ASSAM ULUSLARARASI KONGRELERİ

AMACI; İSLAM ÜLKELERİ COĞRAFYASI BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK AKADEMİK VE SİYASAL BİR ZEMİN ÜZERİNDE TESPİTLER YAPMAK VE KARAR VERİCİLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNMAKTIR.

BİLDİRİ GÖNDERİN

Dil Değiştirici

XpertCountdown TR

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı Kongresi

02 - 03 KASIM 2024

Kongreler Hakkında

ASSAM Kongreleri; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak; uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek; İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak; İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır.

ASRİKA İslam Birliği Modeli Uluslararası Kongrelerinin, birinci Serisi 2017 – 2023 yılları arasında yedi uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir.

2024 – 2027 yıllarında icra edilecek ikinci kongre serisine ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi adı verilmiştir.

About the event

 

Detaylar İçin Tıklayınız

KONGRELERİMİZDEN KESİTLER

OTURUMLAR

2022 Kongre Oturumları
Sessions
2021 Kongre Oturumları
Sessions
2020 Kongre Oturumları
Sessions
2019 Kongre Oturumları
Sessions
2018 Kongre Oturumları
Sessions
2017 Kongre Oturumları
Sessions


BİLDİRİLER

2022 Bildirileri
Speakers
2021 Bildirileri
Speakers
2020 Bildirileri
Speakers
2019 Bildirileri
Speakers
2018 Bildirileri
Speakers
2017 Bildirileri
Speakers

BİLDİRGELER

2022 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2021 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2020 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2019 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2018 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2017 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon

Organizasyon Komitesi

1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi: Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri

1nci ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ ANA TEMASI: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyar’ına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

  • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
  • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
  • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
  • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;
  • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
  • Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
  • Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkum bırakılmaktadır. Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşları (asimetrik savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kongrenin amacı; Halkı müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten günümüze yönetim şekillerini inceleyerek İslam Birliği Yönetim şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmektir.

TERTİP KOMİTESİ

     


         

Location

A S S A M
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi

İstanbul/Türkiye
Tel: +90 555 000 58 00
E-mail: info@assam.org.tr
 

Event Gallery