3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildiriler Kitabı Yayınlandı

7.632 milyarlık dünya nüfusunun 1.85 milyarı (dünya nüfusunun %24.1'i) Müslüman Devletlerin halkıdır, 150 milyon Km2 olan dünya topraklarının 30.9 milyon Km2'si (toprakların %20.6'sı) 61 İslam ülkesinin toprağıdır. 

Dünya petrol rezervlerinin %55,5'ine,üretiminin %65'ine, doğal gaz rezervlerinin %64,1'ine ve üretiminin %40'ına sahip olan İslam dünyası; jeopolitik konumunu, ortak medeniyet değerlerini ve tarihi geçmişini fırsatları, çabaları ve hedefleri ile birleştirerek ASRİKA'DA (Asya-Afrika) geleceğin süper gücü olma potansiyeline sahiptir.

Bugün ,topraklarına en çok müdahale edilen İslam Dünyası' nı oluşturan devletler ,Birleşmiş Milletleri en çok meşgul eden, topraklarında terörizm ve anarşinin eksik olmadığı, kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozulduğu, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ve iç sorunlarını çözmek için dış güç merkezlerinin Yardım ve desteğini talep eden ve ihtiyaç duyan ülkelerdir.

Devletler adaletin tesis edilmesi için oluşturulmuştur. Adalet güç gerektirmektedir. Bu nedenle, iç güvenlik ve dış savunmanın ve devletlerin yabancı devletlerin karşısındaki temsiliyeti de merkez tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu, devletin adaletin, iç güvenliğin, dış ilişkilerde savunmanın ve dış ilişkilerin merkezi olarak yönetildiği ortak bir iradenin hakim olduğu bir coğrafyada kurulduğu anlamına gelmektedir.

ASSAM, bu dört ana faaliyet alanına ek olarak, savunma sanayi üretiminin, hükümet tarzı ve ekonomi ile birlikte devletlerin merkezden yürütmesi gereken ana faaliyetler arasında olması gerektiğini düşünmektedir.

Tüm İslam coğrafyasının ihtiyacı olan ve dünya standartlarının üzerinde teknoloji bulacak ve kullanacak olan savunma sanayi ürünlerinin üretiminde kendi kendine yeterli olacak bir sistem kurma usul ve esasları belirlenmelidir.

Bağımsızlığın ve egemen bir güç olmanın önde gelen koşullarından biri, kullandığın silahların kendi silahların olmasıdır. Bir başkasının silahıyla; ulusal çıkarlar korunamaz, ülkelerin güvenliği, barışı ve refahı garanti edilemez, devletler ülkelerinde egemen olarak kabul edilemez, silahlarını kullandıkları ülkelere karşı ayağa kalkamazlar. Bu nedenle, İslam dünyasının bir irade altında toplanması için, zamanın en ileri teknolojisi ile ihtiyaç duyulan silahlarını, araçlarını ve mühimmatını üretmesi gerekmektedir.

2019 verilerine göre, yıllık dünya savunma harcamaları 1 trilyon 770 milyar dolardır. Toplam harcama ABD'de 716 milyar dolar, Çin'de 224 milyar dolar, 61 İslam ülkesinde 191 milyar dolardır.

Savunma bütçe hacminde İslam Dünyası üçüncü sırada yer almaktadır. İslam dünyası, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184 top ve 2.577 savaş gemisi ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Aynı zamanda 10.986 savaş uçağı ve 3.937 helikopter ile Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. İslam dünyası aynı zamanda askeri güçte ABD ve Çin'in arkasında üçüncü sırada yer almaktadır.

Kendi kullandığı savunma sanayi ürünlerini üretirse sahip olduğu coğrafya göz önüne alındığında, dünyaya yön veren süper güç konumuna ulaşabilecektir. Bunun için savunma sanayi ürünleri envanterinin hazırlanması, ihtiyaçların belirlenmesi, depolama ve dağıtımı, yenileme ve modernizasyonu, hurda - enkaz - atık malzeme ayrımı, geri kazanım ve geri dönüşümü merkezden yönetilmelidir.

ASSAM islam birliği tasavvurunu gerçekleştirmek için; İslam Birliği Konfederasyonu savunma sanayi yetkili birimler idari Teşkilatına bağlı Bölgesel Federasyonlar ve onlara bağlı olacak ulusal devletler ; her federasyonlar ve konfederasyona bağlı ulusal devletlere her sınıf ve kuvvet sınıfında ve savunma sanayi ürün dağıtımı; savunma sanayi, üretim, AR-GE, ana ve taşeron bölgelerinde standardizasyon, belgelendirme, akreditasyon, kodlama ve bakım ve onarım merkezleri; meslek okulları ve üniversitelere savunma sanayi eğitimi verilerek; incelenmesi, ve bilimsel olarak tespit edilmesi gerekmektedir. .

  1. ASSAM İslam Birliği “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde iki farklı salonda 12 farklı oturumla gönderilen 44 farklı bildiriden seçilen 28 bildiri 10 farklı ülkeden 45 farklı akademisyenin sunumuyla 45 farklı islam ülkesinde katılımcıyla gerçekleşmiştir.

Kongremizde bildirilerini sunan ve sunumlarının tam metinlerini göndererek bu kitabı oluşturma fırsatı veren değerli bilim adamlarımıza, 45 İslam ülkesini temsil eden kongremizi onurlandıran katılımcılara ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen ASSAM üyelerine teşekkür ediyor ve kitabımızın faydalı olmasını diliyorum.

 

E. Tuğg. Adnan Tanrıverdi

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı

 

Last modified on 28 Ara 2020

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.