Şükrü ÇETİN

Şükrü ÇETİN

Kongre Oturumlar

6. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRESİ
Model ASRİKA Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu (2022)
KONGRE PROGRAMI

12-13 Kasım 2022

12 KASIM 2022 CUMARTESİ

09:00-20:30

09:00-10:20

Program Açılışı

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:40

09:40-09:50

09:50-10:00

10:00-10:10

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Kur’an Tilaveti

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş Kongre Bilgilendirmesi

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi Açış Konuşması

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği Selamlama Konuşması

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal Selamlama Konuşması

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkan Vekili Mustafa Hacımustafaoğulları Selamlama Konuşması

10:10-10:30

Anahtar Konuşmacı
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü (ISTAC-IIUM) Gazali Epistemoloji, Medeniyet Araştırmaları ve Yenileme Kürsüsü Sahibi Em. Prof. Osman Bakar / Malezya

YENİ KÜRESEL KARGAŞANIN IŞIĞINDA MİLLİ VE ÜMMETİN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN ELE ALMAK

I. OTURUM: İÇ GÜVENLİĞİN TARİHSEL ARKA PLANI / MODERATÖR: PROF. DR. YAKUP BULUT / 10:30-12:55

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

10:30-10:50

ORTAÇAĞ İSLAM ŞEHİRLERİNDE ASAYİŞ SORUNLARI VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA DAİR ALINAN TEDBİRLER

Doç. Dr. Ahmet N. Özdal Türkiye

10:55-11:15

SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ DEVRİ’NDE (1169-1193) MISIR’DA ASAYİŞ SİYASETİ

Dr. Abdulkadir Turan Türkiye

11:20-11:40

OSMANLI DEVLETİ’NDE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLANMASI VE GÜNÜMÜZE YÖNELİK ÖNERİLER

Prof. Dr. Cengiz Toraman Türkiye

11:45-12:05

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KURUMLARIN KURULMASI VE TÜKETİCİLERİN VE ÜRETİCİLERİN KORUNMASI: GÜNÜMÜZE BİR DERS

Doktorant Shah Fahad Yousufzai / Pakistan

12:10-12:30

OSMANLI DÖNEMİ’NDE KADININ STATÜSÜ, SOSYO-EKONOMİK VE İÇ GÜVENLİK ALANLARINA KATKILARI

Doktorant Aijaz Bashir Lone Hindistan

12:35-12:55

OSMANLI MAHKEMELERİ EL KİTABI MECELLE IŞIĞINDA SOYUT HAKLAR NASIL KULLANILIR VE DEVREDİLİR?

Doktorant Muhammad Nazir Khan / Pakistan

II. OTURUM: GÜNÜMÜZ İÇ GÜVENLİK OLGUSU - I / MODERATÖR: DOKTORANT CAHİT TUZ / 13:15-15:40

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

13:15-13:35

TÜRKİYE, SURİYE ve IRAK ORTAK GÜVENLİK PAKTI

Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu / Türkiye

13:40-14:00

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE ULUSAL GÜVENLİK: KURUMLAR VE POLİTİKALAR

Dr. Essam Abdulshafy
Mısır

14:05-14:25

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA ATEŞKES VE BARIŞIN TESİSİNDE TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Türkiye

14:30-14:50

HMEYMİM HAVA ÜSSÜ: RUSLARIN AFRİKA'YA DOĞRU GENİŞLEME ARACI

Dr. Ahmad Zaidan / Suriye

14:55-15:15

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÜYÜMESİ VE ORTAK DIŞ VE İÇ GÜVENLİK POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ ETKİ VE TESİRLERİ

Arş. Analisti Av. Yazan Shobaki / Filistin

15:20-15:40

İÇ GÜVENLİK, YAŞAM KALİTESİ VE DEĞERLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA AB GARANTİSİ: MÜSLÜMAN COĞRAFYASI İÇİN ÖNERİLER

Doç. Dr. Admir Mulaosmanović / Bosna Hersek

III. OTURUM: GÜNÜMÜZ İÇ GÜVENLİK OLGUSU - II / MODERATÖR: DOÇ. DR. CANTÜRK CANER / 16:00-18:00

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

16:00-16:20

KAMU DÜZENİ VE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATININ USUL VE ESASLARI:
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

Şeyh Idrissa Muhammad Malavi

16:25-16:45

CEZAYİR'DE YASADIŞI GÖÇ VE GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Dr. Amina Bougrouz

Cezayir

16:50-17:10

NİJER’DE GÜVENLİK; TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Arş. Mansour Elh Amani Nijer

17:15-17:35

LİBERYA'DA YOLSUZLUĞUN KONTROL ALTINA ALINMASINDA YASAMA ORGANININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Dr. Öğr. Gör. Abdulai M. Kaba / Liberya

17:40-18:00

POST KOLONYAL DÖNEM SÜRECİNDE SAHRA ALTI AFRİKA’NIN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA; TÜRKİYE’NİN AFRİKA YATIRIMLARI: “RÖNESANS BARAJI” ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Ayhan Orhan

Doktorant Erkan Oflaz Türkiye

IV. OTURUM: GÜNÜMÜZ İÇ GÜVENLİK OLGUSU - III / MODERATÖR: PROF. DR. CENGİZ TORAMAN / 18:15-20:30

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

18:15-18:35

İSLAM KAVRAMLARI, SİYASİLEŞMESİ VE SONUÇ OLARAK ORTA ASYA’DAKİ İSTİKRARSIZLIKLAR

Prof. Dr. Ilhomjon I. Bekmirzaev / Özbekistan

18:40-19:00

ÇİN İÇ YÖNETİM VE İÇ GÜVENLİK ÇERÇEVESİ ÇİN'İN GENİŞ DIŞ POLİTİKASI İÇERİSİNDEKİ KÜRESEL EKONOMİK DİPLOMASİ UYGULAMASINDA NEDEN ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTADIR?

Dr. Öğr. Gör. Sidra Tariq Jamil / Fas

19:20-19:40

HİNDİSTAN'DAKİ ASAYİŞ VE İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONUNUN USUL VE ESASLARI: KEŞMİR ÖRNEĞİ

Dr. Ghulam Nabi Fai / ABD

19:45-20:05

KEŞMİR'İN HİNDUİZE GÜVENLİKLEŞTİRMESİ: İŞGALİ SAĞLAM ZEMİNE OTURTMAK

Arş. Gör. Riyaz Ul-Khaliq Keşmir

20:10-20:30

SULU TAHKİMİ MESELESİ: UZUN ZAMANDIR KAYBETMİŞ OLAN BİR EGEMENİN SAÇMA İDDİALARI

Dz. Kd. Yzb. Doç. Dr. Mohd Hazmi Mohd Rusli

Malezya

13 KASIM 2022 PAZAR

10.00-19.30

10:00-10:15

Program Açılışı

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş

I. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TASAVVURU - I / MODERATÖR: DR. ÖĞR. ÜYESİ FEHMİ AĞCA / 10:15-12:15

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

10:15-10:35

ORTAK BİR ULUSLARARASI İSLAMİ KAMU DÜZENİ VE İÇ GÜVENLİK MİMARİSİNE DOĞRU:
USUL VE ESASLARIN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Hikmatullah Babu Sahib / Singapur

10:40-11:00

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK GÜVENLİK VE ASAYİŞ ESASLARININ TESPİTİ

Dr. Compoure Boukary Burkina Faso

11:05-11:25

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK: BİR ÖZET

Arş. Muhammad Munir Pakistan

11:30-11:50

İSLAM ÜLKELERİ ADINA ASAYİŞ VE İÇ GÜVENLİK İÇİN ORTAK BİRİMİNİN KURULMASININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

Arş. Vet. Hek. Muhammet Taş / Türkiye

11:55-12:15

İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TESİSİNDE YENİ GÜVENLİK ALANLARI

Doktorant Asım Öztürk Türkiye

II. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TASAVVURU - II / MODERATÖR: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLHAMİ GÜNAY / 12:30-14:30

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

12:30-12:50

BİR MÜSLÜMAN DEVLETTE (VEYA İSLAM KONFEDERASYONUNDA) İÇ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ KAVRAMI VE İLKELERİ

Em. Tümg. Dr. Shahid Hashmat / Pakistan

12:55-13:15

ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI (ŞEHİRLERDE, KIRSAL ALANLARDA, KIYI VE SINIR BÖLGELERİNDE YEREL YÖNETİM VE GÜVENLİK)

Dr. Ahmed Aoudjeli Abdulvahid / Çad

13:20-13:40

İSLAM BİRLİĞİ’NİN SAĞLANMASI YOLUNDA ORTAK ASAYİŞ VE GÜVENLİK İÇİN MÜŞTEREK İSTİHBARAT MODELİ

Arş. Ümit Bağatur / Türkiye

13:45-14:05

ZORLUKLAR VE UMUTLAR ARASINDA HİLAFET

Dr. Ahmad Mawlana / Mısır

14:10-14:30

GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ

Arş. Sahar Zaki Kabel

Mısır

III. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TASAVVURU - III / MODERATÖR: PROF. DR. ESRA SARIKOYUNCU DEĞERLİ / 14:45-16:45

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

14:45-15:05

DÜNYA KENTLERİNDE ORTAK ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA TEKNOLOJİ TEMELLİ ENTEGRE ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Yakup Bulut

Dr. Arş. Gör. M. Miraç Arslan / Türkiye

15:10-15:30

GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ, ANLAMI VE UNSURLARI

Doktorant Ramazan Ali Mahmoodi / Afganistan

15:35-15:55

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BÖLGESEL GÜVENLİK KARAR DESTEK SİSTEMİ

Doktorant Oğuzhan Akyener / Türkiye

16:00-16:20

SİBER GÜVENLİK & SAVUNMA: MÜSLÜMAN MİLLETLERİN KAMU DÜZENİ VE İÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDAKİ ÖNEMİ

Dr. Öğr. Gör. Sheila Ainon Yussof / Malezya

16:25-16:45

GIDA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ARAÇLAR

Arş. Mohamed Shehzad Singapur

IV. DEĞERLENDİRME OTURUMU / MODERATÖR: PROF. DR. HÜSAMETTİN İNAÇ / 16:45-19:30

 

