Şükrü ÇETİN

Şükrü ÇETİN

Tam Metin ve Özet Gönderim Formatı

BAŞLIK

 

Unvan. İsim Soyisim

Üniversite / Kurum Adı, Fakülte, Bölüm.

e-mail

  

ÖZET: Tam metin yazı dili tercihi Türkçe ise özet Türkçe ve İngilizce, tam metin yazı dili tercihi İngilizce ise özet İngilizce ve Türkçe olarak, tam metin yazı dili tercihi Arapça ise (mümkünse İngilizce tam metin yazılıp) özet İngilizce ve Arapça olarak yazılması gerekmektedir. Özet 250-300 kelime arasında bildirilerde yer alacaktır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 kelime arasında olacaktır. Özet Times New Roman 12 punto olarak ve tek satır aralığı, iki yana yaslı olarak yazılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: anahtar kelime, anahtar kelime, anahtar kelime

 NOT: Türk akademisyenlerin sunacakları bildirilerin tam metnini hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlamaları gerekmektedir.

 

TITLE (İNGİLİZCE BAŞLIK)

 

ABSTRACT: If the full-text writing language preference is in Turkish, the abstract should be written in Turkish and English, if the full-text writing language is in English, the abstract should be written in English and Turkish, and if the full-text preference is in Arabic (if possible, full text should be written in English) and in English and Arabic. In Summary, between 250-300 words will take place in paper. Keywords will be between 3 and 5 words. Summary will be written in Times New Roman 12 punto font size and single line spacing, justified margins.

 Key Words: key word, key word, key word

 NOTE: Turkish academics are required to prepare the full text of their papers in both English and Turkish.

 

GİRİŞ

Giriş bölümü de dahil ana metin Times New Roman, 12 punto ve iki yana yaslı olarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Giriş bölümü devamındaki bölümlerde ana başlıklar kalın ve büyük harfler 1,2,3 şeklinde yazılacaktır. Alt başlıklar koyu ve ilk harfler büyük olacak şekilde 1.1., 2.1. şekkinde yazılacaktır. Metin içinde kaynak gösterimi parantez içinde yazar soyadı, tarih: sayfa numarası örn. (Soyad, 2000: 15) ya da (Soyad & Soyad, 2000: 215) iki den fazla yazarlı makalelerin metin içinde kaynak gösterimi (Soyad, vd., 2000: 23) şeklinde yazılacaktır. 

 

 1. BAŞLIK

Tablolar aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak tabloların kaynak bilgisi tablo başlığı yanında yer alacaktır.

Tablo 1: Örnek örnek örnek

Örnek

Örnek

Örnek

2001

Örnek

Örnek

2004

Örnek

Örnek

Kaynak: Örnek, örnek.

Şekiller aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak şekillerin kaynak bilgisi şekil başlığı yanında yer alacaktır.

Şekil 1: Örnek örnek örnek

Denklem ve işlemler aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır.

Örnek (1) Örnek - Örnek. Örnek = [A, B]

1.1. Alt Başlık

1.2. Alt Başlık

 1. BAŞLIK

2.1. Alt Başlık

 1. YÖNTEM  
 1. SONUÇ

 

KAYNAKÇA:

(KAYNAKÇA APA FORMATLI OLARAK HAZIRLANACAKTIR)

Metinlerin içinde ve kaynakçada APA formatı kullanılacaktır.

 1. Yazı içinde bir yazarın soyadı ve yayının tarihi yazılmalıdır.

Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Xxxx, 2000), yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Xxxxx, 2000: 34), yazarın adı metinde geçiyorsa (2000), iki yazar varsa (Xxxx ve Xxxx, 2000), üç ve daha çok yazar varsa (Xxxx vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Xxxxx, 2000a). Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.

Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Xxxxx, 2000: 132).

 1. Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır.
 2. Dipnotlarda:
  bkz. Xxxxx (2000) şeklinde referans verilir.
 3. Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
 4. Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır.
 5. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.
 6. Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örnek*: (alıntılayan Xxxx, 2000, s. 115); (aktaran Aaaaaa, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

  

YAZI SONUNDA KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıda yer almaktadır. Kaynakça temel metin ile aynı yazı karakterinde 10 punto ile yazılacaktır. Kaynak birden fazla satıra sahipse satır aralığı tek olacak şekilde düzenlenecektir. 

Tek ve Çift Yazarlı Kitap

Soyad, D. (2004). Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Soyad, D. ve Soyad, D. (2000) Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Editörlü Kitap

Soyad, D. (2005). Kitap Adı. Adı Soyadı (Ed.), Kitap Adı içinde (s. 30-45). Şehir: Yayınevi.

Çeviri kitap:

Soyad, S. (2000) Kitabın Türkçe İsmi, çev. S. Soyad, Şehir: Yayınevi.

Ansiklopediler:

Soyad, S. (1990). Ansiklopedideki konu başlığı. …….. ansiklopedisi (ss. 80-120). Şehir: Ansiklopedi Basımevi.

