Tam Metin ve Özet Gönderim Formatı

BAŞLIK

 

Unvan. İsim Soyisim

Üniversite / Kurum Adı, Fakülte, Bölüm.

e-mail

  

ÖZET: Tam metin yazı dili tercihi Türkçe ise özet Türkçe ve İngilizce, tam metin yazı dili tercihi İngilizce ise özet İngilizce ve Türkçe olarak, tam metin yazı dili tercihi Arapça ise (mümkünse İngilizce tam metin yazılıp) özet İngilizce ve Arapça olarak yazılması gerekmektedir. Özet 250-300 kelime arasında bildirilerde yer alacaktır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 kelime arasında olacaktır. Özet Times New Roman 12 punto olarak ve tek satır aralığı, iki yana yaslı olarak yazılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: anahtar kelime, anahtar kelime, anahtar kelime

 NOT: Türk akademisyenlerin sunacakları bildirilerin tam metnini hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlamaları gerekmektedir.

 

TITLE (İNGİLİZCE BAŞLIK)

 

ABSTRACT: If the full-text writing language preference is in Turkish, the abstract should be written in Turkish and English, if the full-text writing language is in English, the abstract should be written in English and Turkish, and if the full-text preference is in Arabic (if possible, full text should be written in English) and in English and Arabic. In Summary, between 250-300 words will take place in paper. Keywords will be between 3 and 5 words. Summary will be written in Times New Roman 12 punto font size and single line spacing, justified margins.

 Key Words: key word, key word, key word

 NOTE: Turkish academics are required to prepare the full text of their papers in both English and Turkish.

 

GİRİŞ

Giriş bölümü de dahil ana metin Times New Roman, 12 punto ve iki yana yaslı olarak 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Giriş bölümü devamındaki bölümlerde ana başlıklar kalın ve büyük harfler 1,2,3 şeklinde yazılacaktır. Alt başlıklar koyu ve ilk harfler büyük olacak şekilde 1.1., 2.1. şekkinde yazılacaktır. Metin içinde kaynak gösterimi parantez içinde yazar soyadı, tarih: sayfa numarası örn. (Soyad, 2000: 15) ya da (Soyad & Soyad, 2000: 215) iki den fazla yazarlı makalelerin metin içinde kaynak gösterimi (Soyad, vd., 2000: 23) şeklinde yazılacaktır. 

 

 1. BAŞLIK

Tablolar aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak tabloların kaynak bilgisi tablo başlığı yanında yer alacaktır.

Tablo 1: Örnek örnek örnek

Örnek

Örnek

Örnek

2001

Örnek

Örnek

2004

Örnek

Örnek

Kaynak: Örnek, örnek.

Şekiller aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır. İzin alınarak kullanılacak şekillerin kaynak bilgisi şekil başlığı yanında yer alacaktır.

Şekil 1: Örnek örnek örnek

Denklem ve işlemler aşağıda görüldüğü gibi çalışmada yer alacaktır.

Örnek (1) Örnek - Örnek. Örnek = [A, B]

1.1. Alt Başlık

1.2. Alt Başlık

 1. BAŞLIK

2.1. Alt Başlık

 1. YÖNTEM  
 1. SONUÇ

 

KAYNAKÇA:

(KAYNAKÇA APA FORMATLI OLARAK HAZIRLANACAKTIR)

Metinlerin içinde ve kaynakçada APA formatı kullanılacaktır.

 1. Yazı içinde bir yazarın soyadı ve yayının tarihi yazılmalıdır.

Yazarın adı metinde geçmiyorsa (Xxxx, 2000), yazarın adı metinde geçmiyor ve belirli bir sayfaya gönderme yapılıyorsa (Xxxxx, 2000: 34), yazarın adı metinde geçiyorsa (2000), iki yazar varsa (Xxxx ve Xxxx, 2000), üç ve daha çok yazar varsa (Xxxx vd., 1992) biçiminde kaynak gösterilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserlerine atıfta bulunmak için basım yılına harfler eklenir: (Xxxxx, 2000a). Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıdadır.

Metin içinde kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalı, yazının konusuyla doğrudan ilgili olmayan ve/veya yazının akışını bozacak noktalar için dipnot kullanılmalıdır.

Nokta mutlaka parantezden sonra gelmelidir. Virgül ve iki nokta işaretlerinden sonra boşluk bırakılır. Tarihten sonra iki nokta olmasına dikkat edilir.
Örn. (Xxxxx, 2000: 132).

 1. Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik yazılmalı ve tırnak işareti konulmamalıdır.
 2. Dipnotlarda:
  bkz. Xxxxx (2000) şeklinde referans verilir.
 3. Kırk kelimeyi geçen alıntılarda: Tırnak işareti konmaz ve içeriden başlanır.
 4. Yazı içinde tek tırnak işareti sadece bir alıntının içinde başka bir alıntı veya vurgu varsa kullanılabilir. Bunun dışında tüm alıntı ve vurgularda çift tırnak işareti kullanılmalıdır.
 5. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.
 6. Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örnek*: (alıntılayan Xxxx, 2000, s. 115); (aktaran Aaaaaa, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

  

YAZI SONUNDA KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Kaynakça yazımıyla ilgili örnekler aşağıda yer almaktadır. Kaynakça temel metin ile aynı yazı karakterinde 10 punto ile yazılacaktır. Kaynak birden fazla satıra sahipse satır aralığı tek olacak şekilde düzenlenecektir. 

Tek ve Çift Yazarlı Kitap

Soyad, D. (2004). Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Soyad, D. ve Soyad, D. (2000) Kitap İsmi, Şehir: Yayınevi.

Editörlü Kitap

Soyad, D. (2005). Kitap Adı. Adı Soyadı (Ed.), Kitap Adı içinde (s. 30-45). Şehir: Yayınevi.

Çeviri kitap:

Soyad, S. (2000) Kitabın Türkçe İsmi, çev. S. Soyad, Şehir: Yayınevi.

Ansiklopediler:

Soyad, S. (1990). Ansiklopedideki konu başlığı. …….. ansiklopedisi (ss. 80-120). Şehir: Ansiklopedi Basımevi.

Dergiden makale:

Soyad, R. A. (2000, Eylül). Makale başlığı ilk kelime sonrasındaki kelimeler küçük harfle, Dergi Adı, 14 (2), 158-192

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:

Kurum Adı (1994). Rapor Adı  (Rapor No. 3). Şehir: KURUM

Konferansa sunulmuş bildiri:

Soyad, S. (2000). “Bildiri Adı” xxxxxxx Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi, 15-17 Ağustos.

Yüksek lisans ya da doktora tezi:

Soyad, E. (2000). Tez Başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). …….. Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehir.

Internet adresinden bir makale:

Soyad, H. (2006, 12 Nisan). Makale başlığı, çoğalmış... Erişim tarihi: 15 Mayıs 2006, http://www.

 

 

Özet ve tam metin yazım formatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Last modified on 25 May 2021

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.