16:45-17:50

 

17:50-18:00

18:00-18:10

18:10-18:20

18:20-18:30

18:30-18:40
18:40-18:50

18:50-19:00

19:00-19:10

19:10-19:20

19:20-19:30

Kongre Yöneticileri

Oturum Yöneticileri

Tebliğ Sunan Akademisyenler

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yayla

Pakistan Devlet ve Sınır Bölgeleri Bakanı (SAFRON) Senatör Muhammad Talha Mahmood

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Em. Tüma. Doç. Dr. Cihat Yaycı

Yemen İMAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulmecid Zindani

Afganistan Selam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbahullah Abdulbaqi

İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Khalil Shirgholami

İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) Kıdemli Araştırmacı Dr. Morteza Aboutalebi

Medeniyet Tasavvuru Okulu Başkanı Yusuf Kaplan

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş

KAPANIŞ / 19.30

 

6'ncı Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi Takvimi

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi: 15 Temmuz 2022
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu: 15 Ağustos 2022
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi: 15 Eylül 2022
 4. KONGRE TARİHİ: 12-13 Kasım 2022

 

ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejileri Programı

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
“ASRİKA KONFEDERASYONU DIŞ POLİTİKA STRATEJİLERİ”
KONGRE PROGRAMI

18-19 Aralık 2021

18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

09.30-20.00

09:30-11:30

Program Açılışı

ASSAM Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür

09:30-09:40

09:40-10:15

10:15-10:25

10:25-10:35

10:35-10:45

10:45-10:55

10:55-11:10

11:10-11:30

Kur’an Tilaveti (Ferruh Muştuer, Ayasofya Camii İmamı) ve Kongre Bilgilendirmesi

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal

ASDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan

IDSB Genel Sekreteri Ali Kurt

İman Üniversitesi Rektörü Sheikh Abdulmecid Zindani

Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği

Pakistan Senatörü Syed Mushahid Hussain, Savunma Komitesi Başkanı

11:30-11:50

Açılış Konuşması:
Chandra Muzaffer
Birlik, Malezya Örneği ve Ümmetin Karşılaştığı Gerçek Zorluk

I.Seans 11.50-13.50 (Prof. Dr. Atilla Batur)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

SUNAN

11:50-12:10

Jeopolitik ve Jeoekonomik Açıdan Afganistan

Asef Moballegh

12:15-12:35

İslami Jeopolitik Teori - İslam Dünyasını Kim Yönetiyor?

Sahar Zaki Kabel

12:40-13:00

G7 İklim Değişikliği Vizyonu Karşısında İslam Dünyası

Oğuzhan Akyener

13:05-13:25

Emperyalizmin Uydu Devlet Olan Bazı İslam Ülkelerinin Coğrafyasına Etkileri

Ali Fuat Gökçe

13:30-13:50

İslam Dünyasının Jeopolitik ve Jeostratejik Gücü ve Etkinleştirme Olanakları

Cavid El-Hamid

II.Seans 14.00-16.00 (Prof. Dr. Yakup Bulut)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

SUNAN

14:00-14:20

Nureddin Mahmud Zengi'nin İslam Birliği Stratejisi

Abdulkadir Turan

14:25-14:45

Liberal Paradigma Diktatörlüğü Altında Temel Çeşitlilik veya Seviyeli Çeşitlilikler. Yurt İçinde Vatansız Yurt Dışında Tehdit Olarak Görülen Bir Müslümanın Dünya Görüşü

Admir Mulaosmanovic

14:50-15:10

İslam Ülkelerinin Ortak Dış Politika Geliştirememesinin Trajik Sonuçları (Doğu Türkistan Örneği)

Abdullah Oğuz

15:15-15:35

Dünya Düzeni Değişirken Dünyamız ve Hatırlayamadığımız Doğu Türkistan: İnsan Hakları İhlalleri ve Kimlik Katliam Politikalarına Karşı Ne Yapılmalıdır?

Mehmet Akif Okur

15:40-16:00

Keşmir Sorunu ve İzlenecek Politikalar

Shahid Hashmat

III.Seans 16.10-18.10 (Prof. Dr. Ensar Nişancı)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

YAZAR

16:10-16:30

Taliban 2.0'ın Dönüşü: Ulus İnşası Üzerine Çabalarının Eleştirel Bir Analizi

Sheila Youssuf

16:35-16:55

İslam Dünyasının Maruz Kaldığı Küresel Saldırıların Gölgesinde Afganistan'da Varılan Son Nokta

Muhammed Gül

17:00-17:20

Afganistan'da Son Otuz Yılda Sosyal ve Siyasi İstikrarsızlığı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Ramazan Ali Mahmoodi

17:25-17:45

Afganistan'daki Sosyo-Ekonomik Krizin Çözümünde İslam Ülkelerinin Rolü

Yasir Rashid

17:50-18:10

Afganistan'da İktidar Mücadelesinin Durumu ve Geleceği

İsmet Horasanlı

IV.Seans 18.20-19.55 (Prof. Dr. Cengiz Toraman)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

YAZAR

18:20-18:40

Hint-Osmanlı Müslüman İlişkisi: Kardeşliğin Ötesinde ve İlerlemenin Yolu

Abdurrahman Fuad

18:45-19:05

Afganistan'da İslami Bankacılığın Evrimi, İleriye Giden Bir Yol ve Yeni Hükümet İçin Zorluklar

Shah Fahad Yousufzai

19:10-19:30

Türkiye'nin Taliban Tarafından Yönetilen Afganistan'a İlişkin Dış Politikası

Fehmi Ağca

19:35-19:55

Türkiye'nin Rekabetçi Savunma Sanayi Politikaları

Mesut Hakkı Caşın

KAPANIŞ KONUŞMASI: 19.55-20.00

 

 
 

 

19 ARALIK 2021 PAZAR

10.00-20.00

10:00-10:10

Program Açılışı

ASSAM Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür

I.Seans 10.10-12.15 (Prof. Dr. Ayhan Orhan)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

YAZAR

10:15-10:35

İslamofobi ile mücadele, İslam dünyasının jeopolitik ve jeostratejik gücü

Güney Afrika'nın Apartheid Karşıtı Mücadelesine Müslümanların Katılmasından İslamofobi ve İlgili Tüm Hoşgörüsüzlüklerle Mücadele Dersleri

Ebrahim Rasool

10:40-11:00

ABD'nin Keşmir'e Yönelik Dış Politikası

Ghulam Nabi Fai

11:05-11:25

Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru Projesinde İslam Ekonomisinin Potansiyel Rolü

Muhammed Nazır Khan

11:30-11:50

İslam Ahlâkının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Çevresel Kriz Çözümüne Katkısı: İslam Dünyasında Ortak Bir Çevre Politikasına Doğru

Muhammad Ilyas Yahprung

11:55-12:15

Türkiye'nin Değişen Dış Politika Öncelikleri

Mesut Hakkı Caşın

II.Seans 12.25-14.25 (Prof. Dr. Yakup Bulut)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

YAZAR

12:25-12:45

Politik Kimliğin Şekillenmesinde Mekan Olarak İstanbul: Yeni Kimlikle ve Yeni Dış Politika

Ensar Nişancı

12:50-13:10

Türkiye ve İslam Coğrafyası Biyoterörizm Amaçlı Kullanılan Biyolojik/Kimyasal Savaş Ajanlarının Teşhisine, Tedavisine ve Korunmasına Hazır mı?

Erol Demir

13:15-13:35

Değişen Ortadoğu'da Yeni Faktörler ve Aktörler

Cahit Tuz

13:40-14:00

Pakistan Dış Politikası ve Müslüman Dünyası

Vaqar Padisah

14:05-14:25

1960-2020 Arası Çad Dış Politikası

Ahmed Aoudjeli

III.Seans 14.35-16.35 (Prof. Dr. Ensar Nişancı)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

YAZAR

14:35-14:55

Bosna Hersek ve İslam Dünyası: Eğilimler ve Fırsatlar

Emir Hadjikovic

15:00-15:20

İslam Birliği İçin Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti

Mansour Alh Amani

15:25-15:45

Çok Kültürlü, Kültürlerarası ve Kültürlerarası Zorluklar Çağında Ortak Bir Müslüman Dış Politikasına Doğru

Hikmatullah Babu Sahib

15:50-16:10

İslam Birliği Hedefine Ulaşmada Kurumsal Kimliğin Etkisi

Prof. Dr. Seyfeddin Abdulfettah

16:15-16:35

İslam Birliğinin Dış Politikasının Köken ve İlkelerinin Belirlenmesi

Compaore Boukary

IV.Seans 16.45-19.10 (Prof. Dr. Cengiz Toraman)

ZAMAN

BİLDİRİ ADI

YAZAR

16:45-17:05

Pakistan'ın Müslüman Dünyasına Yönelik Dış Politikası Neden Önemli

Sidra Tarıq Jamil

17:10-17:30

Osmanlı'nın Finans ve İş Modeli, Günümüzden Ders

Shah Fahad Yousufzai

17:35-17:55

Keşmir; İnsanlık Trajedisi ve Küresel Güçlerin Rolü

Müştak Wani

18:00-18:20

Libya'da Geçmişin Mirası, İç Rekabet, Dış Karıştırma ve Uluslararası Toplumun Anlayış Eksikliği 

Arasında Kaybolan İstikrar ve Çıkış Yolu

Mohamed El Nokaly

18:25-18:45

Akdeniz İslam Ülkelerinin Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununun Geleceği

Emete Gözügüzelli

18:50-19:10

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Jeopolitikası ve Türkiye

Ali Fuat Gökçe

V. Seans 19.10-20.00 (Prof. Dr. Mehmet Zelka)

19:10-20:00

Kongre Yöneticileri

Seans Yöneticileri

Bildiri Sunan Akademisyenler

KONGRE BİTİŞİ 20.00

 

5'inci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Takvimi

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi:  30 Temmuz 2021
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu: 30 Ağustos 2021
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi: 30 Eylül 2021
 4. KONGRE TARİHİ: 18-19 Aralık 2021

 

İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE

BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020-Yapıldı)
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021)
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (İDSB) iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır. ([i]

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır. ([iii]) 

Kongremizin ikincisi yine ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (International Union of Muslim Scholars) IUMS’nin iş birliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisinde (ASSAM-UHAD) ve ASSAM WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, birinci kongre deklarasyonunu da kapsayacak şekilde ikinci kongre deklarasyonu hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM WEB Sitemizde yayınlanmıştır. ([iv])

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongresine 45 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre sonuç deklarasyonu ([v]) ve bildiri özetleri ([vi]) ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi; İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İDSB İslam Dünyası STK Birliği iştirakiyle 12 Aralık 2020 tarihinde pandemi tedbirleri kapsamında video-konferans yöntemi ile İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde 15 İslam Ülkesinden 28 Akademisyen 27 bildiri sunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü kongre bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi ([vii]) ve Bildiri Özetleri ([viii]) ile Bildiri Tam Metin Kitabı ([ix]) ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

5’inci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İDSB İslam Dünyası STK Birliği ve Pakistan CASS Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi iştirakiyle İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejisi” ana temasıyla yapılacaktır.

