11 Oca 2020

İslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu – III

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN

ASSAM

İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU

DEKLARASYONU – III

(19-20 Aralık 2019)

 

 1. AMAÇ

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA, yani “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU”nun kurulmasını ve İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesini ve ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ’nin gerekliliğini beyan ve deklare ederiz.

 1. GENEL

ASSAM, ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (27’i Asya, 28 Afrika, 4’ü Avrupa, 2’i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,63 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil ederken, Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %65’ine, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %40’ına, sahip olan İSLÂM DÜNYASI;  Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir jeopolitik değere sahip bulunmaktadır. (EK-A-B)

EK-A
EK-A
EK-B

2019 verilerine göre bir trilyon 770 milyar dolar olan yıllık dünya savunma harcamasında birinci sırayı 716 milyar dolarla ABD, 224 milyar dolarla ÇİN alırken, üçüncü sırayı 191 milyar dolarla 61 İslâm ülkesi almaktadır. İslâm Dünyasının arkasından 47,5 Milyar Dolarla İngiltere dördüncü, 44 Milyar Dolarla Rusya beşinci ve 40,5 milyar dolarla Fransa altıncı sırayı almaktadır. İslâm Dünyası, 4.707.550 asker, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184 top ve 2.577 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada yer alırken, 10.986 savaş uçağı ve 3.937 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İslâm Dünyası Savunma bütçesi, harp silah, araç ve gereç sayısı dikkate alındığında Dünyanın süper güçleri içerisinde ilk üçün içinde olacak bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

 1. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET ALANLARI (EK-C)

ASSAM;

 1. ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu beş ana faaliyet alanından, (Adalet, Savunma, Savunma Sanayi, İçişleri, Dışişleri) 
 2. Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları altı faaliyet alanından, (Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma ve Denizcilik, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Kültür ve Turizm)
 3. Milli devletler de on faaliyet alanından (Eğitim, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik ve Spor, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Çevre Şehircilik)

Sorumlu olacak şekilde bir İslâm Birliğinin kurulabileceğini tasavvur etmektedir. 

İslam Birliği Konfederasyonu Teşkilat Şeması

 1. İSLAM ÜLKELERİ ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ TASAVVURU

 Enfal Suresi 60. Ayeti Kerimede;

Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir”

buyrularak, harp sanayi ve teknolojisinin geliştirilmesi teşvik edilmekte, savunma unsurlarının birbiriyle koordineli hareket etmeleri vurgulanmaktadır.

ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, Savunma Sanayi Ürünlerinin ihtiyaçlarının tespiti, üretimi, depolanması, dağıtımı, bakım ve onarımı yenileştirilmesi, modernizasyonu ve envanterden çıkarılması faaliyetlerini yürütmek üzere SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’nın beş bakanlıktan birisi olması uygun bulunmaktadır. (EK-D)

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu bünyesindeki SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’na bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak da her “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonuna” bağlı Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmalıdır.

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’nca; Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili ANA YÜKLENİCİLER “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na tahsis edilmeli; ALT YÜKLENİCİLER de “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları” tarafından kendilerine bağlı Milli Devletlere (tahsis edilen Savunma Sanayi Ürünleri ile ilgili) taksim edilmelidir.

ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sanayi Bakanlığı Teşkilat Şeması

Bölgesel Federasyonlar ve Milli Devletlerin savunma sanayi başkanlıkları, bünyelerindeki savunma sanayi üretim tesislerinin ve ağır sanayi üretim sistemlerinin envanterleri çıkarılmalıdır. 

Savunma Sanayi Üretimi Ana ve Alt Yüklenicilerin Bölgelerinde, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Üretimi ile ilgili AR-GE, STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON, AKREDİTASYON, KODİFİKASYON ve BAKIM ONARIM merkezleri teşkil edilmelidir.

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretim Destekleme Fonu, Ortak Uzay Teknoloji Merkezi ile bilimsel araştırma kapsamında Parçacık Hızlandırma Merkezi kurulmalı ve savunma sanayi üretiminde gerekli enerji ve ham madde kullanımında gümrük birliği bazında indirim kotaları uygulanmalıdır.

Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmelidir.

Savunma Sanayi Ürün envanteri, İhtiyaçların tespiti, Depolama ve Dağıtımı ile Yenileştirme, Modernizasyon, HEK-MAL’e (Hurda – Enkaz – Köhne Malzemeye) ayırma, Geri Kazanım ve Dönüşüm Faaliyetleri Savunma Sanayi Bakanlığınca Merkezden yönetilmelidir.

 1. İslam Dünyasının önüne, “ASRİKA İslam Devletleri Birliği” ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ koymak üzere, müteakip yıllarda:
  1. Ortak Savunma Sistemi,
  2. Müşterek Dış Politika,
  3. Müşterek Adalet Sistemi,
  4. Ortak Adalet ve Güvenlik

ANA TEMALI, Uluslararası ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanmasında kararlı olduğumuzu DEKLARE ederiz.

 

EKLER:

EK-A: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Coğrafya Haritası

EK-B: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyona bağlı Bölgesel Federal Devletler Haritası

EK-C: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon İdari Teşkilatı

EK-D: ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Savunma Sanayi Bakanlığı Teşkilatı

28 Kas 2018

İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu II

  


İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN
ASSAM
İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU
DEKLARASYONU-II
(03 KASIM 2018)

1. AMAÇ
Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU”nun kurulmasını ve İslâm Dünyasını layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesinin gerekliliğini beyan ve deklare ederiz.


2. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN TEŞKİL USUL VE ESASLARI
    a. İslâm Akidesi’nin Teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmasını şart ve gerekli görürüz.
   b. İslâm Birliğinin tesisi için hizmet vermek üzere, Bakanlar kurullarımıza “İslâm Birliği Bakanlıkları”nın ihdasının zaruri olduğunu kabul ederiz.
    c. İslâm Birliğinin ilk adımının “ASRİKA İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun teşekkülü olmasının zaruretine inanırız.
   d. İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını ve bunun için de İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesini gerekli buluruz.
   e. Birleşmiş Milletler Teşkilatınca tanınmış halkı Müslüman devletlerin sayısının salt çoğunluğunun bu bildirgeyi kabul etmesi ile “ASRİKA İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun teşkilinin uygun ve gerekli olduğunu kabul ve deklare ederiz.
   f. Müslüman Devletlerin “ASRİKA İslâm Ülkeleri Birliği”ne katılmaları için parlamentolarının 2/3 çoğunlukla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunlukla karar vermelerini şart koşarız.
  g. Kurulacak İslâm Birliğinin; Adı, Yönetim Şekli, Birlik Başkanının Statüsü ve Seçim Şekli, Resmi Dili, Bayrağı, Başkenti; Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi; Birliğin Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Teşkili; Parlamento Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları, Bütçesi ve Üye Devletler tarafından karşılanma usul ve esasları; Bölgesel Yapıların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları, Üye Devletlerin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili hususların, Üye Devletlerle uyumlu olarak “ASRİKA İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kararları ile olmasını kabul ederiz.

 

3. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK  FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR;

   a. Üye devletler ve Bölgesel oluşumların mevcut adalet sistemlerinin üzerinde bir adalet sisteminin, Ortak İç Güvenlik ve Savunma Sistemi ile Birlik dışındaki ülkelerle politik ilişkilerin merkezden yürütülmesinin gerekli ve zaruri olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
   b. Merkezi adalet, iç güvenlik, dışa karşı savunma ve dış işlerinin teşkili ile görev ve sorumluluklarının usul ve esaslarının “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” tarafından belirlenmesini uygun görür ve desteklemeyi taahhüt ederiz.

