7th Congress

7th Congress (6)

Sonuç Raporu

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Model ASRİKA Konfederasyonu Kongre serisinin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongrelerinin Birincisine 27 İslâm ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Kongre serisi 2017 – 2023 yılları arasında her yıl bir kongre olarak icra edilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021, altıncısı 2022, yedincisi 2023 yılında gerçekleştirilmiş ve 7 yılda icra edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin, ana konuları şunlar olmuştur;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti – 2017
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2018
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti – 2019
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2020
 5. İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti – 2021
 6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti – 2022
 7. İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti – 2023

7 kongre sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi” 29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur.[1]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır.[2]

Kongre Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

ASRİKA İslam Birliği Modeli tanıtım semineri videosunu seyretmek için sayfayı aşağı kaydırınız.

[1] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/kongre-bildirgesi-17.html 
[2] https://assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/model-konfederasyon-anayasasi.html 


2017 - 2023 ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri

ASSAM'ın amaçlarından biri de İslam Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanabilmeleri için gereken kurumlar ve bu kurumların teşkilatlanma esas ve prensipleri için bir model ortaya koymaktı.

2017 - 2023 arasında yürütülen bir seri çalışma - ki bu çalışmanın içinde 7 uluslararası kongre öne çıkmaktadır - sonucunda bir model ortaya çıkmıştır.

Bu model olmazsa olmaz, vazgeçilemez, tek çözüm yolu değildir. Modellerden biridir. Pek çok başka kişi veya kurum; çok daha farklı, verimli, başarılı olma ihtimali daha yüksek, daha uygulanabilir, pratik modeller de oluşturabilir. ASSAM bir boşluğu doldurmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, karar vericiler için bir hal tarzı ortaya koymak için bu faaliyeti yürütmüştür.

Tüm dünya, uluslararası sistemin adaleti tesis etmek bir tarafa, günümüz sorunlarının ana kaynağı olduğu konusunda hem fikir... Çözüm konusunda çeşitli görüşler var. Fakat ASSAM gibi kapsamlı incelenmiş bir çözüm önerisi bulunmamaktadır.

ASSAM İslam Birliği Modeli çalışmasını ilk duyurduğunda, çeşitli kesimler tarafından ütopik görülmüş olmasına rağmen bugün İsrail'in Filistin İşgalini soykırıma vardırması sonucunda Model ASRİKA Konfederasyonu İslam Birliği herkesim tarafından takdirle karşılanmaktadır.

2017 - 2023 yılları arasında yürütülen çalışma ile;

 1. İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için bir Model önerisi ortaya konmuş,
 2. İslam Birliğinin, İslam Ülkelerinin bir Konfederasyon'a bağlı bölgesel Federasyonların üyesi olarak gerçekleşeceği tasavvur edilmiş,
 3. Model İslam Birliği'nin Teşkilatlanma Esas ve Prensipleri oluşturulmuş,
 4. Model İslam Birliği'nin Organizasyon Yapısı oluşturulmuş,
 5. Model İslam Birliği için Model Anayasa oluşturulmuştur,

Yürütülen bu çalışma ile ilgili detaylar https://assamcongress.com web sitesinde kapsamlı olarak yayınlamaktadır.

7'nci Kongre Özet Kitapçığı

7'nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi Özet Kitapçığı yayımlanmıştır.

Kitapçığa ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kongre Oturumlar

7. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRESİ
Model ASRİKA Konfederasyonu Adalet Sistemi (2023)
KONGRE PROGRAMI

23-24 Aralık 2023

23 ARALIK 2023 CUMARTESİ

09:00-18:00

SAAT

SÜRE

ETKİNLİK / FAALİYET

 

09:00-09:10

 

10 Dk.

Program Açılışı:

ASSAM Kongre Koordinatörü Ali Coşar

09:10-09:15

09:15-09:30

09:30-09:40

09:40-09:50

09:50-10:00

10:00-10:10

 

10:10-10:20

10:20-10:30

10:30-10:40

5 Dk.

15 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

 

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Kur’an Tilaveti

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkan Vekili Nejat Özden Açış Konuşması