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla iş birliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ine (Üye Sayısının %31’i), 7,8 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,894 Milyarına (Dünya Nüfusunun %24,1’i), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,848 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %20,6’sına) sahip olan 61 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 1. Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 2. Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 3. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 4. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 5. Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 6. Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,
 7. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da El Kaide; Nijerya’da Boko Haram, Orta Afrika’da Anti Balaka, Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PDY, Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin resmi verilerine göre 2021 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 6,6 Milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. ([x]) Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli Mülteciler Türkiye (3.645.140), Irak (242.163), Ürdün (662.790), Mısır (130.577), Lübnan (865.531) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere (31.657) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur. ([xi])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (Hibrit Savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Kongremiz İstanbul’da, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde icra edilecektir. Kongremizde “İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu “ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejileri” ana teması altında incelenecektir.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir. 

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küreselleşme ve Toplumlara Etkileri
 3. Küresel Güçlerin İslam Ülkeleri Üzerindeki Emelleri ve İzledikleri Dış Politika Stratejileri
  1. İslamofobi
  2. Doğu Türkistan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  3. Keşmir Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  4. Afganistan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  5. Filistin Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  6. Lübnan Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  7. Yemen Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  8. Irak Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  9. Suriye Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  10. Libya Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  11. Sudan-Etiyopya Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  12. KKTC ve Doğu Akdeniz Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
  13. Müslüman Afrika Ülkeleri Üzerinde Küresel Güçlerin İzledikleri Politikalar
 4.  İslam Ülkelerenin Aralarındaki Sorunlar
  1. BAE-Yemen
  2. Suudi Arabistan-Yemen
  3. İran-Yemen
  4. Mısır-Libya
  5. Katar-Körfez Ülkeleri
  6. Cezayir-Fas-Batı Sahra Meselesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar
 5. İslam Ülkelerinin Uluslararası Sorunlarını Çözebilecek Kuruluşlar, Etkinlikleri ve Yetkinlikleri
  1. İslam İş Birliği Teşkilatı
  2. Arap Birliği
  3. Afrika Birliği
  4. Türk Konseyi
 1. İslam Ülkelerinin Müşterek ve Münferit Sorunlarının Çözümünde Uygulanmasına İhtiyaç Duyulan Müesselerin Oluşum Esas ve Prensipleri
 2. Mutasavver ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonunun Dış Politika Esas ve Prensipleri

  

BEŞİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ
KONGRESİ PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi                  : 30 Temmuz 2021
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu        : 30 Ağustos 2021
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi  : 30 Eylül 2021
 4. KONGRE TARİHİ                              : 18-19 Aralık 2021

 

EKLER :

EK: -A: IV. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BİLDİRGESİ-12.12. 2020

([i]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

([ii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

([iii]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

([iv]) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

([v]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

([vi]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-19.html

([vii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/kongre-bildirgesi.html

([viii]) https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2020/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-20.html

([ix])https://assamcongress.com/images/4.Kongre/20210128%204._Uluslararasi_ASSAM_Islam_Birligi_Kongresi_Bildiri_Tam_Metin_Kitabi.pdf

([x]) https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-TR.pdf

([xi]) https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

 

IV. Uluslararası Assam İslam Birliği Kongre Bildirgesi

IV. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ

KONGRE BİLDİRGESİ

(12 Aralık 2020)

 

 1. AMAÇ 

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA, yani “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanması ile mümkün olabileceğini idrak eden ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ “ASSAM”, bu hedefe ulaşmak için;

 • Acilen İslâm Birliğinin usul ve esaslarının tespit ve koordinesi için her İslâm Ülkesinin Kabinesinde “İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIĞININ” ihdası ve daimi faaliyet gösterecek, İslâm Ülkelerinin nüfusları ile orantılı miktardaki temsilcilerin bulunacağı “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSUNUN” kurulmasına;
 • İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesine;
 • Harp silah, araç ve teçhizatında bağımlılıktan kurtulmasını sağlayacak ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN sağlanmasına;
 • Ortak dış tehditlere karşı ORTAK SAVUNMA sisteminin organize edilmesine;
 • İÇ GÜVENLİK ve DIŞ POLİTİKANIN bir merkezden yürütülmesine,
 • Dünyada ve İslâm Coğrafyasında Adaletin tesisi için ORTAK ADALET sisteminin inşa edilmesine,

İmkân verecek bir mevzuatın ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

EK-A

 1. GENEL

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,8 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,894 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,848 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil ederken, Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %65’ine, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %40’ına, sahip olan İSLÂM DÜNYASI;  Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir jeopolitik değere sahip bulunmaktadır. (EK-A)

2020 verilerine göre iki trilyon 175 milyar dolar olan yıllık dünya savunma harcamasında birinci sırayı 750 milyar dolarla ABD alırken, ikinci sırayı 244,286 milyar dolarla 61 İslâm ülkesi almaktadır. İslâm Dünyasının arkasından, 237 milyar dolarla ÇİN üçüncü, 67,6 Milyar Dolarla Suudi Arabistan Dördüncü, 61 Milyar Dolarla Hindistan beşinci,  55,1 Milyar Dolarla İngiltere altıncı, 50 Milyar Dolarla Almanya yedinci, 49 Milyar Dolarla Japonya sekizinci, 48 Milyar Dolarla Rusya dokuzuncu, 44 Milyar Dolarla Güney Kore onuncu, 41,5 milyar dolarla Fransa on birinci, 27,8 Milyar Dolarla Brezilya ve İtalya on ikinci, 26 Milyar Dolarla Avustralya on üçüncü, 20 Milyar Dolarla İsrail on dördüncü, 19,6 Milyar Dolarla İran on beşinci ve 19 Milyar Dolarla Türkiye on altıncı sırayı almaktadır. İslâm Dünyası, 8.868.550 asker, 29.934 tank, 99.726 zırhlı araç, 16.789 top ve 2.638 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada yer alırken, 10.494 savaş uçağı ve 4.030 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İslâm Dünyası Savunma bütçesi, harp silah, araç ve gereç sayısı dikkate alındığında Dünyanın süper güçleri içerisinde ilk üçün içinde olacak bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

 

 1. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN TEŞKİL USUL VE ESASLARI

ASSAM, ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (28’i Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

İslâm Birliğinin Teşekkül edebilmesi için;

 1. İslâm Akidesi, teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmalıdır.
 2. İslâm Birliğinin tesisi için hizmet vermek üzere, İslâm birliğinin kurulmasına istekli ülkelerin bakanlar kurullarında “İslâm Birliği Bakanlıkları”nın ihdasının zaruri olduğu kabul edilmelidir.
 3. İslâm Birliğinin ilk adımının “İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun teşekkülü olmasının zaruretine inanılmalıdır.
 4. Federal yapıya kavuşturulması tasavvur edilen dokuz coğrafi bölgenin her birinden birer DEVLETİN ortak iradesi ile “ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ” teşekkül ettirilebilmelidir.
 5. İslâm Birliğine katılma talebinde bulunacak yeni devletlerin kabulüne, İslâm Ülkeleri Parlamentosunun salt çoğunluğu ile karar verilmelidir.
 6. Müslüman Devletler, “İslâm Ülkeleri Birliği”ne katılmaları için parlamentolarının 2/3 çoğunlukla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunlukla karar verebilmelidir.
 7. Kurulacak İslâm Birliğinin; Adı, Yönetim Şekli, Birlik Başkanının Statüsü ve Seçim Şekli, Resmi Dili, Bayrağı, Başkenti; Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi; Birliğin Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Teşkili; Parlamento Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları, Bütçesi ve Üye Devletler tarafından karşılanma usul ve esasları; Bölgesel Yapıların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları, Üye Devletlerin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili hususların, Üye Devletlerle uyumlu olarak “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kararları ile uygulamaya sokulmalıdır.

 

EK-B

 1. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET ALANLARI 

ASSAM;

 1. ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu beş ana faaliyet alanından, (Adalet, Savunma, Savunma Sanayi, İçişleri, Dışişleri) 
 2. Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları altı faaliyet alanından, (Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma ve Denizcilik, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Kültür ve Turizm)
 3. Milli devletler de on faaliyet alanından (Eğitim, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik ve Spor, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Çevre Şehircilik)

Sorumlu olacak şekilde bir İslâm Birliğinin kurulabileceğini tasavvur etmektedir

EK-D

 1. İSLÂM İKTİSADI VE İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI

ASSAM;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulması için, ASSAM;

 1. İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,
 2. İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,
 3. İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,
 4. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,
 5. Zekât müessesinin devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesini,
 6. Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması, İslami elektronik para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,
 7. Birliğin hedefleri doğrultusunda, her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulmasını,
 8. İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesini,
 9. İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun ve SWIFT sisteminin kurulmasını,
 10. İslâm Ülkeleri arasında “Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, El Birliği Sistemi ve Vakıfların” yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini,
 11. Ekonomik ve Ticari işbirliğinin arttırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılmasını,

Gerekli görmektedir.

