ASSAM Congresses - فيديوهات المؤتمر
4th Congress Videos

4th Congress Videos (16)

ASSAM Başkanı E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ 'nin 4. Kongre Bildiri Sunumu

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği "ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi" Kongresi'nde Sn. Başkanımız Adnan TANRIVERDİ, "ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu (Mutasavver Model)" sunumunu yaptı.

ASSAM Başkanı E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ'nin 4. Kongre Açış Konuşması

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nde Sn. Başkanımız Adnan TANRIVERDİ'nin Açış konuşmasıdır.