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği Selamlama Konuşması

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal Selamlama Konuşması

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Av. Necati Ceylan Selamlama Konuşması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (FSMVÜ İİF) 

Temel İslam Bilimleri Bölüm ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özel Selamlama Konuşması

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan Selamlama Konuşması

Suriye Baş Müftüsü Şeyh Dr. Üsame er-Rifai

Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi Türkiye Koordinatörlüğü Üyesi Hukukçu Rim Naim

 

10:40-11:00

 

20 Dk.

Anahtar Konuşmacı

Medeniyet Tasavvuru Okulu Başkanı Yusuf Kaplan / Türkiye

YENİ KÜRESEL KARGAŞADA FİLİSTİN SOYKIRIMI: ÜMMETİN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN ELE ALMAK

I. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ VE ADALET / MODERATÖR: DOÇ. DR. ALİ FUAT GÖKÇE / 11:15-12:45

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

11:15-11:30

15 Dk.

KUR'AN-I KERİM ÜMMETİN BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ VE GÜCÜNÜN KAYNAĞIDIR

Prof. Dr. Muhammed Muzammil İslami / Afganistan

11:30-11:45

15 Dk.

ADALET KAVRAMININ KUR’ÂN TEMELLİ AÇILIMI

Prof. Dr. Ali Rıza Gül / Türkiye

11:45-12:00

15 Dk.

İSLAM BİRLİĞİ ADALET TEŞKİLATININ TESİS EDİLMESİNDE MEZHEBÎ FARKLILIKLARI BİR KENARA BIRAKMAK

Dr. Metin Avcı / Türkiye

12:00-12:15

15 Dk.

İSLAM DÜNYASINDA HUKUK SARMALI ve ÖNERİLER

Doktorant Oğuzhan Akyener
Türkiye

12:15-12:30

15 Dk.

ADALET İÇİN SAVAŞ, HAK VE BATILIN MÜCADELE SEBEBİDİR

Arş. Suat Gün / Türkiye

12:30-12:45

15 Dk.

ASSAM, İSLAM BİRLİĞİ ve ADALET!

Arş. Nejat Özden / Türkiye

II. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ ADALET SİSTEMİ VE İLKELERİ / MODERATÖR: OĞUZHAN AKYENER / 12:55-14:25

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

12:55-13:10

15 Dk.

İSLAM DEVLETİNDE ADALET SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ

Dr. Misbahullah Abdulbaqi
Afganistan

13:10-13:25

15 Dk.

ADALET KAVRAMINI İSLAMİ İLKELERE YAKLAŞTIRMAK İÇİN İNCE AYARLAMA

Dr. Öğr. Gör. Sheila Ainon Yussof Malezya

13:25-13:40

15 Dk.

İSLAM ÜLKELERİ ADINA ADALET SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE OLUŞTURULACAK ADALET SİSTEMİ PARADİGMASI

Arş. Vet. Hek. Muhammet Taş
Türkiye

13:40-13:55

15 Dk.

İSLAM ADALETİ İLKESİNİN ANA VE ALT BAŞLIKLARININ BELİRLENMESİNDE USUL VE ESASLARIN TESPİTİ

Dr. Mahmoud Massalha
Filistin

13:55-14:10

15 Dk.

İSLAM BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN EKONOMİK ADALET

Prof. Dr. Eşref Doabeh / Lübnan

14:10-14:25

15 Dk.

İSLAMİ ADALET SİSTEMİNDE KADIN HAKLARI VE BUNLARIN BİLİNMESİ SORUNU; ÜÇÜNCÜ TEMA: İSLAMİ ADALET SİSTEMİNİN ÖRGÜTSEL ALANLARININ BELİRLENMESİNDE USUL VE ESASLAR

Dr. Öğr. Gör. Amina Bougrouz Cezayir

III. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ ADALET MEKANİZMASI MODELLERİ / MODERATÖR: DR. ÖĞR. GÖR. ERDAL AYDIN / 14:40-16:10

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

14:40-14:55

15 Dk.

ORTAÇAĞ İSLAM SİYASET ANLAYIŞINDA HÜKÜMDAR VE ADALET: ADALET ÇARKI

Doç. Dr. Ahmet N. Özdal
Türkiye

14:55-15:10

15 Dk.

NÛREDDİN MAHMUD ZENGÎ’NİN ADALETİ İHYASI VE DÂRÜLADL

Dr. Abdulkadir Turan / Türkiye

15:10-15:25

15 Dk.

XI-XIII YÜZYILLARDA BUHARA'NIN SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMINDA OLİ MOZA FAKİHLERİNİN (İSLAM HUKUKÇULARI) ROLÜ

Prof. Dr. Ilhomjon I. Bekmirzaev  Özbekistan

15:25-15:40

15 Dk.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ADİL KALKINMASI İÇİN “SPONSOR ÜLKE” MODELİ

Doç. Dr. İbrahim Karataş
Türkiye

15:40-15:55

15 Dk.

HALİFE ÖMER BİN ABDULAZİZ’İN ÖRNEK HALİFELİĞİ VE ADALET UYGULAMALARI!

Arş. Nejat Özden / Türkiye

15:55-16:10

15 Dk.

TOPLUMSAL MUTLULUK İÇİN ADALET

Arş. Ümit Bağatur / Türkiye

IV. OTURUM: ADALET HAKKINDAKİ GÜNCEL UYGULAMALAR / MODERATÖR: DR. DÜNDAR HOCAOĞLU / 16:20-17:50

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

16:20-16:35

15 Dk.

İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ ANAYASASININ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR: NİJER CUMHURİYETİ YARGI SİSTEMİ

Arş. Mansour Elh Amani / Nijer

16:35-16:50

15 Dk.

HİNDİSTAN'DA ADALET TEŞKİLATININ USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ BİR KEŞMİR VAKASI

Dr. Ghulam Nabi Fai / ABD

16:50-17:05

15 Dk.

HİNDİSTAN KITASI VE SRİ LANKA ADASINDA MEZHEPSEL HUZURSUZLUKLAR VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ŞİDDET: TAVSİYELER, ANALİZLER VE İSLAMİ BİRLİK VE BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMANIN İNŞASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Muhammed Salim Muhammed Sultan Alnadawi
Sri Lanka

17:05-17:20

15 Dk.

AFGANİSTAN’DA TALİBAN SİYASETİNDE AFGAN KADINLARININ SOSYAL VE HUKUKİ STATÜSÜ

Doktorant Ramazan Ali Mahmoodi / Afganistan

17:20-17:35

15 Dk.

CEMMU VE KEŞMİR'DE HİNDİSTAN YARGISININ BAŞARISIZLIĞI

Av. Arş. Abdul Rashid Turabi
Keşmir

17:35-17:50

15 Dk.

YOK OLAN ADALET SAĞLANDIĞI VAKİT SURİYE MÜSLÜMAN ALEMİNE GERİ DÖNER

Dr. Ahmed Muaffak Zaidan
Suriye

DEĞERLENDİRME / PROF. DR. KAZIM UYSAL & PROF. DR. CENGİZ TOROMAN / 17:50-18:00

24 ARALIK 2023 PAZAR

10.00-18.30

SAAT

SÜRE

ETKİNLİK / FAALİYET

 

10:00-10:05

 

5 Dk.

Program Açılışı

ASSAM Kongre Koordinatörü Ali Coşar

 

10:05-10:25

 

20 Dk.

Anahtar Konuşmacı

Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kurumu (The International Islamic Liquidity Management Corporation / IILM) Başkanı Doç. Dr. Umar A. Oseni / Nijerya

MÜSLÜMAN DÜNYASINDA ADALETİ GELİŞTİRMEK: ULUSLARARASI İSLAM ADALET DİVANININ KURULMASINDA İİT'NİN ROLÜ

I. OTURUM: KÜRESEL ORGANİZASYONLARDA ADALET SİSTEMLERİ

MODERATÖR: DR. ÖĞR. GÖR. TUBA HACER KORKMAZ / 10:30-12:15

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

10:30-10:45

15 Dk.

ULUSLARARASI İSLAM ADALET DİVANI'NA DOĞRU [IICJ]: SORUNLAR, ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER

Doç. Dr. Hikmatullah Babu Sahib Singapur

10:45-11:00

15 Dk.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE ADALET İLE İLGİLİ ORGANİZASYONUN USUL VE ESASLARI

Arş. Sahar Zaki Kabel / Mısır

11:00-11:15

15 Dk.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ADALET İLE İLGİLİ ORGANİZASYONUN USUL VE ESASLARI

Arş. Ali Coşar / Türkiye

11:15-11:30

15 Dk.

ULUSLARARASI İSLAM BİRLİĞİ VE ADALET ARAYIŞLARI

Av. Ahmet Sorgun / Türkiye

11:30-11:45

15 Dk.

MEDENİYET DİPLOMASİSİ YOLUYLA AŞIRICILIKLA MÜCADELE

Dr. Öğr. Gör. Sidra Tariq Jamil
Fas

11:45-12:00

15 Dk.

ÇOĞUNLUKLU OLARAK MÜSLÜMAN NÜFUSA SAHİP DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA EĞİLİMLERİNİ VE YENİ ULUSLARARASI DÜZENE ETKİLERİNİ ANLAMA

Dr. Öğr. Gör. Emir Hadzikadunic Bosna Hersek

12:00-12:15

15 Dk.

ULUSLARARASI HUKUK VE İSLAM BİRLİĞİ BAĞLAMINDA GAZZE SOYKIRIMI:

GAZZE'DEN İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK SAVUNMA PAKTI'NA

Doktorant Asım Öztürk / Türkiye

II. OTURUM: ADALET BAĞLAMINDA KURAMSAL TARTIŞMALAR / MODERATÖR: DR. ÖĞR. GÖR. SERKAN ÜNAL / 12:25-13:55

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

12:25-12:40

15 Dk.

İSLAMİ HUKUK SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK PRATİK ADIMLAR İÇİN TEORİK ÇERÇEVE

Doç. Dr. Admir Mulaosmanović
Bosna Hersek

12:40-12:55

15 Dk.

İSLAMİ YARGI SİSTEMİ

Arş. Abdullah Al Hajjar
Lübnan

12:55-13:10

15 Dk.

TUTARSIZ VEYA EKSİK KANUN ADALETSİZLİĞİ TEŞVİK EDER

Arş. Shahzad Shaukat / Pakistan

13:10-13:25

15 Dk.

İSLAMİ EKONOMİ YÖNETİMİ VE ORTAK ADALET SİSTEMİ: İSLAM BİRLİĞİ İÇİN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

Doktorant Aijaz Bashir Lone Hindistan

13:25-13:40

15 Dk.

İSLAM'DA EKONOMİK ADALET: MODERN BAĞLAMDA UYGULAMA

Dr. Abdul-Rahim Adada Mohammed / Gana

13:40-13:55

15 Dk.

İSLAMİ DAYANIŞMADA İHTİYAÇLAR VE İMKANLAR TEMELİNDE İLERLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mustafa Öztop
Türkiye

III. OTURUM: İSLAM BİRLİĞİ ORTAK ADALET SİSTEMİ / MODERATÖR: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜVEYS ATEŞ / 14:05-15:50