 1. İSLAM ÜLKELERİ ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ TASAVVURU

 ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, Savunma Sanayi Ürünlerinin ihtiyaçlarının tespiti, üretimi, depolanması, dağıtımı, bakım ve onarımı, yenileştirilmesi, modernizasyonu ve envanterden çıkarılması faaliyetlerini yürütmek üzere SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’NIN beş bakanlıktan birisi olması uygun bulunmaktadır.

EK-E

 

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu bünyesindeki SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞINA bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak da her “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonuna” bağlı Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmalıdır.

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞINCA; Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili ANA YÜKLENİCİLER “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na tahsis edilmeli; ALT YÜKLENİCİLER de, “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları” tarafından kendilerine bağlı Milli Devletlere (tahsis edilen Savunma Sanayi Ürünleri ile ilgili) taksim edilmelidir.

Bölgesel Federasyonlar ve Milli Devletlerin savunma sanayi başkanlıkları, bünyelerindeki savunma sanayi üretim tesislerinin ve ağır sanayi üretim sistemlerinin envanterleri çıkarılmalıdır.

Savunma Sanayi Üretimi Ana ve Alt Yüklenicilerin Bölgelerinde, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Üretimi ile ilgili AR-GE, STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON, AKREDİTASYON, KODİFİKASYON ve BAKIM ONARIM merkezleri teşkil edilmelidir.

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretim Destekleme Fonu, Ortak Uzay Teknoloji Merkezi ile bilimsel araştırma kapsamında Parçacık Hızlandırma Merkezi kurulmalı ve savunma sanayi üretiminde gerekli enerji ve ham madde kullanımında gümrük birliği bazında indirim kotaları uygulanmalıdır.

Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmelidir.

Savunma Sanayi Ürün envanteri, İhtiyaçların tespiti, Depolama ve Dağıtımı ile Yenileştirme, Modernizasyon, HEK-MAL’e (Hurda – Enkaz - Köhne Malzemeye) ayırma, Geri Kazanım ve Dönüşüm Faaliyetleri Savunma Sanayi Bakanlığınca Merkezden yönetilmelidir.

 

 1. ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU 

 

EK-F

ASSAM tasavvuruna göre SAVUNMA; Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

SAVUNMA BAKANLIĞININ;

Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde “MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI”ndan oluşması tasavvur edilmektedir.

Taslak İslâm Ülkeleri Konfederasyon Anayasanın 117. Maddesinde yer aldığı şekli ile; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında, Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “KONFEDERAL CUMHURİYET GÜVENLİK KONSEYİNİN” oluşturulması tasavvur edilmektedir.

MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARININ Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin Merkezlerinde Konuşlandırılmış; (EK-G, EK-H)

 

EK-G

EK-H

 

a. MUHARİP VE MUHAREBE DESTEK UNSURU OLARAK;

 1. Kara Kuvvetlerinde 36 Kolordu Komutanlığı,
 2. Deniz Kuvvetlerinde: Üç Donanma, Üç Filo ve Üç Boğaz Komutanlığı,
 3. Hava Kuvvetlerinde; Dokuz adet Stratejik, Dokuz adet Taktik Hv. Kuvvet Komutanlıkları ile Dokuz adet Füze Komutanlığı,
 4. Hava Savunma Komutanlığında; Dokuz adet Radar Üs Komutanlığı ile Dokuz adet Hava ve Füze Savunma Komutanlığı,
 5. Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığında; Dokuz adet Siber Güvenlik ve Dokuz adet Elektronik Harp Komutanlığı,

Kurulması tasavvur edilmektedir.

b. MUHAREBE HİZMET DESTEK UNSURU OLARAK DA;

 1. Kara, Deniz, Hava, Hv. Ve Füze Savunma ve Siber ve Elektronik Kuvvet Komutanlıklarının her biri için Dokuzar adet Lojistik Destek Komutanlığı,
 2. Deniz Kuvvetleri dışındakiler Kuvvet Komutanlıklarının her biri için Dokuzar adet Eğitim Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri için de Dörder adet Eğitim Komutanlığı,
 3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Dokuz adet Üs ve Liman Komutanlığı, Hava Kuvvetleri komutanlığında Dokuz Adet Üs ve Meydan komutanlığı,

  Kurulması tasavvur edilmektedir.

 c. FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET, KURUM VE BİRLİKLER

Her Bölgesel Federasyon Coğrafyasındaki Muharip, Muharebe Destek, Muharebe Hizmet Destek Komutanlıkları ve bağlıları, Bölgesel İslâm Federasyonları Müşterek Harekât Komutanlıklarının Harekât Kontrolüne Tahsis edilmelidir. (EK-I)

İslam Dünyasına, “ASRİKA İslam Devletleri Birliği” ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ sunmak üzere, müteakip yıllarda:

 1. Müşterek Dış Politika,
 2. Müşterek Adalet Sistemi,
 3. Ortak İç Güvenlik Sistemi

ANA TEMALI, ULUSLARARASI ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanması tasavvur edilmektedir.

 

ASSAM YÖNETİM KURULU

 

Adnan TANRIVERDİ                     Mehmet ZELKA                  Gürcan ONAT

 

Ali COŞAR                                      Ersan ERGÜR                     Reşat FİDAN

 

A.K. Melih TANRIVERDİ            Sabri BALAMAN                 M. Emin KOÇAK

 

 

EKLER:

EK-A: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU COĞRAFYA

EK-B: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONA BAĞLI BÖLGESEL FEDERAL DEVLETLER

EK-C: İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

EK-D: KONFEDERASYON-FEDERASYON-MİLLİ DEVLETLER FAALİYET ALANLARI

EK-E: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYON SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI

EK-F: ASRİKA İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

EK-G: ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYONU

EK-H: FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HRK. KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET-KURUM VE BİRLİKLER

EK-IASRİKA İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONUNA BAĞLI FEDERAL BÖLGELER MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI VE BAĞLILARI

ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu Bildirisi

ASRİKA İslam Devletleri Birliği

Savunma Organizasyonu

(Mutasavver Model)

(12 ARALIK 2020)


Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASSAM Ynt. Krl Bşk.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

SELAMLAMA: (SLÂYT-1) (Slaytların bulunduğu bildiri sunumuna ulaşmak için tıklayınız)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin vel akıbet-ül müttekiym. Vessela tüvesselamü alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

 

Selamün Aleyküm.

Bildirileri ile Kongremize aydınlatan değerli Hocalarımı, Kongrenin yönetimini üslenen hocalarımı, kongremizin teknik alt yapısını oluşturan teknik heyetimizi ve dinleyici olarak kongremize değer verem misafirlerimizi saygı ve muhabbetlerimle selamlarım.

 

(SLÂYT-2) Mutasavver “ASRİKA İslâm Devletleri Savunma Organizasyonu” konulu bildiriyi yansıda görüldüğü üzere;

 

SUNUM PLANI

 • UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN AMACI
 • İSLAM DÜNYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM
 • İSLAM ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ
 • MUTASAVVER ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ İÇİN TASAVVUR EDİLEN SAVUNMA ORGANİZASYONU
  • MUTASAVVER KONFEDERASYON SAVUNMA BAKANLIĞI ORGANİZASYONU
  • MUTASAVVER MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ DEVLETLERDE SAVUNMA ORGANİZASYONU

Başlıkları altıda takdim edeceğim.

 

(SLÂYT-3) Mutasavver ASRİKA İslâm Devletleri savunma Organizasyonu, yapılmış olan üç adet ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda yayınlanan Bildirgeler [[1]] [[2]] [[3]]  ve ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası (Model) [[4]] taslağında yer alan hükümler esas alınmıştır.

(SLÂYT-4) ULUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN AMACI:

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için GEREKLİ KURUMLAR ve bu Kurumların tabi olacağı uygun MEVZUATI tespit ederek,  İSLÂM DÜNYASINA Bir MODEL sunmaktır

 

İSLÂM DEVLETLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM:

(SLÂYT-5) İslâm Dünyasını oluşturan devletler gerçek potansiyeline rağmen: Bugün topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı, Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, Gelir dağılımının bozuk olduğu, Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu, İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır.

(SLÂYT-6) İslâm Dünyası Egemen olması gerektiği Coğrafyasında, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir. (SLÂYT-7)

(SLÂYT-8) 61 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkün olacaktır.

 

(SLÂYT-9) İSLAM ÜLKELERİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanabilmesi için; (SLÂYT-10)

(SLÂYT-11) Öncelikle;

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun daimi olarak teşekkül ettirilerek “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu” oluşturulmalıdır.

 

(SLÂYT-12) Arkasından;

İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, İçişleri, dış politika ve Savunma usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken,

Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği “Bölgesel İslâm Ülkeleri Parlamentolarıteşkil edilmelidir. (İslâm Ülkeleri dokuz ayrı coğrafyada gruplandırılabilir. Orta Doğu/12 Devlet , Orta Asya/8 Devlet, Yakın Doğu/4 Devlet , Güney Doğu Asya/3 Devlet, Kuzey Afrika/6 Devlet, Doğu Afrika/6 Devlet, Kuzey Batı Afrika/10 Devlet, Güney Batı Afrika/8 Devlet, Avrupa/4 Devlet, Müslüman Devletleri)[[5]]

 

(SLÂYT-13) Müteakiben;

Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmesi ve her birinin  “İslâm Ülkeleri Birliğine” Konfedere Birlik olarak bağlanması sağlanmalıdır.

 

(SLÂYT-14) Nihai olarak da

Merkezî müşterek iradenin “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradelerinin de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsil edilmesi;

Parlamentolara bağlı “icra organlarının” oluşturulması; 

Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrolünde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri”nin kurulması;

 (SLÂYT-15)“Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilâtlanma;

Dış güvenliğin sağlanması için “savunma sanayi üretimi işbirliğinin” oluşturulması ve “SAVUNMA İTTİFAKININ” organizasyonu;

“Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanma;

“Ekonomik işbirliği” oluşturma;

İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemeleri”nden oluşan bağımsız “yargı sisteminin” oluşturulması;

Sağlanarak, “ASRİKA İslâm Devletler Birliği, Konfederal Cumhuriyeti”[[6]] gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Sonuçta ASSAM; (SLÂYT-16-17)

ASRİKA mihverindeki 61 İslâm Ülkesinin milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

(SLÂYT-18) Bu tasavvura göre ASRİKA İslâm Devletler Birliğinin Organizasyon Şeması yansıda sunulmuştur.