 

4. İSLÂM İKTİSADI VE İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI
İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasını zaruri görürüz.
Bunun için;
   a. İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,
   b. İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,
   c. İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,
   d. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,
   e. Zekât müessesinin devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesini,
   f. Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması, İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,
   g. Birliğin hedefleri doğrultusunda, her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulmasını,
   h. Müslüman devletlerin kaynaklarının sömürülmesine karşı ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılmasını,
   i. ARGE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması suretiyle dışa bağımlılığı azaltacak projelerin oluşturulmasını,
   j. İslam ülkeleri arasında mevcut turizm potansiyelinin geliştirilmesi, sağlık turizmi ve diğer turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik model ve programların geliştirilmesini,
   k. Afrika’nın birçok bölgesine açlık sınırında yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, ekonomik gelişmelerin sağlanması ve yönetim mekanizmalarında kapasite oluşumunda destek verilmesini,
   l. İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesini,
   m. İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun ve SWIFT sisteminin kurulmasını,
   n. Sanayileşmiş ülkelere karşı ortak strateji takip ederek üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasını.
   o. İslam ülkeleri arasında Ticaret merkezlerinin kurulmasını, ikili veya çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarının yapılmasını ve geliştirilmesini.
   p. islam Ülkeleri arasında ''Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, El Birliği Sistemi ve Vakıfların" yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini.
   q. Ekonomik ve Ticari işbirliğinin arttırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılmasını,
   r. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün arttırılmasını,
   s. İslam ülkeleri arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının genişliğine ve sosyo-kültürel yapının müsait olmasına rağmen bu potansiyelin iyi kullanılmaması ve islam ülkeleri arasında ikili ve kurumlar arası işbirliğinin yetersiz kalmasının temelinde yer alan bir takım siyasi engellerin, ekonomik sistem farklılıklarını, ülke içi ve ülkeler arası istikrarsızlıkların ve ekonomik problemlerin ortadan kaldırılmasını 
   t. Bölgeler arasındaki iktisadi bütünleşmeyi geliştirebilecek unsurlar arasında dil, din, tarih bileşkesinde olu an kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulmasını.

Gerekli ve zaruri görürüz. 

 

5. İSLAM DÜNYASINI önüne, "ASRİKA İslam Devletleri Birliği" ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ koymak üzere. müteakip yıllarda:
   a. Savunma Sanayi İşbirliği,
   b. Ortak Savunma Sistemi,
   c. Müşterek Dış Politika,
   d. Müşterek Adalet Sistemi,
   e. Ortak Asayiş ve Güvenlik

ANA TEMALI, Uluslararası ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanmasında kararlı olduğumuzu DEKLARE ederiz. 

 

ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 01-02 Kasım 2018 tarihlerinde “İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi”ni, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı ile icra etmiştir.

ASSAM Kongresi sonucunda ekte bulunan “İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Deklarasyon 18 Kasım 2018 tarihinde STK Fuarında düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile duyurulmuştur.

01 Ara 2017

İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu 2. Uluslararası STK Fuarında

23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi” “Geçmişten Geleceğe Yönetim Şekilleri” alt başlığı ile icra edilmiştir. 

ASSAM Kongresi sonucunda İslâm Birliği için – ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu – Deklarasyonu ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Uluslararası STK'larında imzaladığı deklarasyon 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde "2. Uluslararası STK Fuarı"nda bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

25 Kas 2017

İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu

ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi”ni, “Geçmişten Geleceğe Yönetim Şekilleri” alt başlığı ile icra etmiştir.

ASSAM Kongresi sonucunda ekte bulunan “İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Deklarasyon öncelikle STK'ların imzasına açılmıştır. 9 - 10 Aralık 2017 tarihlerinde 63 ülkeden 160 Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı "2. Uluslararası STK Fuarı"nda 109 STK kurumsal olarak 615 kişi bireysel olarak deklarasyona ıslak imza vermiştir. İnternette yürütülen imza kampanyasına da yüzlerce imza gelmiştir.

Deklarasyon 10 Aralık 2017 tarihinde STK Fuarında düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile duyurulmuştur.

Deklarasyona katılmak için aşağıdaki iki seçenekten istediğinizi kullanabilirsiniz;

 1. Buraya tıklayarak dokümanı indirerek imzalayıp ASSAM'a ulaştırınız.
 2. İnternet kampanyamıza katılınız.

 Basın bildirisi videosunu aşağıda bulabilirsiniz.