Dergiden makale:

Soyad, R. A. (2000, Eylül). Makale başlığı ilk kelime sonrasındaki kelimeler küçük harfle, Dergi Adı, 14 (2), 158-192

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:

Kurum Adı (1994). Rapor Adı  (Rapor No. 3). Şehir: KURUM

Konferansa sunulmuş bildiri:

Soyad, S. (2000). “Bildiri Adı” xxxxxxx Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi, 15-17 Ağustos.

Yüksek lisans ya da doktora tezi:

Soyad, E. (2000). Tez Başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). …….. Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehir.

Internet adresinden bir makale:

Soyad, H. (2006, 12 Nisan). Makale başlığı, çoğalmış... Erişim tarihi: 15 Mayıs 2006, http://www.

 

 

Özet ve tam metin yazım formatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilim Kurulu '20

No

Ad Soyad

1 Prof. Dr. Mehmet Zelka
2 Hakkı İlnur Çevik
3 Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
4 Mustafa Çırak
5 Em. Tümg. Nurettin Işık
6 Em. Tuğg. Atalay Kocatepe
7 Em. Tuğg. Hüseyin Erim
8 Em. Tuğg. Kazım Dalkıran
9 Em. Hv. Tuğg. Ergün Kahraman
10 Em. Kur. Alb. Fethi Kıran
11 Prof. Dr. Çağrı Erhan
12 Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
13 Prof. Dr. Fatih Kıllı
14 Prof. Dr. Ahmet Demir
15 Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
16 Prof. Dr. Ali Osman Kurt
17 Prof. Dr. Atila Doğan
18 Prof. Dr. Atilla Batur
19 Prof. Dr. Cengiz Toraman
20 Prof. Dr. Ensar Nişancı
21 Prof. Dr. İbrahim Özdemir
22 Prof. Dr. İshak Torun
23 Prof. Dr. İsmail Avcıbaş
24 Prof. Dr. Kadir Esmer
25 Prof. Dr. Kayhan Erciyeş
26 Prof. Dr. Mahmut Tekin
27 Prof. Dr. Mehmet Savsar
28 Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
29 Prof. Dr. Murat Aslan
30 Prof. Dr. Mustafa Bakkal
31 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
32 Prof. Dr. Niyazi Beki
33 Prof. Dr. Osman Çerezci
34 Prof. Dr. Selim Şeker
35 Prof. Dr. Seyfettin Aslan
36 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan
37 Prof. Dr. Seyit Sertçelik
38 Prof. Dr. Şahmurat Arık
39 Prof. Dr. Ümit Doğanay Arınç
40 Prof. Dr. Yakup Bulut
41 Prof. Dr. Zafer Akbaş
42 Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe
43 Doç. Dr. Cengiz Dinç
44 Doç. Dr. Gökhan Tuncel
45 Doç. Dr. Haşim PIHTILI
46 Doç. Dr. Mehmet Naci Efe
47 Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
48 Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel
49 Dr. Ahmet Uslu
50 Dr. Ertuğrul Zengin
51 Dr. İsmail Safi
52 Dr. Vehbi Kara
53 Dr. Yunus şişman
54 Öğr. Grv. Mahmut Kayaaltı 
55 Suat Gün, Em. Asker, Gazeteci

Kongre Ana Konuları

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekalet Savaşları
 3. İslam Ülkeleri;
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Bölgesel İslam Ülkelerinin Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonu Savunma Başkanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

Umur Tugay YÜCEL

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Umur Tugay YÜCEL tarafından hazırlanan "İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi Ve Yükselen Güçler" konulu bildiri sunulmuştur.

Kalilla MAJANOV

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Kalilla MAJANOV tarafından hazırlanan "İslam Ülkelerinde Askeri Okulların Eğitim Durumu Ve Ortak Bir Standart Plan Oluşturmayı Amaçlamak" konulu bildiri sunulmuştur.

Oğuzhan AKYENER

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Oğuzhan AKYENER tarafından hazırlanan "Müslüman Ülkeler Arasında Entegre Bir Enerji Güvenliği Modelinin Geliştirilmesinin Önemi" konulu bildiri sunulmuştur.

Mohamed Dowina AHMED

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Mohamed Dowina AHMED tarafından hazırlanan "Aralık Devriminden Sonra Savunma Sanayi Faaliyetlerinin Sudan Ekonomisine Etkileri" konulu bildiri sunulmuştur.
 

2. Gün Asya Salonu 1. Oturum Katılım Belgesi Takdimi Bölümü

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde 2. günün ilk oturumunda Afrika salonunda gerçekelşen oturumun bitmesinden sonra bildiri sunanlara katılım belgesi takdim edilmiştir.

Vehbi KARA

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Vehbi KARA tarafından hazırlanan "İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği" konulu bildiri sunulmuştur.

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı tarafından hazırlanan "İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri" konulu bildiri sunulmuştur.

Doç Dr Şener KARABULUT

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde Doç Dr Şener KARABULUT tarafından hazırlanan "Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi" konulu bildiri sunulmuştur.

Haşim PIHTILI & Ramazan YILDIRIM

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine konuşmacı olarak katılan Haşim PIHTILI & Ramazan YILDIRIM tarafından hazırlanan "Ateşli Silahlarda Değişik Tip Ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması" konulu bildiri sunulmuştur.
Page 1 of 12