Konfederasyon Merkezinde 61 İslâm Ülkesinin temsilcilerinden oluşan Bir Meclis ile Başkan  ve altı Bakandan oluşan bir Kabine Bulunmaktadır.

Konfederasyona bağlı Dokuz Federal Bölgeden;

Birinci Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonu; 12 Devletten,

İkincisi 8 Devletten,

Üçüncü, Dürbüncü ve dokuzuncusu 4’er Devletten,

Beşinci ve Altıncısı 6’şar Devletten,

Yedincisi; 9 Devletten,

Sekizincisi; 8 Devletten, OLUŞMASI TASAVVUR EDİLMİŞTİR.

 

İSLÂM ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ;

(SLÂYT-19) 2019 verilerine göre yıllık dünya savunma harcaması bir TRİLYON 770 MİLYAR dolardır.

Toplam Harcamanın 716 MİLYAR DOLARI ABD’nin, 224 MİLYAR DOLARI Çin’in, 191 MİLYAR DOLARI da 61 İSLAM Ülkesinindir.

Savunma Bütçesi büyüklüğünde, İSLÂM Dünyası, ÜÇÜNCÜ sırayı işgal etmektedir.

 

İslâm Dünyası askeri güç olarak, 4.707.550 asker, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184 top ve 2.577 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada ( Kara ve Dz. Ana Muh. Vasıtası Sayısında) yer alırken, 10.986 savaş uçağı ve 3.937 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada (Hv. Ana Muh. Vasıtası Sayısında) , 191 milyar dolar savunma harcamakları ile de ABD ve Çin’in arkasından üçüncü sırada (Savunma Bütçesinde) bulunmaktadır.

 

ASRİKA İSLÂM DEVLETLER BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU;

(SLÂYT-20)

(SLÂYT-21) ASSAM tasavvuruna göre SAVUNMA; Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

 

SAVUNMA BAKANLIĞI

(Mutasavver bir Model);

(SLÂYT-22)

Savunma Bakanına bağlı;

Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde “MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI”ndan oluşması tasavvur edilmektedir.

 

(SLÂYT-23) Taslak Anayasanın 117. Maddesine göre; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında; Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “Konfederal Cumhuriyet Güvenlik Konseyi”nin kurulması öngörülmektedir.” [[7]]

 

(SLÂYT-24-) Müşterek Harekât Komutalıklarının Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin Merkezlerinde Konuşlandırılmış olarak;

Muharip ve Muharebe Destek Unsuru olarak;

 • Kara Kuvvetlerinde 34 Kolordu
 • Deniz Kuvvetlerinde: Dört Donanma, Beş Filo ve Altı Boğaz Komutanlığı,
 • Hava Kuvvetlerinde; 9 Stratejik, 9 Taktik Hv. Kuvvet Komutanlıkları ile 9 adet Füze Komutanlığı,
 • Hava Savunma Komutanlığında; 9 Radar Üs Komutanlığı ile 9 Hava ve Füze Savunma Komutanlığı,
 • Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığında; 9 Siber Güvenlik ve 9 Elektronik Harp Komutanlığı

 

(SLÂYT-25) Muharebe Hizmet Destek Unsuru olarak da;

 • Kara, Deniz, Hava, Hv. Ve Füze Savunma ve Siber ve Elektronik Kuvvet Komutanlıklarının her biri için 9’ar adet Lojistik Destek Komutanlığı
 • Deniz Kuvvetleri dışındakiler Kuvvet Komutanlıklarının her biri için 9’ar adet Eğitim Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri için de 4 Adet Eğitim Komutanlığı,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 9 dokuz adet Üs ve Liman Komutanlığı, Hava Kuvvetleri komutanlığında 9 Adet Üs ve Meydan komutanlığı

Kurulması Gerektiği düşünülmüştür.

 

(SLÂYT-26) ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYON

 

(SLÂYT-27) FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HAREKAT KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET, KURUM VE BİRLİKLER

Her Bölgesel Federasyonların Müşterek Harekat Kokutanlıklarının Harekat Kontrolüne Tahsisi edilen Muharip, Muharebe Destek ve Muharebe Hizmet Destek Komutanlıklarının durumu müteakip yansılarda ayrıntılı olarak yer almaktadır.(SLAYT-28:36)

 

(SLÂYT-28) 1. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde (Orta Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Bir adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

2)     Deniz Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-29) 2. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Orta Asya İslam Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     8 adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Akdeniz Filo Komutanlığı

3)     Hazar Filo Komutanlığı

4)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

5)     Boğazlar Komutanlığı

6)     Lojistik Destek Komutanlığı

7)     Deniz Eğitim komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)      Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-30) 3. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Yakın Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     ASYA Filo Komutanlığı

3)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

4)     Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Deniz Eğitim komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)       Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-31) 4. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Güney Doğu Asya İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Pasifik Filo Komutanlığı

3)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

4)     Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Eğitim Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları       

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-32) 5. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Kuzey Afrika İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Üç adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)       Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-33) 6. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Doğu Afrika -Kızıl Deniz Havzası- İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

(SLÂYT-34) 7. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri Federasyonu) ;

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Beş adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Deniz Eğitim komutanlığı

5)     Atlas Filo Komutanlığı

6)     Boğaz Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava. ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-35) 8. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Güney Batı Afrika İslam Devletleri Federasyonu) ;

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Üç adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-36) 9. federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Avrupa İslam Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)        Hv. Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

Kara, Deniz ve Hava ana muharebe vasıtalarının cins ve miktarı, Federasyon bölgelerine yönelik tehdidi karşılayacak şekilde tespit edilecektir.

 

 

Sunumun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

[[1]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[[2]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[[3]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[[4]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[[5]]file:///C:/Users/Adnan%20Tanr%C4%B1verdi/Downloads/ASSAM_Konfederasyon_Anayasa_Taslagi%20(7).pdf , Syf.1, Başlangıç

[[6]]Konfederasyon Anayasa Taslağı/KAT,  Syf.2,  Mad.1

[[7]] KAT, Shf. 32

IV. Kongre Açış Konuşması

ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

AÇIŞ KONUŞMASI

12 ARALIK

Adnan TANRIVERDİ

 

SELAMLAMA: (Slayt-1 )(Slaytların bulunduğu açış konuşması sunumuna ulaşmak için tıklayınız.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin vel akıbet-ül müttekiym. Vesselatü vesselamü alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

ABD,  Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Filistin, Çad, Irak, Katar, KKTC, Libya, Malezya,  Mısır , Nijer, Pakistan, Türkiye (15) ve İslâm Coğrafyasının her köşesinden, dinleyici olarak katılan misafirlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın başkan ve temsilcileri, ASSAM, Üsküdar Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, İDSB ve ASDER, mensubu değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım.

KATILIMLARI İLE KONGREMİZİ ONURLANDIRAN;

S/N

ÜLKESİ

GÖREVİ

ÜNVN

ADI SOYADI

1

SELAMLAMA KONUŞMASI

ÜÜ / ASDER

Prof. Dr.

NEVZAT TARHAN

2

ÜÜ Rek. V

Prof Dr.

Mehmet Zelka

3

Dmlp. Ünv. Rek.

Prof. Dr.

Kazım Uysal

4

İDSB Bşk.

Av.

Ali Kurt

 

 

Azerbaycan

M.V./CB DNŞ.

Prof. Dr.

Elman Nesirov

5

KATAR

DMAB Gnl. Sek.

Prof. Dr.

Ali Karadaği

 

 

MODERATÖR

kongremizin yönetimini üslenen değerli Hocalarımıza

Prof. Dr.

Cengiz Toraman

 

Prof. Dr.

Ensar Nişancı

 

Prof. Dr.

Yakup Bulut

Prof. Dr.

Atilla Batur

7

ABD

 

BİLDİRİLERİ İLE KONGREMİZE ANLAM KATAN Değerli Bilim İnsanı ve akademisyenlerimize,

Dr.

Ghulam Nabi Fasiassam

8

BANGLADEŞ

 

A.F.M. Ataur Rahman

9

BOSNA HERSEK

Doç. Dr.

Adsmir Mulaosmanıviç

10

BURKİNA FASO

Dr.

Compoure Boucary

11

FİLİSTİN

 

Wissam A. Samarah

12

ÇAD

Dr.

Ahmet Ojley Abdülvahid

13

IRAK

 

Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie

14

KATAR

Prof. Dr.

Ali Karadaği

 

KKTC

 

Emete Gözügüzelli

15

LİBYA

 

Elmehdi Elşibani Dığman

16

MALEZYA

 

Sheila Yusuf

17

MISIR

 

Sahar Zaki Kabel

Dr.

Muhtar Elaşri

18

NİJER

 

 

Mansur Elh Amani

19

PAKİSTAN

 

Shadid Hasmat

20

TÜRKİYE

 

Asım Öztürk

Doç. Dr.

Mehmet Naci Efe

Dr.

İbrahim Karataş

Dr.

Fehmi Ağca

Prof. Dr.

Mehmet Zelka

Prof. Dr.

Cengiz Toraman

Prof. Dr.

Hüseyin Altay

 

Mehmet Emin Koçak

 

Oğuzhan Akyener

Prof. Dr.

Yakup Bulut

Dr.

Soner Akın

E. Alb.

Ersan Ergür

Dr.

Levent Kenar

 

 

 

E. Alb.

Ali Coşar

Kongremizin Teknik altyapısını kurup yöneten teknik ekibimize teşekkür eder, SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM.

 

Hoş geldiniz.

Kongremizi şereflendirdiniz.

Anlam kattınız.

Teşekkürlerimizi sunarım.

 

Bu yılki Kongremizi dünyayı tehdit eden COVİD-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapamadık. Kısıtlamalara uyarak evlerimize kapansak da teknolojinin sağladığı imkânlardan istifade ile Kongremizi telekonferans yöntemi ile yapmak zorunda kaldık.

Henüz aşısı ve ilacı yaygınlaştırılamayan bu salgın dolayısı ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, sağlığını kaybeden kardeşlerimize de şifa dilerim. Rabbimin bu salgın musibetini insanlık üzerinden kaldırmasını niyaz ederim.

