2024 - 2027 ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi

AMAÇ

ASSAM’IN AMACI

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle;

  1. Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını,
  2. Münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını,
  3. İç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak bir irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini,

sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

 

ASSAM KONGRELERİNİN AMACI

ASSAM Kongreleri; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak; uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek; İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak; İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır.

ASRİKA İslam Birliği Modeli Uluslararası Kongrelerinin, Birinci Serisi 2017 – 2023 yılları arasında yedi uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir.

İcra Edilen yedi kongre sonucunda İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için gerekli kurumlar üzerine çalışılmış, bu kurumlara ait mevzuat modeli ve model bir anayasa oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar uluslararası platformlarda ve https://assam.org.tr ve https://assamcongress.com adreslerinde yayımlanmıştır.

 

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KRİZLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI ULUSLARARASI KONGRE SERİSİ

2024 – 2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam Coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki Krizlere Çözüm önerileri getirmek üzere icra edilecek ikinci kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir;

  1. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Ortadoğu – ODBİF ve Kuzey Afrika – KABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2024)
  2. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Avrupa – ABİF ve Yakın Doğu Asya – YDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2025)
  3. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Orta Asya – OABİF ve Güney Doğu Asya – GDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2026)
  4. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Doğu Afrika – DABİF, Güney Batı Afrika – GBABİF, Kuzey Batı Afrika – KBABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2027)

2024 – 2027 yıllarında icra edilecek kongre serisi ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi adı verilmiştir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinin bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli dergimizde (UHAD) yayımlatmak isteyenler hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli dergiye https://dergipark.org.tr/assam adresinden ulaşabilirsiniz. Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayımlanacaktır.