ASSAM İslam Birliği Kongre Duyurusu

 

assam-congress-17

ASSAM İslam Birliği Kongresi '17

Ana Tema :
Geçmişten Geleceğe Hükümet Şekilleri


Diller > En | Tur
---
world
---
Bu eposta şu başlıkları içermektedir:


ASSAM Kongre '17 Duyurusu

“Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurlarının araştırılmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmak”

Amacıyla faaliyet yürütmekte olan ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, Üsküdar Üniversitesi, ASDER- Adaleti Savunanlar Derneği ve IDSB - İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nin de iştirakiyle, 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “ASSAM International Islamic Union Congress / ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongreleri” serisinin ilkini düzenlemeyi hedeflemektedir.

Ekte detaylı bilgi bulunan 1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinin ana temasıGeçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” olarak belirlenmiştir. Kongre ile ilgili gelişmeler www.assamcongress.com adresinden takip edilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve katılımı ile gerçekleşecek Kongreye İslam ülkelerinin üniversitelerinden pek çok akademisyen ve siyasetçi katılacaktır. Kongreye katılımınızdan mutluluk duyarız. Bildirinizi Kongre ana sayfasında yer alan “Bildiri Gönder” bağlantısından gönderebilirsiniz. ( https://goo.gl/UeOYtE )

 

Nevzat Tarhan   Ali KURT   Adnan TANRIVERDİ
Prof. Dr.     Avukat      E. Tuğgeneral
Üsküdar Üniversitesi Rektörü   IDSB Genel Sekreteri   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
ASDER Yönetim Kurulu Başkanı       ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı

 Facebook LinkedIn Twitter Google+

1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri

1nci ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ ANA TEMASI: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyar’ına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
 • Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
 • Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkum bırakılmaktadır. Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşları (asimetrik savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kongrenin amacı; Halkı müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten günümüze yönetim şekillerini inceleyerek İslam Birliği Yönetim şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmektir.Facebook LinkedIn Twitter Google+

Kongre Alt Başlıkları

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. İslâm fıkhında devlet, hilafet, saltanat, yönetim esas ve prensiplerine ışık tutan hükümler
 2. Peygamber efendimiz ve dört halife döneminde İslam devletinin yönetim esas ve prensipleri
  1. Peygamber efendimiz dönemi
  2. Hülafa-i raşidin dönemi
 3. Tarihte kurulmuş cihan şümul İslam devletlerinin yönetim esas ve prensipleri:
  1. Emeviler
  2. Endülüs Emevileri
  3. Abbasiler
  4. Memluklar
  5. Selçuklular
  6. Timur İmparatorluğu
  7. Safevi Devleti
  8. Eyyubiler
  9. Osmanlılar
 4. Tarihte kurulmuş imparatorlukların yönetim esas ve prensipleri
  1. Roma imparatorluğu
  2. İngiliz imparatorluğu
 5. Günümüzde devlet yönetim şekilleri
  1. Merkezi yönetim esasları
  2. Âdemi merkezi yönetim esasları
 6. Günümüzde çok uluslu devlet, birlik ve teşkilatlar
  1. BM teşkilatı
  2. AB teşkilatı
  3. ABD yönetim sistemi
  4. Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu yönetim sistemi
  5. Güney Afrika Cumhuriyeti
  6. Afrika Birliği Teşkilatı
  7. Körfez İşbirliği Teşkilatı
  8. İslam İşbirliği Teşkilatı
 7. BM teşkilatı tarafından tanınmış mevcut müslüman devletlerin yönetim şekilleri ve yönetimlerindeki ortak özellikleri
 8. Müslüman devletler birliği yönetim esasları ve organları
  1. İslam Birliği yönetim organları
  2. Bölgesel İslam birlikleri yönetim organları

Kongre Onur Kurulu

Em. Tuğ. Adnan TANRIVERDİ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof. Dr. Mehmet ZELKA 

İsrafil KURALAY


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yatkın

Elazığ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Yaman

Bolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Özcan

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Toraman

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Hanifi Aslan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Erkul

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Güvenç

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zelka

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Özer

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Okçu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Türer

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Reşad Muradov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Tofiq Abdülhesenli

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup Bulut

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Karakılçık

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın Usta

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Birol Erkan

Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Emrullah Fatiş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Fariz Ahmadov

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi     

Doç. Dr. Fulya Akyıldız

Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Geray Musayev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Doç. Dr. Halil Aldemir

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Iveta Reinholde

Letonya Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Güneş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Qadir Bayramlı

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Doç. Dr. Sadettin Paksoy

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Şentürk

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Taner Akçacı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren

Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç

Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Manuj Madan

Hindistan Srisri Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci Efe

Üsküdar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tuba Yolcu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Gazi Hassan

Yeni Zelanda Waikato Üniversitesi

Dr. Nurhodja Akbulaev

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi


Bildiri Gönderimi

Değerli Katılımcılar,

 

 

ASSAM Üsküdar Üniversitesi ASDER idsb
--
www.assamcongress.com | iletişim | Facebook | Twitter
--
Powered by AcyMailing