 

Bu kongrede “ASSAM” Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini yalnız bırakmayan;

Üsküdar ve Dumlupınar Üniversitelerimize, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğine, Adaleti savunanlar Derneğine şükranlarımızı sunarım.

 

Yurt içinden ve İslâm Ülkelerinden Kongremize bildirileri ile katılan değerli hocalarımıza;

Yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına;

En kalbi şükranlarımı sunarım.

 

KONGREMİZ bir Sivil toplum inisiyatifidir.

Konuşmamı yansıda görülen başlıklar altında sürdürmek istiyorum.

 

*** SUNUM PLANI: (Slayt-2)

 1. KONGRENİN AMACI
 2. İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ
 3. İSLAM COĞRAFYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM
 4. İCRA EDİLMİŞ ASSAM KONGRELERİ
  1. DEVLETİN ASLİ FAALİYET ALANLARI,
  2. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU
  3. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
  4. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KONGRE BİLDİRGELERİ
 5. ULUSLAR ARASI ASSAM “ASRİKA İSLAM DEVLETLERİ BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU” KONGRESİ,

 

Değerli Katılımcılar, (Slayt-3)

Uluslararası ASSAM İslâm Birliği KONGRELERİMİZİN Amacı:

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli MÜESSESELER ve bu MÜESSESELERİN OLMASI GEREKEN mevzuatını tespit ederek, İSLÂM DÜNYASINA ve karar vericilere bir MODEL sunmaktır.

 

(SLAYT-4)

Bu gün saat 18.00’e kadar devam edecek olan İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ BAŞLIĞINDA, “ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYONU ana temalı DÖRDÜNCÜ Kongremizin amacı da;

KONFEDERASYON merkezinden yürütülecek Ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı DOKUZ FEDERAL BÖLGE ve bu FEDERAL BÖLGELERE BAĞLI MİLLİ DEVLETLERDE KURULACAK MUTASAVVER SAVUNMA SİSTEMİNİN USUL VE ESASLARININ TESPİTİDİR.

 

Kongre Konusuna geçmeden önce İslâm Coğrafyasını birlikte tekrar değerlendirmekte fayda umuyorum.

 

(SLÂYT-5)

İSLÂM COĞRAFYASININ (ASRİKA KITASININ) JEOPOLİTİK DEĞERİ

 

(SLÂYT-6)

61 İslâm Ülkesinin 28’i Asya Kıta’sında, 27’si Afrika Kıtası’nda, 4’ü Avrupa Kıta’sında 2’si de Güney Amerika Kıta’sında bulunmaktadır

İslâm Dünyasının dayandığı coğrafyayı İslâm Ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Asya ve Afrika Kıta’larını dikkate alarak, bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve AVRASYA’ya alternatif bir JEOPOLİTİK KAVRAM oluşturmak amacıyla, İslâm Coğrafyasını ASRİKA olarak vasıflandırmak ASSAM çalışmalarının kapsamı içinde bulunmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,632 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil etmektedir.

 

 (Slâyt-7) Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 65’ine, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 40’ına[1], sahip olan İSLÂM DÜNYASI;

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir potansiyele sahiptir.

 

(SLÂYT-8) İSLAM ÜLKELERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

(Slâyt-9) İslâm Dünyasını oluşturan devletlerin Gerçek potansiyeline rağmen;

 • Bugün topraklarına en çok müdahale edilen,
 • Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden,
 • Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı,
 • Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen,
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği,

(Slâyt-10)

 • Gelir dağılımının bozuk olduğu,
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu,
 • İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan,

Ülkeler konumunda bulunmaktadır.

İNANCIMIZ ODUR Kİ BUNCA ZULÜM MÜSLÜMAN MİLLETLERİ BİRLİĞE GÖTÜREN ÖNEMLİ BİR ETKEN OLACAKTIR.

 

DEVLETLERİN ASLİ FAALİYET ALANLARI (SLÂYT-11)

Devletler ADALETİN Tesisi için kurulur.

Adalet Güç ister.

Bu nedenle, iç güvenlik ve dışa karşı savunmanın merkezden yürütülmesi gerekir.

Devletlerin Dış devletler nezdinde temsili de merkezden yapılmalıdır.

Adalet, İç Güvenlik, Dışa Karşı Savunma ve Dış işlerinin merkezden yönetildiği müşterek bir iradenin hâkim olduğu coğrafyada devlet kurulmuş demektir.

 

***İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM KONGRELERİ (Slâyt-12)

 

Uluslararası İslâm kongrelerinin amacı; (SLÂYT-13)

Halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak için seri KONGRELER planlanmıştır.

60 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkündür.

(Slâyt-14) Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017’den başlayarak müteakip her yıl icra edilmesi tasavvur edilen “Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri” serisinin ana konuları:

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organlarının Mevzuatının Tespiti (2017),
 2. İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018),
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

(Slâyt-15) BİRİNCİ ASSAM KONGRESİ

Kongrenin birincisi 23-24- Kasım 2017 tarihinde, “GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı ile planlanmış ve icra edilmiştir. Kongreye 28 ülkeden temsilci ve akademisyenlerin katılmış ve 31 bildiri sunulmuştur.

(Slâyt-16) Kongre Sonucunda yayınlanan BİLDİRGE’DE özetle;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de İSLÂM ÜLKELERİNİN KABİNELERİNDE İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIKLARININ İHDAS edilmesinin ve acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ”nin kurulmasının gerekliliği;

 

İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi’nin,  Başlangıçta;

 • İslâm Ülkeleri arasındaki meselelere ve İslâm ülkelerinin iç çatışmalarına çözüm getirerek , İSLÂM ÜLKELERİ KRİZ YÖNETİM ORGANI” gibi çalışmasının gerektiği.
 • Hedefinin, İslâm Ülkelerini bir irade altında toplayacak müesseseleri oluşturmak olacağı,

Beyan edilmiştir.

 

(Slâyt-17) ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ ANAYASASI;

Birinci kongremiz sonunda MODEL olabilecek kapsamlı bir Anayasa kaleme alınmıştır. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce Dillerinde, “İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU ANAYASASI”, MODEL olarak ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.

 

(SLÂYT-18)

Hazırlanan Model ASRİKA İslam Devletler Birliği Anayasasına Göre;

Konfederasyon BEŞ Faaliyet alanında,

Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları ALTI Faaliyet Alanında,

Milli Devletler de ON Faaliyet alanında yetkilendirilmişlerdir.

 

(SLÂYT-18)

ASSAM İSLAM BİRLĞİ TASAVVURU (SLAYT-19)

İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

ASSAM OLARAK; (SLÂYT-20)

 • İSLÂM BİRLİĞİNİN OLUŞMASINI ÇAĞIN ZARURETİ OLARAK GÖRÜYOR.
 • BU ZARURETİN İSLÂM ÜMMETİ TARAFINDAN İDRAKİNİN DE BİRLİĞİN KURULMASININ İLK ŞARTI OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ.

 

BİRİNCİ SAFHA-(SLÂYT-21)

ASSAM,  hazırladığı Model Anayasa ile İSLAM BİRLİĞİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN BİR YOL HARİTASI ÇİZMİŞTİR VE DÖRT SAFHADA İSLÂM ÜLKELERİNİN BİR İRADE ALTINDA BİRLEŞEBİLECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİR.

 

ÖNCE; (Birinci Safha)

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi” daimi olarak teşekkül ettirilmeli ve müteakiben de  “İslâm Ülkeleri Konfederal” bir yapıya kavuşturulmalıdır.

 

İKİNCİ SAFHA (Slâyt-22)

İkinci adım olarak;

 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, güvenlik (iç ve dış) ve müşterek dış politika usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken, etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği, “Bölgesel İslâm Ülkeleri Meclisleri” oluşturulmalı ve Parlamentoların kararları ile “Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederal” yapıya dönüştürülmelidir.

 

 • (Slâyt-23) Bölgesel İslâm Ülkeleri KONFEDERASYONLARI, Coğrafi ve etnik yakınlıkları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılmalıdır.

 

 • Bu Gruplandırma yansıda görüldüğü üzere;

 

Ø ORTA DOĞU

[12 DEVLET] ,

 

 

Ø ORTA ASYA

[8 DEVLET],

 

 

Ø YAKIN DOĞU

[4 DEVLET],

Ø GÜNEY DOĞU ASYA [4 DEVLET],

Ø KUZEY AFRİKA

[6 DEVLET],

Ø DOĞU AFRİKA

[6 DEVLET],

 

Ø KUZEY BATI AFRİKA [9 DEVLET],

 

Ø GÜNEY BATI AFRİKA

[ 8 DEVLET]

Ø AVRUPA

[4 DEVLET]

1.    On ikisi, Orta Doğu İslâm Devletleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen),

2.    Sekizi Orta Asya İslam Devletleri (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan)

3.    Dördü, Yakın Doğu İslâm Devletleri, (Afganistan, Bangladeş, İran, Pakistan),

4.    Dördü, Güney Doğu Asya İslâm Devletleri (Bruney, Endonezya, Malezya),

5.    Altısı, Kuzey Afrika İslâm devletleri (Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus),

6.    Altısı, Doğu Afrika (Kızıl Deniz Havzası) İslâm Devletleri (Cibuti, Eritre, Komor, Mozambik, Somali, Sudan),

7.    Onu, Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri (Gambiya, Gine, Gine Bissau, Mali, Moritanya, Senegal, Sierra Leone, Guyana-GA, Sirunam,)

8.    Sekizi, Güney Batı Afrika (Okyanus Havzası) İslam Devletleri (Benin, Burkina Faso, Fil Dişi Kıyısı, Gabon, Kamerun, Nijer, Nijerya, Togo),

9.    Dördü, Avrupa İslam Devletleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya),

Olacak şekilde Bu safhada, İslam Ülkeleri Konfederasyonu ve kendine bağlı 9 adet Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederasyonu teşkil edilmelidir.