SAAT

SÜRE

BİLDİRİ ADI

YAZAR

14:05-14:20

15 Dk.

İSLAM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK ADALET SİSTEMİ USUL VE ESASLARININ TESPİTİ

Dr. Compoure Boukary
Burkina Faso

14:20-14:35

15 Dk.

İSLAM ÜLKELERİNDE ADİL MEVZUAT GELİŞTİRMENİN USUL VE ESASLARI

Dr. Ömer Ahmed Ahmed Mukbil Morai / Yemen

14:35-14:50

15 Dk.

İSLAM BİRLİĞİ'NİN YARGI SİSTEMİNİ GELİŞTİRME STRATEJİSİNİ BELİRLEMENİN USUL VE ESASLARI

Dr. Ahmed Aoudjeli Abdulvahid Çad

14:50-15:05

15 Dk.

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASINDA ORTAK ADALET SİSTEMİNİN BEKLENTİLERİ VE ZORLUKLARI

Em. Tümg. Dr. Shahid Hashmat Pakistan

15:05-15:20

15 Dk.

SUÇ-İNFAZ-ISLAH SÜREÇLERİNDE BEŞERİ VE İLAHİ ADALET SİSTEMLERİNİN İNSANLIĞIN BARIŞ VE HUZURUNA ETKİSİ

Arş. Ali Coşar / Türkiye

15:20-15:35

15 Dk.

REFAH VE ONURLU HAYATTIMIZA ULAŞMAK İÇİN GAYRETLERİMİZİ İSLAM FIKHI TEMELİNDE BİRLEŞTİRMEK

Arş. Nourou Aboubakar Mohammad / Togo

15:35-15:50

15 Dk.

KAPİTALİST VERGİLENDİRME YASALARI VE İSLAMİ BAKIŞ AÇISI: ÖZET

Arş. Muhammad Munir Ahmed Pakistan

DEĞERLENDİRME / PROF. DR. ATİLLA BATUR & DR. ÖĞR. ÜYESİ EM. TUĞG. KAZIM DALKIRAN / 15:50-16:00

DEĞERLENDİRME OTURUMU / MODERATÖR: PROF. DR. DANYAL SOYBAŞ / 16:00-18:30

 

16:00-16:30

 

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:10

17:10-17:20

17:20-17:30

17:30-17:40

17:40-17:50

17:50-18:00

18:00-18:10

18:10-18:20

18:20:18:30

 

30 Dk.

 

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

10 Dk.

Kongre Yöneticileri

Oturum Yöneticileri

Tebliğ Sunan Akademisyenler

İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı

İDSB Onursal Başkanı & Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Av. Ali Kurt

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Filipinler Cobato Uluslararası Banksmoro Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Korkusuz

Afganistan Selam Üniversitesi Rektörü Dr. Misbahullah Abdulbaqi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sami el-Arian

Medeniyet Tasavvuru Okulu Başkanı Yusuf Kaplan

Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeniş

KKTC Cumhurbaşkanı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Atun

İslam Hukuku Em. Prof. Dr. Orhan Çeker

ASSAM Kongre Koordinatörü Ali Coşar

ASSAM Başkan Vekili Nejat Özden

KAPANIŞ / 18.30

Model ASRİKA Konfederasyonu Adalet Sistemi

YEDİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ
KONGRE BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri’nin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri’nin Birincisine 27 İslâm ülkesinden katılan STK temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2020, beşincisi 2021, altıncısı 2022 yılında gerçekleştirilen ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan ve bu yıl uygulanacak ana konuları;

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 2. İslam Birliği için Ekonomik İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İş Birliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019-Yapıldı)
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020-Yapıldı)
 5. İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021-Yapıldı)
 6. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2022-Yapıldı)
 7. İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2023)

şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin (İDSB) iş birliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongresi’ne 27 İslâm ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır. [[i]]

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” kurulması ve her İslâm ülkesinin bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Bildirgesi29’u İslam ülkelerinden 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. [[ii]]

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm ülkeleri konfederasyonu için model bir anayasa taslağı hazırlanmıştır. [[iii]]

Kongremizin ikincisi yine ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği’nin (IUMS / International Union of Muslim Scholars) iş birliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’ne; 29 İslam ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Kongre WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci kongrede sunulan bildiriler ve Kongre Sonuç Raporu dikkate alınarak, Birinci Kongre Bildirgesi’ni de kapsayacak şekilde İkinci Kongre Bildirgesi hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamuoyuna sunulmuş ve ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır. [[iv]]

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’ne 45 İslam ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katılmış olup, 10 ülkeden 57 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuştur. Kongre Sonuç Bildirgesi [[v]] ve Bildiri Özetleri [[vi]] ASSAM Kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi; İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) iştirakiyle 12 Aralık 2020 tarihinde video-konferans yöntemi ile İslâm Birliği İçin Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, “Model ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi” ana teması altında yapılmıştır.

Dördüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’nde 15 İslam ülkesinden 28 akademisyen 27 bildiri sunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü kongre bildirgelerini de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[vii]] ve Bildiri Özetleri [[viii]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[ix]] ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongremiz 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliği (İDSB) iştirakiyle İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının TespitiModel ASRİKA Konfederasyonu Dış Politika Stratejisi” ana temasıyla yapılmıştır.

Beşinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’nde 19 İslam ülkesinden 37 akademisyen 39 bildiri sunmuştur. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kongre Bildirgeleri’ni de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[x]] ve Bildiri Özetleri [[xi]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[xii]] ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

Altıncı Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongremiz 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde video-konferans yöntemi uygulanarak İstanbul’da, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası STK Birliği (İDSB), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştirakiyle İslâm Birliği için “Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti” ana konusunda “Model ASRİKA Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu” temasıyla yapılmıştır.

Altıncı Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi’nde 16 İslam ülkesinden 34 akademisyen tarafından 32 bildiri sunulmuştur. Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Kongre Bildirgeleri’ni de kapsayacak şekilde Kongre Bildirgesi [[xiii]] ve Bildiri Özetleri [[xiv]] ile Bildiri Tam Metin Kitabı [[xv]] ASSAM Kongre WEB sitemizde yayınlanmıştır.

ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde yapılması planlanan ilk serinin sonuncusu olacak kongremiz bu yıl video konferans yöntemi ile Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (FSMVÜ İİF) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştiraki ile çevrimiçi olarak 23-24 Aralık tarihinde ve İslâm Dünyası STK’larıyla iş birliği halinde yapılacaktır. 2024 yılında başlayıp müteakip yıllarda devam edecek İKİNCİ SERİ ASSAM KONGRELERİ’nin, İSLAM COĞRAFYASININ SORUNLU BÖLGELERİNDEKİ KRİZLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ sunmak üzere yapılması tasarlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayınlanacaktır. Bildiriler hakem sürecinden geçmek şartıyla elektronik ortamda ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi’de (ASSAM-UHAD) yayınlanabilecektir. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinden bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli Dergimizde (UHAD) yayınlatmak isteyenlerin, hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları[xvi] ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli derginin linki aşağıdadır.[xvii] Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB sitesinde yayınlanacaktır.

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Dünya üzerindeki 206 devletin 57’sine (Üye sayısının %27’si) 7.916.525.000 milyarlık dünya nüfusunun 1.859.779.580 milyarına (Dünya nüfusunun %23,49’ü), 150 milyon km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon km2’sini (Dünya karalarının %20,6’sı) de 57 İslâm ülkesinin sahip olduğu İslâm coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan,
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab el-Mendeb, Hürmüz, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalı’nı kontrol eden,
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizi’ne kıyıları olan,
 • Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına; Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 • Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği coğrafyasında İslâm dünyası, her bir İslam ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşı’nın alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin resmi verilerine göre 2021 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 6,6 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. ([xviii]) Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli mülteciler Türkiye (3.388.698), Irak (262.218), Ürdün (660.605), Mısır (145.157), Lübnan (805.326) ve Kuzey Afrika’da diğer ülkelere (41.742) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur. ([xix])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (hibrit savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam coğrafyasını ele geçirmek için İslam ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

YEDİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRESİ

Kongremiz video-konferans yöntemi ile 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde icra edilecektir. Kongremizde “İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti” konusu “Model ASRİKA Konfederasyonu Adalet Sistemi” ana teması altında incelenecektir.

Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (FSMVÜ İİF) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştirakiyle yapılacak olan Yedinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongresi’ne katılacak akademisyenlerin ve araştırmacıların sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

 1. İslam Birliği’nin Dini Referansları
 2. İslam Birliği ve Uluslararası Hukuk
 3. İslam Birliği’nin Düzenleyici Kuralları: Adalet İlkesi
 4. İslam Adalet Sisteminin Temel İlkeleri
 5. Tarihteki Çok Uluslu İmparatorlukların Adalet Sistemleri
  1. Roma İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  2. Bizans İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  3. Peygamber Efendimiz Dönemi’nde İslâm Devleti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  4. Raşit Halifeler Dönemi’nde İslam Devleti’nde Adalet Sistemi ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  5. Emevî Devleti’nde Adalet Sistemi ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  6. Halife Ömer Bin Abdulaziz Dönemi’nde İslam Devleti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  7. Abbasi Devleti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  8. Selçuklu İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  9. Osmanlı İmparatorluğu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
 6. Günümüzde Çok Uluslu Küresel Güçlerin Adalet Sistemleri
  1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  2. Rusya Federasyonu’nda Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  3. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  4. Avrupa Birliği’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  5. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
  6. Hindistan Cumhuriyeti’nde Adalet ile ilgili Organizasyonun Usul ve Esasları
 7. İslam Adalet İlkesi Bağlamında Küresel Sistem Eleştirisi
 8. Model ASRİKA Konfederasyonu Adalet Sistemi Organizasyonu
  1. İslam Ülkeleri Arası Adalet Komisyonu
  2. İslam Ülkeleri Arası Adalet Sisteminin Kurumsal Yapılandırılması Usul ve Esasları
  3. İslam Adalet Sistemi Düzenleme Alanlarının Belirlenmesi Usul ve Esasları
  4. İslam Adalet İlkesinin Ana ve Alt Başlıklarının Belirlenmesi Usul ve Esasları
  5. İslam Birliği Adalet Normları Hiyerarşisinin Belirlenmesi Usul ve Esasları
  6. İslam Birliği Yasama Organı ile Üye Ülkeler Yasama Organı Uyum Usul ve Esasları
  7. Üye Ülkeler Mevzuatının İslam Adalet İlkelerine Uyumlaştırılması Usul ve Esasları
  8. İslam Ülkeleri Birlik Anayasası Geliştirme Usul ve Esasları
  9. İslam Ülkeleri Adil Mevzuat Geliştirme Usul ve Esasları
  10. İslam Birliği Dışı Ülkelerle İlişkiler ve Adalet İlkesi
  11. İslam Birliği Adalet Sisteminin Geliştirilmesi Stratejisinin Belirlenmesi Usul ve Esasları
  12. İslam Birliği Çalışmalarının İslam Ülkeleri Kamuoyları ile Paylaşımı; Fikri ve Akademik Çevrelerin Birlik İdeali İçin Ortaya Koyacakları Çalışmaların Türkçe, İngilizce ve Arapça Olarak Yayınlanması
 9. Model ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu Adalet Bakanlığı’nın Teşkili, Yetki ve Sorumlulukları

 

YEDİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ

KONGRESİ PROGRAMI

 ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 15 Eylül 2023
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Ekim 2023
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 15 Kasım 2023
 4. KONGRE TARİHİ : 23-24 Aralık 2023

 

[[i]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/ozet-kitapcigi-17.html   

[[ii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/kongre-bildirgesi-17.html  

[[iii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2017/model-konfederasyon-anayasasi.html

[[iv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2018/kongre-bildirgesi-18.html  

[[v]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2019/kongre-bildirgesi-19.html  

[[vi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2019/ozet-kitapcigi-19.html  

[[vii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2020/kongre-bildirgesi-20.html  

[[viii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2020/ozet-kitapcigi-20.html  

[[ix]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2020/bildiri-kitabi-20.html   

[[x]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2021/kongre-bildirgesi-21.html   

[[xi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2021/ozet-kitapcigi-21.html  

[[xii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2021/bildiri-kitabi-21.html   

[[xiii]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2022/kongre-bildirgesi-22.html

[[xiv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2022/ozet-kitapcigi-22.html

[[xv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2022/bildiri-kitabi-22.html  

[[xvi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongreler/kongre-2023/tam-metin-ve-ozet-yazim-formati-23.html  

[[xvii]] https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam  

[[xviii]] https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-TR.pdf

[[xix]] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

7'nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongresi Takvimi

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi: 15 Eylül 2023
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu: 15 Ekim 2023
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi: 15 Kasım 2023
 4. KONGRE TARİHİ: 23-24 Aralık 2023