ASSAM Kongreleri - 4th Congress
4th Congress

4th Congress (8)

ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi Programı

4. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
“ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi”
KONGRE PROGRAMI

12 ARALIK 2020 CUMARTESİ

09:00-10:45

Açılış ve Selamlama Konuşmaları

Kongrenin Takdimi           Ersan Ergür ASSAM Ynt. Krl. Bşk. Yrd.                       

Adnan Tanrıverdi              ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı                                

Prof. Dr. Nevzat Tarhan  Üsküdar Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Zelka Üsküdar Üniversitesi Rektörü Vekili                     

Prof. Dr. Kazım Uysal      Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü          

Av. Ali Kurt                         İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği G. Sekreteri

E General Aslam Baig      Pakistan Genel Kurmay Eski Başkanı                                                            

Prof. Dr. Elman Nesirov  Azerbaycan İktidar Partisi Milletvekili, Cumhurbaşkanı Enerji Politikaları Danışmanı

 Moderatörler:

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Prof. Dr. Yakup BULUT

Bildiri No ve Saati

BİLDİRİ ADI

YAZAR

Birinci Bildiri
10:45-11:00

ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu (Mutasavver Model)

Adnan Tanrıverdi
E.General, ASSAM Ynt.Krl.Bşk.

 İkinci Bildiri
11:00-11:15

Katar: 11:00-11:15

İslam Birliği için Savunma İşbirliği'nin Temelleri ve İlkeleri

Prof. Dr. Ali Karadaği
KATAR

 Üçüncü Bildiri 
11:15-11:30

Malezya: 16.15-16.30

Dünya Çapında Savunma İttifakları’nın Araştırılması NATO;
Bağımsız Devletler Topluluğu; AB Savunma ve Afrika Birliği Savunma Örgütü

Sheila Yousuf
MALEZYA

 Dördüncü Bildiri 
11:30-11:45

Kudüs: 14.30-14.45

Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İstikrarlı Bir İslam Dünyası

Wisam A. Samarah
A.F. M. Ataur Rahman
KUDÜS BANGLADEŞ

Beşinci Bildiri
11:45-12:00

Afrika Birliğinin Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği İçin Önemi

Asım ÖZTÜRK
TÜRKİYE

 

12:00-12:15

 

 

SORU CEVAP

 

Altıncı Bildiri
12:15-12:30

Çad: 10.15-10:30

İslam Ülkelerinde Askeri Üsler

(Çad Örneği)

Dr. Ahmed Ojley Abdülvahid 
ÇAD

 Yedinci Bildiri
12:30-12:45

Bosna Hersek: 10.30-10.45

ASRİKA Konfederasyonu İçin İdeal Bir Savunma Örgütü Modeli
 "ASRİKA Ani Müdahale Kuvvetleri”

Doç. Dr. Admir Mulaosmanović
BOSNA HERSEK

 Sekizinci Bildiri 
12:45-13:00

İslam Ülkelerinin Savunma Sanayi Analizi ve Oluşturulması Gereken Politikalar

Doç. Dr. Mehmet Naci EFE
TÜRKİYE

 Dokuzuncu Bildiri

13:00-13:15

Irak: 13:00-13:15

İslam Dünyasının Jeopolitik Teorisine Doğru

Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie
IRAK

 Onuncu Bildiri
13:15-13:30

Mısır: 12.15-12.30

İslam Ülkelerinin Siyasi Coğrafyası

Sahar Zaki Kabel
MISIR

 

13:30-13:45

 

 

SORU CEVAP

 

 On Birinci Bildiri
13:45-14:00

İslam Ülkelerinin Yerli Silah Üretiminde İşbirliğine Gitmelerinin
Gerekliliği Üzerine Bir Analiz

Dr. İbrahim KARATAŞ
TÜRKİYE

 On İkinci Bildiri
14:00-14:15

Osmanlı Devleti’nde Savunma Teşkilatı ve Yönetimi

Dr. Fehmi AĞCA
TÜRKİYE

 On Üçüncü Bildiri
14:15-14:30

Nijer: 12.15-12.30

Küresel Güçlerin Savunma Örgütleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri

Mansour Elh Amani
NİJER

On Dördüncü Bildiri
14:30-14:45

Bilişim Çağında Askeri Organizasyonlarda Örgütsel Yapılar: Yönetim-Organizasyon Perspektifinden Öneriler

Prof. Dr. Mehmet ZELKA,  
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN,
Prof.Dr. Hüseyin ALTAY
TÜRKİYE

 On Beşinci Bildiri
14:45-15:00

İslam Birliği İçin İslam Devletleri Arasında Özel Kuvvetler Standardı ve İş Birliği

