1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri

1nci ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ ANA TEMASI: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyar’ına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
 • Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
 • Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkum bırakılmaktadır. Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşları (asimetrik savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kongrenin amacı; Halkı müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten günümüze yönetim şekillerini inceleyerek İslam Birliği Yönetim şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmektir.

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PzPM+03E_Mart+0300RMarPM+03_0C1

Kongre Alt Başlıkları

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. İslâm fıkhında devlet, hilafet, saltanat, yönetim esas ve prensiplerine ışık tutan hükümler
 2. Peygamber efendimiz ve dört halife döneminde İslam devletinin yönetim esas ve prensipleri
  1. Peygamber efendimiz dönemi
  2. Hülafa-i raşidin dönemi
 3. Tarihte kurulmuş cihan şümul İslam devletlerinin yönetim esas ve prensipleri:
  1. Emeviler
  2. Endülüs Emevileri
  3. Abbasiler
  4. Memluklar
  5. Selçuklular
  6. Timur İmparatorluğu
  7. Safevi Devleti
  8. Eyyubiler
  9. Osmanlılar
 4. Tarihte kurulmuş imparatorlukların yönetim esas ve prensipleri
  1. Roma imparatorluğu
  2. İngiliz imparatorluğu
 5. Günümüzde devlet yönetim şekilleri
  1. Merkezi yönetim esasları
  2. Âdemi merkezi yönetim esasları
 6. Günümüzde çok uluslu devlet, birlik ve teşkilatlar
  1. BM teşkilatı
  2. AB teşkilatı
  3. ABD yönetim sistemi
  4. Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu yönetim sistemi
  5. Güney Afrika Cumhuriyeti
  6. Afrika Birliği Teşkilatı
  7. Körfez İşbirliği Teşkilatı
  8. İslam İşbirliği Teşkilatı
 7. BM teşkilatı tarafından tanınmış mevcut müslüman devletlerin yönetim şekilleri ve yönetimlerindeki ortak özellikleri
 8. Müslüman devletler birliği yönetim esasları ve organları
  1. İslam Birliği yönetim organları
  2. Bölgesel İslam birlikleri yönetim organları
Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PzAM+03E_Şubat+0300RŞubAM+03_0C1
11 Şub 2017
1951
(0 votes)

Kongre Onur Kurulu

Em. Tuğ. Adnan TANRIVERDİ

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof. Dr. Mehmet ZELKA 

İsrafil KURALAY

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PzAM+03E_Şubat+0300RŞubAM+03_0C1
25 Kas 2017
4645
(0 votes)

İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu

ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi”ni, “Geçmişten Geleceğe Yönetim Şekilleri” alt başlığı ile icra etmiştir.

ASSAM Kongresi sonucunda ekte bulunan “İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Deklarasyon öncelikle STK'ların imzasına açılmıştır. 9 - 10 Aralık 2017 tarihlerinde 63 ülkeden 160 Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı "2. Uluslararası STK Fuarı"nda 109 STK kurumsal olarak 615 kişi bireysel olarak deklarasyona ıslak imza vermiştir. İnternette yürütülen imza kampanyasına da yüzlerce imza gelmiştir.

Deklarasyon 10 Aralık 2017 tarihinde STK Fuarında düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile duyurulmuştur.

Deklarasyona katılmak için aşağıdaki iki seçenekten istediğinizi kullanabilirsiniz;

 1. Buraya tıklayarak dokümanı indirerek imzalayıp ASSAM'a ulaştırınız.
 2. İnternet kampanyamıza katılınız.

 Basın bildirisi videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_ÇrşPM+03E_Kasım+0300RKasPM+03_0C1

İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu 2. Uluslararası STK Fuarında

23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi” “Geçmişten Geleceğe Yönetim Şekilleri” alt başlığı ile icra edilmiştir. 

ASSAM Kongresi sonucunda İslâm Birliği için – ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu – Deklarasyonu ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Uluslararası STK'larında imzaladığı deklarasyon 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde "2. Uluslararası STK Fuarı"nda bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_ÇrşAM+03E_Aralık+0300RAraAM+03_0C1
09 Ara 2017
3479
(2 votes)

1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı

1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı.

Kitapçığı aşağıda yer alan linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PrşPM+03E_Aralık+0300RAraPM+03_0C1

ASRİKA İslâm ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası (Model)

 

İslam ülkeleri varlığını ve birlikteliğini belirleyen bu (model) anayasa Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) sünnetlerinin belirlediği ümmet anlayışı doğrultusunda;

Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip birer üyesi olan İslam ülkelerini bir çatı altında toplamayı, manevi değerleri birlikte yaşatmayı ve yüceltmeyi, maddi değerleri birlikte üretmeyi ve paylaşmayı amaçlamaktadır.

6 kısımdan oluşan Model Anayasa; Devletin Siyasi Yapısı ve Yetkileri, Temel Haklar ve Ödevler, Temel Organlar, Mali ve Ekonomik Hükümler vb ana başlıklar altında pek çok alt başlıktan oluşmaktadır.

 

 

 

"ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ KONFEDERAL CUMHURİYET ANAYASASI (MODEL)" tümüyle alttaki ekte yer almaktadır.

Last modified on rd+03:00+0300R+0310800_K2_PzPM+03E_Mart+0300RMarPM+03_1C1
Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_ÇrşPM+03E_Temmuz+0300RTemPM+03_0C1