Kongre Oturumlar

6. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRESİ
Model ASRİKA Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu (2022)
KONGRE PROGRAMI

12-13 Kasım 2022

12 KASIM 2022 CUMARTESİ

09:00-20:30

09:00-10:20

Program Açılışı

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:40

09:40-09:50

09:50-10:00

10:00-10:10

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Kur’an Tilaveti

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş Kongre Bilgilendirmesi

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi Açış Konuşması

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği Selamlama Konuşması

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal Selamlama Konuşması

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkan Vekili Mustafa Hacımustafaoğulları Selamlama Konuşması

10:10-10:30

Anahtar Konuşmacı
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü (ISTAC-IIUM) Gazali Epistemoloji, Medeniyet Araştırmaları ve Yenileme Kürsüsü Sahibi Em. Prof. Osman Bakar / Malezya

YENİ KÜRESEL KARGAŞANIN IŞIĞINDA MİLLİ VE ÜMMETİN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN ELE ALMAK

I. OTURUM: İÇ GÜVENLİĞİN TARİHSEL ARKA PLANI / MODERATÖR: PROF. DR. YAKUP BULUT / 10:30-12:55

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

10:30-10:50

ORTAÇAĞ İSLAM ŞEHİRLERİNDE ASAYİŞ SORUNLARI VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA DAİR ALINAN TEDBİRLER

Doç. Dr. Ahmet N. Özdal Türkiye

10:55-11:15

SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ DEVRİ’NDE (1169-1193) MISIR’DA ASAYİŞ SİYASETİ

Dr. Abdulkadir Turan Türkiye

11:20-11:40

OSMANLI DEVLETİ’NDE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLANMASI VE GÜNÜMÜZE YÖNELİK ÖNERİLER

Prof. Dr. Cengiz Toraman Türkiye

11:45-12:05

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KURUMLARIN KURULMASI VE TÜKETİCİLERİN VE ÜRETİCİLERİN KORUNMASI: GÜNÜMÜZE BİR DERS

Doktorant Shah Fahad Yousufzai / Pakistan

12:10-12:30

OSMANLI DÖNEMİ’NDE KADININ STATÜSÜ, SOSYO-EKONOMİK VE İÇ GÜVENLİK ALANLARINA KATKILARI

Doktorant Aijaz Bashir Lone Hindistan

12:35-12:55

OSMANLI MAHKEMELERİ EL KİTABI MECELLE IŞIĞINDA SOYUT HAKLAR NASIL KULLANILIR VE DEVREDİLİR?

Doktorant Muhammad Nazir Khan / Pakistan

II. OTURUM: GÜNÜMÜZ İÇ GÜVENLİK OLGUSU - I / MODERATÖR: DOKTORANT CAHİT TUZ / 13:15-15:40

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

13:15-13:35

TÜRKİYE, SURİYE ve IRAK ORTAK GÜVENLİK PAKTI

Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu / Türkiye

13:40-14:00

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE ULUSAL GÜVENLİK: KURUMLAR VE POLİTİKALAR

Dr. Essam Abdulshafy
Mısır

14:05-14:25

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA ATEŞKES VE BARIŞIN TESİSİNDE TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Türkiye

14:30-14:50

HMEYMİM HAVA ÜSSÜ: RUSLARIN AFRİKA'YA DOĞRU GENİŞLEME ARACI

Dr. Ahmad Zaidan / Suriye

14:55-15:15

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BÜYÜMESİ VE ORTAK DIŞ VE İÇ GÜVENLİK POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ ETKİ VE TESİRLERİ

Arş. Analisti Av. Yazan Shobaki / Filistin

15:20-15:40

İÇ GÜVENLİK, YAŞAM KALİTESİ VE DEĞERLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA AB GARANTİSİ: MÜSLÜMAN COĞRAFYASI İÇİN ÖNERİLER

Doç. Dr. Admir Mulaosmanović / Bosna Hersek

III. OTURUM: GÜNÜMÜZ İÇ GÜVENLİK OLGUSU - II / MODERATÖR: DOÇ. DR. CANTÜRK CANER / 16:00-18:00

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

16:00-16:20

KAMU DÜZENİ VE İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATININ USUL VE ESASLARI:
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

Şeyh Idrissa Muhammad Malavi

16:25-16:45

CEZAYİR'DE YASADIŞI GÖÇ VE GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Dr. Amina Bougrouz

Cezayir

16:50-17:10

NİJER’DE GÜVENLİK; TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Arş. Mansour Elh Amani Nijer

17:15-17:35

LİBERYA'DA YOLSUZLUĞUN KONTROL ALTINA ALINMASINDA YASAMA ORGANININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Dr. Öğr. Gör. Abdulai M. Kaba / Liberya

17:40-18:00

POST KOLONYAL DÖNEM SÜRECİNDE SAHRA ALTI AFRİKA’NIN EKONOMİ POLİTİĞİ BAĞLAMINDA; TÜRKİYE’NİN AFRİKA YATIRIMLARI: “RÖNESANS BARAJI” ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Ayhan Orhan

Doktorant Erkan Oflaz Türkiye

IV. OTURUM: GÜNÜMÜZ İÇ GÜVENLİK OLGUSU - III / MODERATÖR: PROF. DR. CENGİZ TORAMAN / 18:15-20:30

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

18:15-18:35

İSLAM KAVRAMLARI, SİYASİLEŞMESİ VE SONUÇ OLARAK ORTA ASYA’DAKİ İSTİKRARSIZLIKLAR

Prof. Dr. Ilhomjon I. Bekmirzaev / Özbekistan

18:40-19:00

ÇİN İÇ YÖNETİM VE İÇ GÜVENLİK ÇERÇEVESİ ÇİN'İN GENİŞ DIŞ POLİTİKASI İÇERİSİNDEKİ KÜRESEL EKONOMİK DİPLOMASİ UYGULAMASINDA NEDEN ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTADIR?

