Suez Canal,
 3. Has coasts to Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea, Black Sea and Caspian Sea,
 4. Land and sea border neighbor to Asia, Europe and Africa continents, super powers of the world such as European Union, Russia, India, Russia and sea border neighbor to the United States of America.
 5. Has the opportunity to become an unrivaled center of world land, air and sea transportation routes,
 6. Owns 55.5% of world petroleum reserves and 45.6% of its production, 64.1% of natural gas reserves, and 33% of its production;
 7. In the future, it will have the ability to be superpower in the world by combining its geopolitical position, common civilization values and historical build up with its opportunities, efforts and goals.

GLOBAL ATTACKS ON THE ISLAMIC WORLD

The Islamic world, in its geography where it should be sovereign, has been turned to the area of the undeclared, secret, insidious, dirty and asymmetric Third World War. Where the elements of ethnic and sectarian differences within the unitary structures of each Islamic country are made fought with one another.

Armed terrorist organizations; The Taliban and al Qaeda in Afghanistan, Popular Mobilization Forces in Iraq, Boko Haram in Nigeria, Anti Balaka in Middle Africa, Revolutionary People's Liberation Front (DHKP-C) and Communist /Marxist /Leninist Party of Turkey, PKK, PYD, FETÖ/PYD in Turkey, Al-Nusra Front, DAESH, PYD and Tahrir al-Sham in Syria, which have drowned Turkey and Islamic geography in blood, tears and turned to debris, operate under the control and support of global powers.    

Despite of the advantages they have, Islamic countries have fallen into enormous chaos and disorders through the interference of the imperialist Western states. As a result of this turmoil, the Islamic geography is suffering from a case of destruction and famine. Millions of Muslims are forced to choose between leaving their homes and homelands or left to die. Thousands of Muslims die in different ways on the way of migration, while those who succeed in migration are forced to live in poverty and misery.

According to the data provided from the United Nations High Commissioner for Refugees 2016, only 5 million Syrian citizens have emigrated. This figure is even higher with unregistered refugees. Syrian refugees have migrated to Turkey (3.644.342)[v], Iraq (249.726), Jordan (629.128), Egypt (132.275), Lebanon (1.172.753) and other places in North Africa. Regardless Of these figures, there are intensive attempts to migrate to Europe and most of them lost their lives at the Mediterranean Sea. Despite these negativities, the total number of the registered refugees who were transferred to Europe from April 2011 to January 2016 was 935.008 refugees.[vi]

The Third World War continues as an undeclared war against the Islamic countries. After the collapse of the Ottoman Empire, the Muslims who were left without authority, tried to maintain their existence by establishing small states but they lost their unity and togetherness so they became easy prey for the global powers. The United States, the European Union, France, Russia and the Commonwealth of Independent States aim to establish their authority in Islamic countries in order to take over the Islamic geography through carrying out proxy wars (Asymmetrical wars) by terrorist organizations under their control.

THE THIRD INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE ISLAMIC UNION OF ASSAM

Will be held in Istanbul on December 19-20-21, 2019.

Topics related to the principles and procedures of the Defense Industry Cooperation for the Islamic Union will be examined under the title of “ASRICA Common Defense Industry Production”.

The notifications presented by academicians, who will participate in the Third International ASSAM Islamic Union Congress, will be included under the following headings:

 1. Principles and procedures to establish the Joint Military Standards Center for Islamic Countries,
 2. Classification the industry and manufacturing industry, the position of defense industry in manufacturing industry and its international standards,
 3. Determination the defense industry strategy and framework to establish the cooperation between Islamic countries,
 4. The scientific basis of the defense industry, the position of the defense industry in Vocational colleges and universities, and the need for training in the defense industry oriented for production,
 5. Forming the enumeration of main combat vehicles used in the armed forces of Islamic countries.
 6. Evaluation of the defense industry structure of Islamic countries, production (tank, aircraft, ship, missile, ballistic missile, air defense system), import, export, manpower capacities (for each country separately),
 7. Creating the database related to quality, quantity and standards of the defense industry products which are produced and used by Islamic countries, and determining the principles and procedures to establish system to be used Jointly,
 8. Cooperation in the field of defense industries, in addition to the capabilities and possibilities in manufacturing the joint defense industrial products and establishing model of the joint production system,
 9. The capabilities and possibilities of manufacturing industrial defense products for the global powers, technological levels, and their common productive and inspection systems with research & development capacities.
 10. Transition status to CYBER security and Quantum System that global powers have reached,
 11. Determining the methods of forming cyber security systems and joint research and development capacities with cyber security capabilities and possibilities of Islamic countries,
 12. Capabilities and possibilities of Islamic countries in relation to the electronic warfare and radar systems,
 13. Capabilities and possibilities of Private Military Companies operative in defense industry services sector,
 14. Discussing the possibility of developing models and production systems by establishing a common database for Islamic geography,
 15. Determining the legislation provided by the control systems applied in the national and international fields regarding to the circulation and production of defense industrial products,

PROGRAM OF THE THIRD INTERNATIONAL ASSAM ISLAMIC UNION CONGRESS

IMPORTANT DATES

 1. Summaries submission deadline : 31 October 2019
 2. Announcement of accepted summaries : 15 November 2019
 3. Deadline for submission of full texts : 01 December 2019
 4. CONGRESS DATE :19-20 Dec. 2019

 

ASSAM Congresses

Executive Committee

 

[i]https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/the-islamic-union-congress-abstract-book.html

[ii]https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/congress-17-declaration.html

[iii]https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/confederation-constitution.html

[iv]https://www.assamcongress.com/congresses/2018-congress/congress-18-declaration.html

[v]TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Gn. Müdürlüğü-11 Şubat 2019.

[vi]http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php -Europe – Jan.2016