ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRELERİ

AMACI; İSLAM ÜLKELERİ COĞRAFYASI BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK AKADEMİK VE SİYASAL BİR ZEMİN ÜZERİNDE TESPİTLER YAPMAK VE KARAR VERİCİLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNMAKTIR.

Kayıt Olun

XpertCountdown - TR

12 - 13 KASIM 2022

Kongreler Hakkında

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri'nin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır. 

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri'nin katılımcı ülkelerle yapılacak istişareye bağlı olarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017'den başlayarak birer yıl ara ile icra edilmesi tasavvur edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin ana konuları:

  • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017)
  • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018)
  • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019)
  • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020)
  • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021)
  • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2022)
  • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2023)

şekilde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

About the event

Detaylar İçin Tıklayınız

Kongrelerimizden kesitler

Oturumlar

2022 Kongre Oturumları
Sessions
2021 Kongre Oturumları
Sessions
2020 Kongre Oturumları
Sessions
2019 Kongre Oturumları
Sessions
2018 Kongre Oturumları
Sessions
2017 Kongre Oturumları
Sessions


Bildiriler

2022 Bildirileri
Speakers
2021 Bildirileri
Speakers
2020 Bildirileri
Speakers
2019 Bildirileri
Speakers
2018 Bildirileri
Speakers
2017 Bildirileri
Speakers

Bildirgeler

2022 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2021 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2020 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2019 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2018 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2017 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon

Yer

Yer

İstanbul Turkey
P: (+90 555) 000 58 00

Tertip Komitesi

        

   

Latest Tweets

Event Gallery