Şükrü ÇETİN

Şükrü ÇETİN

Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği

 
 
 

Dr Levent Coşkun Erkekoğlu

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Dr Levent Coşkun Erkekoğlu tarafından yapılan islam Birliği ve 'İslami Ekonomik Doktrin'de' Faiz Meselesi-I konulu konuşması
DAHA FAZLA GÖSTER
 
 
 

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç tarafından yapılan İbn Haldun'un İktisadi Düşüncesi ve Günümüz İktisat Anlayışına Katkısı konulu konuşması

Prof Dr Enes Süleyman Ahmet Agbaria

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Prof Dr Enes Süleyman Ahmet Agbaria tarafından yapılan İslam İktisadı Açısından Ekonomik Sistemde Yapılması Gereken Değişimler konulu konuşması

Prof Dr Necati Aydın

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Prof Dr Necati Aydın tarafından yapılan Sosyo-Ekonomik Kalkınma için On Kurumsal Değer: Batı'da Uygulanan, Müslüman Dünyasında Konuşulan konulu konuşması

Dr Öğr Üyesi Said Ceyhan

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Dr Öğr Üyesi Said Ceyhan tarafından yapılan Türkiye'nin OECD Ülkeleri içindeki Suç oranları Mukayesesi ile Bazı Asya Ülkelerinin Gelir ve Suç İlişkisi Analizi konulu konuşması
 

Muhammad Ramzan Shaid

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Muhammad Ramzan Shaid tarafından yapılan Entegrasyon Ekonomileri ve Müslüman Dünyası: AB ve İKT'nin Karşılaştırmalı analizi konulu konuşması

Prof Dr Cengiz Toraman

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Prof Dr Cengiz Toraman tarafından yapılan İslami Finansman Aracı Olarak Sukukun Türkiye Örneğinde Piyasa Riski Açısından Değerlendirilmesi konulu konuşması

Mamode Raffick Nabee Mohomed

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Mamode Raffick Nabee Mohomed tarafından yapılan İslami Finansal Kooperatifler, Toplumun İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Kapsayıcı Bir Model konulu konuşması

Doç Dr İsmail Barış

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Doç Dr İsmail Barış tarafından yapılan Faiz Uygulamasının İslam Perspektif Açısından Değerlendirilmesi konulu konuşması

Sheila Ainon Yussof

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Sheila Ainon Yussof tarafından yapılan İslam Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İşbirliğini Arttırmada İslami Finans İlkeleri ve Prosedürlerinin Paylaşılması: Malezya Modeli konulu

Prof Dr Yakup Bulut

01-02 Kasım 2018 Tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Prof Dr Yakup Bulut tarafından yapılan Potansiyelleri Arttırma Girişimi olarak Güney Ortak Pazarı(MERCOSUR) Modeller ve Bölüşüm konulu konuşması

Page 9 of 13