Dr. Öğr. Gör. Sidra Tariq Jamil / Fas

19:20-19:40

HİNDİSTAN'DAKİ ASAYİŞ VE İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONUNUN USUL VE ESASLARI: KEŞMİR ÖRNEĞİ

Dr. Ghulam Nabi Fai / ABD

19:45-20:05

KEŞMİR'İN HİNDUİZE GÜVENLİKLEŞTİRMESİ: İŞGALİ SAĞLAM ZEMİNE OTURTMAK

Arş. Gör. Riyaz Ul-Khaliq Keşmir

20:10-20:30

SULU TAHKİMİ MESELESİ: UZUN ZAMANDIR KAYBETMİŞ OLAN BİR EGEMENİN SAÇMA İDDİALARI

Dz. Kd. Yzb. Doç. Dr. Mohd Hazmi Mohd Rusli

Malezya

13 KASIM 2022 PAZAR

10.00-19.30

10:00-10:15

Program Açılışı

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş

I. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TASAVVURU - I / MODERATÖR: DR. ÖĞR. ÜYESİ FEHMİ AĞCA / 10:15-12:15

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

10:15-10:35

ORTAK BİR ULUSLARARASI İSLAMİ KAMU DÜZENİ VE İÇ GÜVENLİK MİMARİSİNE DOĞRU:
USUL VE ESASLARIN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Hikmatullah Babu Sahib / Singapur

10:40-11:00

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK GÜVENLİK VE ASAYİŞ ESASLARININ TESPİTİ

Dr. Compoure Boukary Burkina Faso

11:05-11:25

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK: BİR ÖZET

Arş. Muhammad Munir Pakistan

11:30-11:50

İSLAM ÜLKELERİ ADINA ASAYİŞ VE İÇ GÜVENLİK İÇİN ORTAK BİRİMİNİN KURULMASININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

Arş. Vet. Hek. Muhammet Taş / Türkiye

11:55-12:15

İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TESİSİNDE YENİ GÜVENLİK ALANLARI

Doktorant Asım Öztürk Türkiye

II. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TASAVVURU - II / MODERATÖR: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLHAMİ GÜNAY / 12:30-14:30

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

12:30-12:50

BİR MÜSLÜMAN DEVLETTE (VEYA İSLAM KONFEDERASYONUNDA) İÇ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ KAVRAMI VE İLKELERİ

Em. Tümg. Dr. Shahid Hashmat / Pakistan

12:55-13:15

ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI (ŞEHİRLERDE, KIRSAL ALANLARDA, KIYI VE SINIR BÖLGELERİNDE YEREL YÖNETİM VE GÜVENLİK)

Dr. Ahmed Aoudjeli Abdulvahid / Çad

13:20-13:40

İSLAM BİRLİĞİ’NİN SAĞLANMASI YOLUNDA ORTAK ASAYİŞ VE GÜVENLİK İÇİN MÜŞTEREK İSTİHBARAT MODELİ

Arş. Ümit Bağatur / Türkiye

13:45-14:05

ZORLUKLAR VE UMUTLAR ARASINDA HİLAFET

Dr. Ahmad Mawlana / Mısır

14:10-14:30

GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ

Arş. Sahar Zaki Kabel

Mısır

III. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ İÇ GÜVENLİK TASAVVURU - III / MODERATÖR: PROF. DR. ESRA SARIKOYUNCU DEĞERLİ / 14:45-16:45

SAAT

BİLDİRİ ADI

YAZAR

14:45-15:05

DÜNYA KENTLERİNDE ORTAK ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA TEKNOLOJİ TEMELLİ ENTEGRE ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Yakup Bulut

Dr. Arş. Gör. M. Miraç Arslan / Türkiye

15:10-15:30

GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ, ANLAMI VE UNSURLARI

Doktorant Ramazan Ali Mahmoodi / Afganistan

15:35-15:55

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BÖLGESEL GÜVENLİK KARAR DESTEK SİSTEMİ

Doktorant Oğuzhan Akyener / Türkiye

16:00-16:20

SİBER GÜVENLİK & SAVUNMA: MÜSLÜMAN MİLLETLERİN KAMU DÜZENİ VE İÇ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDAKİ ÖNEMİ

Dr. Öğr. Gör. Sheila Ainon Yussof / Malezya

16:25-16:45

GIDA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ARAÇLAR

Arş. Mohamed Shehzad Singapur

IV. DEĞERLENDİRME OTURUMU / MODERATÖR: PROF. DR. HÜSAMETTİN İNAÇ / 16:45-19:30

 

16:45-17:50

 

17:50-18:00

18:00-18:10

18:10-18:20

18:20-18:30

18:30-18:40
18:40-18:50

18:50-19:00

19:00-19:10

19:10-19:20

19:20-19:30

Kongre Yöneticileri

Oturum Yöneticileri

Tebliğ Sunan Akademisyenler

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yayla

Pakistan Devlet ve Sınır Bölgeleri Bakanı (SAFRON) Senatör Muhammad Talha Mahmood

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Em. Tüma. Doç. Dr. Cihat Yaycı

Yemen İMAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulmecid Zindani

Afganistan Selam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbahullah Abdulbaqi

İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Khalil Shirgholami

İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) Kıdemli Araştırmacı Dr. Morteza Aboutalebi

Medeniyet Tasavvuru Okulu Başkanı Yusuf Kaplan

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Em. Tuğg. Adnan Tanrıverdi

ASSAM Kongre Koordinatörü Necmettin Keleş

KAPANIŞ / 19.30