 

ÜÇÜNCÜ SAFHA; (Slâyt- 24)

Bölgesel İslâm Ülkeleri Konfederasyonlarının teşekkülü tamamlandıktan sonra;

 • “Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmeli ve her “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları”, “İslâm Ülkeleri KonfederasyonunaKonfedere Birlik olarak bağlanmalıdır.

 

(SLÂYT-25) Böylece, ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ Konfederasyonun hiyerarşik bağlantısı tamamlanarak yansıda görüldüğü şeklide

ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (28’si Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’si Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN teşekkülü sağlanması mümkün görülmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ SAFHA (1) (Slâyt-26)

Hiyerarşik yapı tamamlandıktan sonra da;

 • Merkezî müşterek irade “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradeleri de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsil edilmelidir.
 • Parlamentolara bağlı “icra organları” oluşturulmalıdır.
 • Merkezi ve bölgesel icra organlarının merkezlerinde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri” kurulmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ SAFHA (2)- (Slâyt-27)

 • “Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilatlanma yapılmalıdır
 • Dış güvenliğin sağlanması için SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ İŞBİRLİĞİ oluşturulmalı veSAVUNMA İTTİFAKI” organize edilmelidir.
 • “Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanılmalı;
 • “Ekonomik işbirliği” oluşturulmalı,
 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonu ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için üye devletlerin adalet sistemleri üzerinde “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemelerinden oluşan bağımsız YARGI SİSTEMİ kurulmalıdır.

Bu organizasyonun tamamlanmasını müteakip islâm birliğinin sağlandığı söylenebilir.

Birinci Uluslar arası ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda böyle bir MODEL OLUŞTURMAK MÜMKÜN OLMUŞTUR.

 

 

(SLÂYT-28) İKİNCİ ULUSLAR ARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Önemsediğimiz sonuçlar çıkan 2. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

 1. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz;

(01-02 KASIM 2018) tarihinde İSLAM EKONOMİSİ VE EKONOMİK SİSTEMLER ana teması ile yapılmış, Kongrede 15 Ülkeden, 66 akademisyen tarafından 57 bildiri sunulmuştur.

(SLÂYT -29) KONGRENİN SONUNDA YAYINLANAN BİLDİRGEDE;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasının zaruri görüldüğü Bunun için de;

 

(SLÂYT-30)

 • İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi,
 • İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulması,
 • İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesi,
 • Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması,
 • Zekât müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması,
 • Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması,
 • İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması,

 

(SLÂYT-31)

 • Ortak Pazar ve ortak üretim ve AR-GE teşvik fonu oluşturulması,
 • Ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması,
 • AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması,
 • İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesi,
 • ASRİKA, BANKALAR ARASI FİNANSAL AKTARMA MERKEZİ (ASRİKA-BAFAM)’nin kurulması,

 

(SLÂYT-32)

 • Üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması,
 • İslam ülkeleri arasında, Ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması,
 • İslâm Ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması,

Gerektiği deklare edilmiş ve Bildirge, ASSAM WEB Sitesinde Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

 

 

(SLÂYT-33) ÜÇÜNCÜ ULUSLAR ARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRESİ

 Önemli sonuçlara vesile olan 3. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

Kongremiz;

(19-20 Aralık 2019) tarihinde İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ başlığında, “ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ ana temasında, 45 İslâm ülkesinden temsilcilerin katılımıyla icra edilmiş ve Kongrede 10 ülkeden 45 akademisyen tarafından 44 bildiri sunulmuştur.

 

(SLÂYT-34) KONGRE SONUNDA, Bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından birinin de ÜLKELERİN KULLANDIKLARI SİLAHLARIN KENDİLERİ tarafından üretilme zaruretinden hareketle;

 • ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’NIN beş bakanlıktan birisi olmasının ve merkeze bağlı yansıda görülen 9 alt bitimden oluşmasının,

 

 • SAVUNMA SANAYİ İLE İLGİLİ; (SLÂYT-35)
  • Ürün envanterleri,
  • İhtiyaçların tespiti,
  • Depolama ve Dağıtımı,
  • Yenileştirme,
  • Modernizasyon,
  • HEK-’e (Hurda – Enkaz – Köhne Malzemeye) ayırma,
  • Geri Kazanım ve Dönüşüm

Faaliyetlerinin Savunma Sanayi Bakanlığınca yapılmasının;

 • (SLÂYT-36) SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’na bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmasının,
 • Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili;
  • ANA YÜKLENİCİLERİN “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na;
  • ALT YÜKLENİCİLERİN de, Milli Devletlere taksim edilmesinin,

 

 • (SLÂYT-37) Savunma Sanayi Üretimi ANA VE ALT YÜKLENİCİLERİNİN BÖLGELERİNDE, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Ürünü ile ilgili;
  • AR-GE,
  • STANDARDİZASYON,
  • SERTİFİKASYON,
  • AKREDİTASYON,
  • KODİFİKASYON ve
  • BAKIM ONARIM

Merkezlerinin teşkil edilmesinin,

 

 • (SLÂYT-38) Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmesinin,

Uygun olduğu belirtilmiş VE HAZIRLANAN BİLDİRGELER ASSAM WEB SİTESİNDE Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

 

*************************************************************************

 

DÖRDÜNCÜ KONGRE HAKKINDA BİLGİ

İlk üç Kongremiz hakkında bilgi sunduktan sonra 4. Kongremizden beklentilerimizi de ifade etmek isterim,

Kongremiz; (SLAYT-39)

 

İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARI

Ana konusunda

« ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA SİSTEMİ »

Başlığı altında incelenecektir.

 

Kongremiz; (SLÂYT-40)

 • Online olarak telekonferans yöntemi ile yapılmaktadır,
 • Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmaktadır.
 • Bildiri sunumları anında (simültane) tercüme edilmektedir.
 • Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesine yerleştirilecektir.
 • Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır.
 • İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde konulacaktır.

 

Kongrenin Amacı; (SLÂYT-41)

KONFEDERASYON merkezinden yürütülecek Ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı DOKUZ FEDERAL BÖLGE ve bu FEDERAL BÖLGELERE BAĞLI MİLLİ DEVLETLERDE KURULACAK MUTASAVVER SAVUNMA SİSTEMİNİN USUL VE ESASLARINI TESPİT etmektir.

 

KONGREDE; (SLÂYT-42)

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekâlet Savaşları
 3. İslam Ülkelerinin
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei.
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Konfederasyon Savunma Bakanlığının, Bölgesel İslam Ülkelerindeki Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin, Konfederasyon Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

Konularında İncelenme ve değerlendirmeler yapılarak,  KONGRE sonunda ASRİKA İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarmaktır.

 

(SLÂYT-43) 4. UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRİĞİ KONGREMİZDEN SONRA TAKİP EDEN HER YIL;

 • Müşterek Dış Politika,
 • Müşterek Adalet Sistemi,
 • Ortak Asayiş ve Güvenlik,

Konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda İSLÂM ÜLKELERİNİ BİR İRADE ALTINDA TOPLAYACAK BİR MODELİ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ.

 

Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak destek veren Siz değerli konuklarımıza, bilimsel katkı veren Üniversitelerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, tekrar teşekkür eder, Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, selam ve saygılarımı sunarım.

 

 

Adnan Tanrıverdi

ASSAM Ynt. Krl. Bşk.

 

 

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin Açış Konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

[1] http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php

ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi Programı

4. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
“ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi”
KONGRE PROGRAMI

12 ARALIK 2020 CUMARTESİ

09:00-10:45

Açılış ve Selamlama Konuşmaları

Kongrenin Takdimi          Ersan Ergür ASSAM Ynt. Krl. Bşk. Yrd.                       

Adnan Tanrıverdi             ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı                                

Prof. Dr. Nevzat Tarhan  Üsküdar Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Zelka   Üsküdar Üniversitesi Rektörü Vekili                     

Prof. Dr. Kazım Uysal      Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü          

Av. Ali Kurt                      İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği G. Sekreteri

Prof. Dr. Elman Nesirov  Azerbaycan İktidar Partisi Milletvekili, Cumhurbaşkanı Enerji Politikaları Danışmanı

Prof. Dr. Ali Karadaği     Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri

 Moderatörler:

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Prof. Dr. Yakup BULUT

Bildiri No ve Saati

BİLDİRİ ADI

YAZAR

Birinci Bildiri
10:45-11:00

ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu (Mutasavver Model)

Adnan Tanrıverdi
E.General, ASSAM Ynt.Krl.Bşk.

 İkinci Bildiri
11:00-11:15

Katar: 11:00-11:15

İslam Birliği için Savunma İşbirliği'nin Temelleri ve İlkeleri

Prof. Dr. Ali Karadaği
KATAR

 Üçüncü Bildiri 
11:15-11:30

Malezya: 16.15-16.30

Dünya Çapında Savunma İttifakları’nın Araştırılması NATO;
Bağımsız Devletler Topluluğu; AB Savunma ve Afrika Birliği Savunma Örgütü

Sheila Yousuf
MALEZYA

 Dördüncü Bildiri 
11:30-11:45

Kudüs: 14.30-14.45

Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İstikrarlı Bir İslam Dünyası

Wisam A. Samarah
A.F. M. Ataur Rahman
KUDÜS BANGLADEŞ

Beşinci Bildiri
11:45-12:00

Afrika Birliğinin Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği İçin Önemi

Asım ÖZTÜRK
TÜRKİYE

 

12:00-12:15

 

 

SORU CEVAP

 

Altıncı Bildiri
12:15-12:30

Çad: 10.15-10:30

İslam Ülkelerinde Askeri Üsler

(Çad Örneği)

Dr. Ahmed Ojley Abdülvahid 
ÇAD

 Yedinci Bildiri
12:30-12:45

Bosna Hersek: 10.30-10.45

ASRİKA Konfederasyonu İçin İdeal Bir Savunma Örgütü Modeli
 "ASRİKA Ani Müdahale Kuvvetleri”

Doç. Dr. Admir Mulaosmanović
BOSNA HERSEK

 Sekizinci Bildiri 
12:45-13:00

İslam Ülkelerinin Savunma Sanayi Analizi ve Oluşturulması Gereken Politikalar

Doç. Dr. Mehmet Naci EFE
TÜRKİYE

 Dokuzuncu Bildiri

13:00-13:15

Irak: 13:00-13:15

İslam Dünyasının Jeopolitik Teorisine Doğru

Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie
IRAK

 Onuncu Bildiri
13:15-13:30

Mısır: 12.15-12.30

İslam Ülkelerinin Siyasi Coğrafyası

Sahar Zaki Kabel
MISIR

 

