Dil Değiştirici

ASSAM Kongre '17 Duyurusu

“Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurlarının araştırılmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmak”

Amacıyla faaliyet yürütmekte olan ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, Üsküdar Üniversitesi, ASDER- Adaleti Savunanlar Derneği ve IDSB - İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nin de iştirakiyle, 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “ASSAM International Islamic Union Congress / ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongreleri” serisinin ilkini düzenlemeyi hedeflemektedir.

Ekte detaylı bilgi bulunan 1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinin ana temasıGeçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” olarak belirlenmiştir. Kongre ile ilgili gelişmeler www.assamcongress.com adresinden takip edilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve katılımı ile gerçekleşecek Kongreye İslam ülkelerinin üniversitelerinden pek çok akademisyen ve siyasetçi katılacaktır. Kongreye katılımınızdan mutluluk duyarız. Bildirinizi Kongre ana sayfasında yer alan “Bildiri Gönder” bağlantısından gönderebilirsiniz. ( https://goo.gl/UeOYtE )

 

Nevzat Tarhan   Ali KURT   Adnan TANRIVERDİ
Prof. Dr.     Avukat      E. Tuğgeneral
Üsküdar Üniversitesi Rektörü   IDSB Genel Sekreteri   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
ASDER Yönetim Kurulu Başkanı       ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı

 

Breadcrumbs