Asrika Joint Defense Industry Production Congress Abstracts

S.No.

Yazarın Adı

Bildirinin Adı

1

Abdul MALİK

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

2

Ali COŞAR

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

3

Ali Rıza GÜL

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

4

Ali SARI

Studies On Defense Industry At Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

5

Asım ÖZTÜRK

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kuramsal Alt Yapının Gerekliliği

6

Asım ÖZTÜRK1

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

7

Burak BOZKURTLAR

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zeka Destekli Sistem Yöneticisi

8

Cengiz TORAMAN 
Merve TUNCAY

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

9

COMPAOARE BOUKARY

 

10

Dr. Shahid HASHMAT

Principles And Procedures To Estahblish The Joint Military Standarts Center For Islamic Countries

11

Dr. Şakir SÜLOĞLU

İslâm Birliği İçin Savunma Sanayi İşbirliği Usul Ve Esaslarının Tespiti (3. Uluslararası İslâm Birliği Kongresi)

12

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI 
CEM KÜÇÜKAKYÜZ

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

13

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI 
CEM KÜÇÜKAKYÜZ

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

14

Emre DORUK
Serhat GÜL
Osman Emre ÇELEK
Berat Emre İLERİ
Emin YENİ
Emre YILMAZ
Mehmet Arif ADLI

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study
Savunma Sanayi Eğitim İşbirliği Modeli

15

Emre YILMAZ
Berat Emre İLERİ
Şener KARABULUT
Mehmet Arif ADLI

Identıfıcatıon Of Natıonal Occupatıonal Standards And Vocatıonal Qualıfıcatıons İn Aerospace Technologıes Sector: Case Of Turkısh Aerospace
Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Sektöründe Mesleki Standarlar

16

Ensar NİŞANCI

Yeni Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler Ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar Ve Silahlar

17

Erdal YILMAZ 
Atilla DOĞAN

A Virtual Enterprise Collaboration Model  
For Engineering And Professional Services 
To Create Talent Pool Of Inter-Islamic Countries

18

Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Ve Güvenlik İşbirliği

19

Hamid Alper ORAL

Establishment Of A Common Modeling And Simulation Infrastructure

20

Haşim PIHTILI
Ramazan YILDIRIM

Ateşli Silahlarda Değişik Tip Ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

21

Hatice DURAN YILDIZ

Hızlandırıcı Sistemleri Ve Süper İletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii Ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

22

Hulusi GÜLEN

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul Ve Esasları

23

KALİLLA MAJANOV

İslam Ülkelerinde Askeri Okulların Eğitim Durumu Ve Ortak Bir Standart Plan Oluşturmayı Amaçlamak

24

Levent Coşkun Erkekoğlu

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

25

MANSOUR ELH AMANI MAHAMAN LAOUALI

Common Defense Industry Production

26

Mohamed Ahmed Dowina AHMED

Aralık Devriminden Sonra Savunma Sanayi Faaliyetlerinin Sudan Ekonomisine Etkileri.

27

Murat KARA

China's Rising Arms Trade With Islamic World

28

Musa BİLGİN
Şener KARABULUT

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

29

Oğuzhan AKYENER

Importance Of Developing An Integrated Energy Security Model Among The Muslim Countries

30

Osman DOSSOV
Gulnara DOSSOVA

The Potential Of The Defense İndustry Of The Republic Of Kazakhstan And İts Role İn The Islamic World

31

Prof.Dr. Levent KENAR

CBRN Threat And Securıty İn Our Geography

32

Rashid Bashir DAR

Effectively Communicating Pan-Muslim Defense Cooperation İn Global Fora

33

Sahar Zaki KABEL

İslam Dünyasında Askeri Üsler Ve Güç Dengesi

34

Sheila Ainon YUSSOF (Ph.D)

Capabılıtıes And Possıbılıtıes Of Islamıc Countrıes In Relatıon To The Electronıc Warfare And Radar Systems.

35

Suat GÜN

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

36

Umur Tugay YÜCEL

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi Ve Yükselen Güçler

37

Wisam Mahdi SALEH

The Role Of The Waqf And Charitable Organizations İn The Development Of Defense Industries İn The Islamic World

38

Yakup BULUT

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

39

Yaroslav SAMOYLOV

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası İçin Önemi

40

Ziya ABDULALIYEV
Osman BULUT (İTÜ)

The Sıtuatıon Of Defense Industry And The Assocıated Productıon Possıbılıty And Capabılıty Of Defense Products At The Department Of Cıvıl Engıneerıng İn Istanbul Technıcal Unıversıty

 

Last modified on 25 Nov 2019

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.