Mehmet Emin KOÇAK
TÜRKİYE/İSTANBUL

15:00-15:15

SORU CEVAP

On Altıncı Bildiri 15:15-15:30

Kolektif Savunma Bağlamında İslam Birliği Bölgeler Üstü Kolektif Savunma Mimarisi

Asım ÖZTÜRK
TÜRKİYE

 On Yedinci Bildiri
15:30-15:45

Mısır: 14.30-14.45

Asrika İslam Ülkelerinin Jeopolitik Değerlendirilmesi

Dr. Muhtar Elaşri 
MISIR

 On Sekizinci Bildiri
15:45-16:00

İklim Değişikliğinin Uluslararası Güvenlik Politikalarına Etkileri ve İslam Dünyası

Oğuzhan Akyener
TÜRKİYE

 On Dokuzuncu Bildiri
16:00-16:15

Afrika Birliği Örgütünün Savunma Politikası ve AB ile Olan İşbirliği

Prof.Dr. Yakup BULUT
Dr. Soner AKIN
TÜRKİYE

 Yirminci Bildiri
16:15-16:30

 

Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi; NATO

Ersan ERGÜR
Türkiye/İstanbul

16:30-16:45

SORU CEVAP

Yirmi Birinci Bildiri
16:45-17:00

Pakistan: 18.45-19.00

Examining NATO as a Political and Defence Alliance

Shadid Hashmat
PAKİSTAN

Yirmi İkinci Bildiri 
17:15-17:30

ABD: 08.15-08.30

Küresel Barış ve Çatışma Çözümü: Bir Keşmir Vakası

Dr. Ghulam Nabi Faiassam
ABD

Yirmi Üçüncü Bildiri
17:30-17:45

Koronavirüs ve Biyolojik Silahların İslam Dünyası'na Tehdidi

Dr.Levent Kenar
TÜRKİYE

Yirmi Dördüncü Bildiri
17.45-18.00

Burkina Faso: 14:45-15:00

İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Belirlenmesi

Dr. Compoure Boukary

Burkina Faso

Yirmi Beşinci Bildiri

18:00-18:15

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de
Karasuları ve Kıta Sahanlığı Hakları

Dr.Fehmi Ağca
TÜRKİYE

Yirmi Altıncı Bildiri
18:15-18:30

Türkiye ile İslam Ülkeleri Arasında Mavi Diplomasi

Emete Gözügüzelli

Yirmi Yedinci Bildiri
18:30-18:45

Libya: 17.30-17.45

Arap Siber Güvenliği
Dijital Dönüşüm Döneminde Ulusal Stratejilerin Analitik Olarak İncelenmesi

Elmehdi Elşibani Dığman                       
 LİBYA

 

4'üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı

 

4'üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı.

Kitapçığı aşağıda yer alan linke tıklayarak indirebilirsiniz.

4. Kongre Telekonferans Link Duyurusu

12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan 4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği “ASRİKA Savunma Sistemi” Kongresi Yurtdışı katılımı pandemi tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemi ile yapılacaktır. Kongremiz bildiri sunumları dünyanın her bölgesinde aynı anda izlenebilecektir. Kongremizi takip edemeyenler web sitemizden kayıt edilen bildiri sunumlarını daha sonra izleme imkânı bulabileceklerdir.

Tam Metin ve Özet Gönderim Formatı

BAŞLIK

 

Unvan. İsim Soyisim

Üniversite / Kurum Adı, Fakülte, Bölüm.

e-mail

  

ÖZET: Tam metin yazı dili tercihi Türkçe ise özet Türkçe ve İngilizce, tam metin yazı dili tercihi İngilizce ise özet İngilizce ve Türkçe olarak, tam metin yazı dili tercihi Arapça ise (mümkünse İngilizce tam metin yazılıp) özet İngilizce ve Arapça olarak yazılması gerekmektedir. Özet 250-300 kelime arasında bildirilerde yer alacaktır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 kelime arasında olacaktır. Özet Times New Roman 12 punto olarak ve tek satır aralığı, iki yana yaslı olarak yazılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: anahtar kelime, anahtar kelime, anahtar kelime

 NOT: Türk akademisyenlerin sunacakları bildirilerin tam metnini hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlamaları gerekmektedir.

 

TITLE (İNGİLİZCE BAŞLIK)

 

ABSTRACT: If the full-text writing language preference is in Turkish, the abstract should be written in Turkish and English, if the full-text writing language is in English, the abstract should be written in English and Turkish, and if the full-text preference is in Arabic (if possible, full text should be written in English) and in English and Arabic. In Summary, between 250-300 words will take place in paper. Keywords will be between 3 and 5 words. Summary will be written in Times New Roman 12 punto font size and single line spacing, justified margins.