13:30-13:45

 

 

SORU CEVAP

 

 On Birinci Bildiri
13:45-14:00

İslam Ülkelerinin Yerli Silah Üretiminde İşbirliğine Gitmelerinin
Gerekliliği Üzerine Bir Analiz

Dr. İbrahim KARATAŞ
TÜRKİYE

 On İkinci Bildiri
14:00-14:15

Osmanlı Devleti’nde Savunma Teşkilatı ve Yönetimi

Dr. Fehmi AĞCA
TÜRKİYE

 On Üçüncü Bildiri
14:15-14:30

Nijer: 12.15-12.30

Küresel Güçlerin Savunma Örgütleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri

Mansour Elh Amani
NİJER

On Dördüncü Bildiri
14:30-14:45

Bilişim Çağında Askeri Organizasyonlarda Örgütsel Yapılar: Yönetim-Organizasyon Perspektifinden Öneriler

Prof. Dr. Mehmet ZELKA,  
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN,
Prof.Dr. Hüseyin ALTAY
TÜRKİYE

 On Beşinci Bildiri
14:45-15:00

İslam Birliği İçin İslam Devletleri Arasında Özel Kuvvetler Standardı ve İş Birliği

Mehmet Emin KOÇAK
TÜRKİYE/İSTANBUL

15:00-15:15

SORU CEVAP

On Altıncı Bildiri 15:15-15:30

Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği Bölgeler Üstü Kolektif Savunma Mimarisi

Asım ÖZTÜRK
TÜRKİYE

 On Yedinci Bildiri
15:30-15:45

Mısır: 14.30-14.45

Asrika İslam Ülkelerinin Jeopolitik Değerlendirilmesi

Dr. Muhtar Elaşri 
MISIR

 On Sekizinci Bildiri
15:45-16:00

İklim Değişikliğinin Uluslararası Güvenlik Politikalarına Etkileri ve İslam Dünyası

Oğuzhan Akyener
TÜRKİYE

 On Dokuzuncu Bildiri
16:00-16:15

Afrika Birliği Örgütünün Savunma Politikası ve AB ile Olan İşbirliği

Prof.Dr. Yakup BULUT
Dr. Soner AKIN
TÜRKİYE

 Yirminci Bildiri
16:15-16:30

 

Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi; NATO

Ersan ERGÜR
Türkiye/İstanbul

16:30-16:45

SORU CEVAP

Yirmi Birinci Bildiri
16:45-17:00

Pakistan: 18.45-19.00

Examining NATO as a Political and Defence Alliance

Shahid Hashmat
PAKİSTAN

Yirmi İkinci Bildiri 
17:15-17:30

ABD: 09.15-09.30

Küresel Barış ve Çatışma Çözümü: Bir Keşmir Vakası

Dr. Ghulam Nabi Faiassam
ABD

Yirmi Üçüncü Bildiri
17:30-17:45

Koronavirüs ve Biyolojik Silahların İslam Dünyası'na Tehdidi

Dr.Levent Kenar
TÜRKİYE

Yirmi Dördüncü Bildiri
17.45-18.00

Burkina Faso: 14:45-15:00

İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Belirlenmesi

Dr. Compoure Boukary

Burkina Faso

Yirmi Beşinci Bildiri

18:00-18:15

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de
Karasuları ve Kıta Sahanlığı Hakları

Dr.Fehmi Ağca
TÜRKİYE

Yirmi Altıncı Bildiri
18:15-18:30

Türkiye ile İslam Ülkeleri Arasında Mavi Diplomasi

Emete Gözügüzelli

Yirmi Yedinci Bildiri
18:30-18:45

Ortaya Çıkan Yeni Şartların Savaş Doktrin ve Konseptlerine Etkisi

“Savaş Hukukunun Yenilenmesi İhtiyacı”

Ali Coşar, (E) Albay

ASSAM Başkan Yardımcısı                       
İstanbul/Türkiye

18:45-19:15

Sonuç Değerlendirme Oturumu

Adnan Tanrıverdi ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı

 

4'üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı

 

4'üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı.

Kitapçığı aşağıda yer alan linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Tam Metin ve Özet Gönderim Formatı

BAŞLIK

 

Unvan. İsim Soyisim

Üniversite / Kurum Adı, Fakülte, Bölüm.

e-mail

  

ÖZET: Tam metin yazı dili tercihi Türkçe ise özet Türkçe ve İngilizce, tam metin yazı dili tercihi İngilizce ise özet İngilizce ve Türkçe olarak, tam metin yazı dili tercihi Arapça ise (mümkünse İngilizce tam metin yazılıp) özet İngilizce ve Arapça olarak yazılması gerekmektedir. Özet 250-300 kelime arasında bildirilerde yer alacaktır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 kelime arasında olacaktır. Özet Times New Roman 12 punto olarak ve tek satır aralığı, iki yana yaslı olarak yazılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: anahtar kelime, anahtar kelime, anahtar kelime

 NOT: Türk akademisyenlerin sunacakları bildirilerin tam metnini hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlamaları gerekmektedir.

 

TITLE (İNGİLİZCE BAŞLIK)

 

ABSTRACT: If the full-text writing language preference is in Turkish, the abstract should be written in Turkish and English, if the full-text writing language is in English, the abstract should be written in English and Turkish, and if the full-text preference is in Arabic (if possible, full text should be written in English) and in English and Arabic. In Summary, between 250-300 words will take place in paper. Keywords will be between 3 and 5 words. Summary will be written in Times New Roman 12 punto font size and single line spacing, justified margins.

 Key Words: key word, key word, key word

 NOTE: Turkish academics are required to prepare the full text of their papers in both English and Turkish.

 

GİRİŞ

Giriş bölümü de dahil ana metin Times New Roman, 12 punto ve iki yana yaslı olarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Giriş bölümü devamındaki bölümlerde ana başlıklar kalın ve büyük harfler 1,2,3 şeklinde yazılacaktır. Alt başlıklar koyu ve ilk harfler büyük olacak şekilde 1.1., 2.1. şekkinde yazılacaktır. Metin içinde kaynak gösterimi parantez içinde yazar soyadı, tarih: sayfa numarası örn. (Soyad, 2000: 15) ya da (Soyad & Soyad, 2000: 215) iki den fazla yazarlı makalelerin metin içinde kaynak gösterimi (Soyad, vd., 2000: 23) şeklinde yazılacaktır. 

 

 1. BAŞLIK

Tablolar aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak tabloların kaynak bilgisi tablo başlığı yanında yer alacaktır.

Tablo 1: Örnek örnek örnek

Örnek

Örnek

Örnek

2001

Örnek

Örnek

2004

Örnek

Örnek

Kaynak: Örnek, örnek.

Şekiller aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak şekillerin kaynak bilgisi şekil başlığı yanında yer alacaktır.

Şekil 1: Örnek örnek örnek

Denklem ve işlemler aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır.

Örnek (1) Örnek - Örnek. Örnek = [A, B]

1.1. Alt Başlık

1.2. Alt Başlık

 1. BAŞLIK

2.1. Alt Başlık

 1. YÖNTEM  
 1. SONUÇ

 

KAYNAKÇA:

(KAYNAKÇA APA FORMATLI OLARAK HAZIRLANACAKTIR)

Metinlerin içinde ve kaynakçada APA formatı kullanılacaktır.

 1. Yazı içinde bir yazarın soyadı ve yayının tarihi yazılmalıdır.

Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Xxxx, 2000), yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Xxxxx, 2000: 34), yazarın adı metinde geçiyorsa (2000), iki yazar varsa (Xxxx ve Xxxx, 2000), üç ve daha çok yazar varsa (Xxxx vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Xxxxx, 2000a). Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.

Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Xxxxx, 2000: 132).

 1. Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır.
 2. Dipnotlarda:
  bkz. Xxxxx (2000) şeklinde referans verilir.
 3. Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
 4. Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır.
 5. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.
 6. Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örnek*: (alıntılayan Xxxx, 2000, s. 115); (aktaran Aaaaaa, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

  

YAZI SONUNDA KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıda yer almaktadır. Kaynakça temel metin ile aynı yazı karakterinde 10 punto ile yazılacaktır. Kaynak birden fazla satıra sahipse satır aralığı tek olacak şekilde düzenlenecektir. 

Tek ve Çift Yazarlı Kitap

Soyad, D. (2004). Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Soyad, D. ve Soyad, D. (2000) Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Editörlü Kitap

Soyad, D. (2005). Kitap Adı. Adı Soyadı (Ed.), Kitap Adı içinde (s. 30-45). Şehir: Yayınevi.

Çeviri kitap:

Soyad, S. (2000) Kitabın Türkçe İsmi, çev. S. Soyad, Şehir: Yayınevi.

Ansiklopediler:

Soyad, S. (1990). Ansiklopedideki konu başlığı. …….. ansiklopedisi (ss. 80-120). Şehir: Ansiklopedi Basımevi.

Dergiden makale:

Soyad, R. A. (2000, Eylül). Makale başlığı ilk kelime sonrasındaki kelimeler küçük harfle, Dergi Adı, 14 (2), 158-192

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:

Kurum Adı (1994). Rapor Adı  (Rapor No. 3). Şehir: KURUM

Konferansa sunulmuş bildiri:

Soyad, S. (2000). “Bildiri Adı” xxxxxxx Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi, 15-17 Ağustos.

Yüksek lisans ya da doktora tezi:

Soyad, E. (2000). Tez Başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). …….. Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehir.

Internet adresinden bir makale:

Soyad, H. (2006, 12 Nisan). Makale başlığı, çoğalmış... Erişim tarihi: 15 Mayıs 2006, http://www.

 

 

Özet ve tam metin yazım formatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Kongre Ana Konuları

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekalet Savaşları
 3. İslam Ülkeleri;
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Bölgesel İslam Ülkelerinin Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonu Savunma Başkanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
Page 1 of 13