 Key Words: key word, key word, key word

 NOTE: Turkish academics are required to prepare the full text of their papers in both English and Turkish.

 

GİRİŞ

Giriş bölümü de dahil ana metin Times New Roman, 12 punto ve iki yana yaslı olarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Giriş bölümü devamındaki bölümlerde ana başlıklar kalın ve büyük harfler 1,2,3 şeklinde yazılacaktır. Alt başlıklar koyu ve ilk harfler büyük olacak şekilde 1.1., 2.1. şekkinde yazılacaktır. Metin içinde kaynak gösterimi parantez içinde yazar soyadı, tarih: sayfa numarası örn. (Soyad, 2000: 15) ya da (Soyad & Soyad, 2000: 215) iki den fazla yazarlı makalelerin metin içinde kaynak gösterimi (Soyad, vd., 2000: 23) şeklinde yazılacaktır. 

 

 1. BAŞLIK

Tablolar aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak tabloların kaynak bilgisi tablo başlığı yanında yer alacaktır.

Tablo 1: Örnek örnek örnek

Örnek

Örnek

Örnek

2001

Örnek

Örnek

2004

Örnek

Örnek

Kaynak: Örnek, örnek.

Şekiller aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak şekillerin kaynak bilgisi şekil başlığı yanında yer alacaktır.

Şekil 1: Örnek örnek örnek

Denklem ve işlemler aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır.

Örnek (1) Örnek - Örnek. Örnek = [A, B]

1.1. Alt Başlık

1.2. Alt Başlık

 1. BAŞLIK

2.1. Alt Başlık

 1. YÖNTEM  
 1. SONUÇ

 

KAYNAKÇA:

(KAYNAKÇA APA FORMATLI OLARAK HAZIRLANACAKTIR)

Metinlerin içinde ve kaynakçada APA formatı kullanılacaktır.

 1. Yazı içinde bir yazarın soyadı ve yayının tarihi yazılmalıdır.

Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Xxxx, 2000), yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Xxxxx, 2000: 34), yazarın adı metinde geçiyorsa (2000), iki yazar varsa (Xxxx ve Xxxx, 2000), üç ve daha çok yazar varsa (Xxxx vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Xxxxx, 2000a). Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.

Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Xxxxx, 2000: 132).

 1. Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır.
 2. Dipnotlarda:
  bkz. Xxxxx (2000) şeklinde referans verilir.
 3. Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
 4. Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır.
 5. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.
 6. Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örnek*: (alıntılayan Xxxx, 2000, s. 115); (aktaran Aaaaaa, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

  

YAZI SONUNDA KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıda yer almaktadır. Kaynakça temel metin ile aynı yazı karakterinde 10 punto ile yazılacaktır. Kaynak birden fazla satıra sahipse satır aralığı tek olacak şekilde düzenlenecektir. 

Tek ve Çift Yazarlı Kitap

Soyad, D. (2004). Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Soyad, D. ve Soyad, D. (2000) Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Editörlü Kitap

Soyad, D. (2005). Kitap Adı. Adı Soyadı (Ed.), Kitap Adı içinde (s. 30-45). Şehir: Yayınevi.

Çeviri kitap:

Soyad, S. (2000) Kitabın Türkçe İsmi, çev. S. Soyad, Şehir: Yayınevi.

Ansiklopediler:

Soyad, S. (1990). Ansiklopedideki konu başlığı. …….. ansiklopedisi (ss. 80-120). Şehir: Ansiklopedi Basımevi.

Dergiden makale:

Soyad, R. A. (2000, Eylül). Makale başlığı ilk kelime sonrasındaki kelimeler küçük harfle, Dergi Adı, 14 (2), 158-192

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:

Kurum Adı (1994). Rapor Adı  (Rapor No. 3). Şehir: KURUM

Konferansa sunulmuş bildiri:

Soyad, S. (2000). “Bildiri Adı” xxxxxxx Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi, 15-17 Ağustos.

Yüksek lisans ya da doktora tezi:

Soyad, E. (2000). Tez Başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). …….. Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehir.

Internet adresinden bir makale:

Soyad, H. (2006, 12 Nisan). Makale başlığı, çoğalmış... Erişim tarihi: 15 Mayıs 2006, http://www.

 

 

Özet ve tam metin yazım formatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilim Kurulu '20

No

Ad Soyad

1 Prof. Dr. Mehmet Zelka
2 Hakkı İlnur Çevik
3 Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
4 Mustafa Çırak
5 Em. Tümg. Nurettin Işık
6 Em. Tuğg. Atalay Kocatepe
7 Em. Tuğg. Hüseyin Erim
8 Em. Tuğg. Kazım Dalkıran
9 Em. Hv. Tuğg. Ergün Kahraman
10 Em. Kur. Alb. Fethi Kıran
11 Prof. Dr. Çağrı Erhan
12 Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
13 Prof. Dr. Fatih Kıllı
14 Prof. Dr. Ahmet Demir
15 Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
16 Prof. Dr. Ali Osman Kurt
17 Prof. Dr. Atila Doğan
18 Prof. Dr. Atilla Batur
19 Prof. Dr. Cengiz Toraman
20 Prof. Dr. Ensar Nişancı
21 Prof. Dr. İbrahim Özdemir
22 Prof. Dr. İshak Torun
23 Prof. Dr. İsmail Avcıbaş
24 Prof. Dr. Kadir Esmer
25 Prof. Dr. Kayhan Erciyeş
26 Prof. Dr. Mahmut Tekin
27 Prof. Dr. Mehmet Savsar
28 Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
29 Prof. Dr. Murat Aslan
30 Prof. Dr. Mustafa Bakkal
31 Prof. Dr. Nazif Gürdoğan
32 Prof. Dr. Niyazi Beki
33 Prof. Dr. Osman Çerezci
34 Prof. Dr. Selim Şeker
35 Prof. Dr. Seyfettin Aslan
36 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan
37 Prof. Dr. Seyit Sertçelik
38 Prof. Dr. Şahmurat Arık
39 Prof. Dr. Ümit Doğanay Arınç
40 Prof. Dr. Yakup Bulut
41 Prof. Dr. Zafer Akbaş
42 Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe
43 Doç. Dr. Cengiz Dinç
44 Doç. Dr. Gökhan Tuncel
45 Doç. Dr. Haşim PIHTILI
46 Doç. Dr. Mehmet Naci Efe
47 Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
48 Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel
49 Dr. Ahmet Uslu
50 Dr. Ertuğrul Zengin
51 Dr. İsmail Safi
52 Dr. Vehbi Kara
53 Dr. Yunus şişman
54 Öğr. Grv. Mahmut Kayaaltı 
55 Suat Gün, Em. Asker, Gazeteci

Kongre Ana Konuları

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekalet Savaşları
 3. İslam Ülkeleri;
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Bölgesel İslam Ülkelerinin Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonu Savunma Başkanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Takvimi

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ PROGRAMI ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 30 Ağustos 2020
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Eylül 2020
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Ekim 2020
 4. KONGRE TARİHİ : 12-13 Aralık 2020

ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 2. İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020)
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023), Şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliğinin (İDSB) işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır. ([i])

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır. ([iii])

Kongremizin ikincisi yine ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği / International Union of Muslim Scholars (IUMS)’nin işbirliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisinde (ASSAM-UHAD) ve ASSAM WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, birinci kongre deklarasyonunu da kapsayacak şekilde ikinci kongre deklarasyonu hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM WEB Sitemizde yayınlanmıştır. ([iv])

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongresine 45 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre sonuç deklarasyonu ([v]) ve bildiri özetleri ([vi]) ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi;

İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDU), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İDSB İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği iştirakiyle 12-13 Aralık 2020 tarihinde İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARININ TESPİTİ, “ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA SİSTEMİ” ana teması altında yapılacaktır.

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ: 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ine (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyarına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 1. Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
 2. Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
 3. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
 4. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan;
 5. Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
 6. Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
 7. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da, Taliban, El Kaide; Irak’ta Haşdi Şabi; Nijerya’da Boko Haram; Orta Afrika’da Anti Balaka; Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PYD; Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, PYD, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (3.644.342 ) ([vii]), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2016 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 935.008 kişi olmuştur. ([viii])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekâlet savaşları (Asimetrik Savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

İstanbul’da, 12-13 Aralık 2020 tarihinde icra edilecektir.

İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekalet Savaşları
 3. İslam Ülkeleri;
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei.
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu ( Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Bölgesel İslam Ülkelerinin Savunma Bakanlığına Bağlı Sav. Org.ları ( Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devlerin Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonu Savunma Başkanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

 

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 30 Ağustos 2020
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Eylül 2020
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Ekim 2020
 4. KONGRE TARİHİ : 12-13 Aralık 2020

  

 

[i] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

[ii] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[iii] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[iv] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[v] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[vi] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-19.html

[vii] Kaynak: TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Gn. Müdürlüğü-11 Şubat 2019.

[viii] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php -Europe – Jan.2016